Zonnepanelen

 

Als bungalowpark willen wij ook een bijdrage leveren aan de vergroening en klimaatoplossing. Ook de energieprijzen keren niet meer terug naar hun oude niveau. De gemeente is tevens bezig met een plan om aardgas af te gaan sluiten. 

Park de horn heeft daarom besloten om de komende jaren in te gaan zetten op zonnepanelen. De meeste recreatiewoningen hebben daken die geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Opgewekte elektriciteit die niet door de eigenaar gebruikt wordt, zal in het netwerk van het park worden opgeslagen. Batterijen, zonnepanelen etc zullen in een groot deel van het huidige energieverbruik kunnen voorzien. 

Op dit moment werken wij samen met een installateur, de eerste daken zijn al voorzien van zonnepanelen. Mocht u ook plannen hebben, of een eigen installateur hebben, dan horen wij dit graag van u. 

Tot en met 2025 kunnen wij u garanderen dat u voor uw overtollige elektriciteit een vergoeding ontvangt. Daarna zullen we kijken of we dit (wettelijk) kunnen voortzetten.

Op onze website kunt u zien hoeveel panelen er op de daken zijn gelegd.

Samen met u is er veel mogelijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sonnenkollektoren

Als Bungalowpark wollen wir auch einen Beitrag zur Begrünung und zum Klimaschutz leisten. Auch die Energiepreise kehren nicht auf ihr altes Niveau zurück. Die Gemeinde arbeitet auch an einem Plan zur Abschaltung des Erdgases. 
 
Park de horn hat daher beschlossen, in den kommenden Jahren in Sonnenkollektoren zu investieren. Die meisten Ferienhäuser haben Dächer, die sich für die Installation von Sonnenkollektoren eignen. Der erzeugte Strom, der nicht vom Eigentümer genutzt wird, wird im Netz des Parks gespeichert. Batterien, Sonnenkollektoren usw. werden einen großen Teil des derzeitigen Energieverbrauchs decken können. 
 
Wir arbeiten derzeit mit einem Installateur zusammen, und die ersten Dächer wurden bereits mit Solarzellen ausgestattet. Wenn Sie ebenfalls Pläne haben oder einen eigenen Installateur beschäftigen, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. 
 
Bis 2025 können wir Ihnen garantieren, dass Sie eine Entschädigung für Ihren Stromüberschuss erhalten. Danach werden wir sehen, ob wir dies (rechtlich) fortsetzen können.
 
Auf unserer Website können Sie sehen, wie viele Paneele auf den Dächern angebracht wurden.
 
Gemeinsam mit Ihnen ist vieles möglich.