Nieuwsbrief Mei 2024

Nieuwe geitjes

Sinds kort hebben de geitjes loges gekregen: Het aantal is met 2 uitgebreid. Kom ze eens ontmoeten in hun nieuwe omgeving.

Activiteiten team: wie meldt zich aan?

Vorig jaar hebben enkele eigenaren in samenwerking met het park, een activiteiten dag en een tennistoernooi op onze tennisbaan georganiseerd. Dit was een gezellig activiteit.  Ook dit jaar zouden wij, in samenwerking met enkele mensen, nogmaals iets willen organiseren. Vindt u het leuk om hieraan mee te werken? Stuur dan een berichtje.

Toekomstige investeringen.

Waarin zou het park kunnen investeren? Wat gaan wij op termijn doen met onze huidige tennisbaan? Heeft u ideeën? Laat het ons dan even weten.

Strand en Land app: jouw digitale gids in de hand.

Wilt u weten welke lokale activiteiten en/of evenementen er zijn? De kust bezoeken? Natuur, cultuur en historie ontdekken. Lokale smaken en culinaire ervaring proeven? Tradities beleven? Download dan de Strand en Land app in de playstore’s. Up to date informatie in een handige app. Daarnaast liggen op de receptie het informatiemagazine 2024 en veel folders van dag attracties. 

Eigenaren: Informeer uw huurders over de Parkregels!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

Milieustraat NIET voor grof afval!

De milieustaat is ALLEEN om huisvuil in plastic zakken, papier, karton, tuinafval en oud ijzer c.q. metalen door het park te laten afvoeren. Indien u bouw- en/of sloopafval, meubilair, hekwerken, auto-onderdelen, asbest of ander soort afval heeft zijn voor deze afvalstromen andere mogelijkheden om af te voeren. U kunt dit afval afvoeren bij Renewi Tol Milieu Burgerbrug – Parallelweg 2 – 1754 EC Burgerbrug van Maandag tot en met Vrijdag 07.00uur – 16.30uur.

Bouwactiviteiten

Wij willen u nogmaals wijzen op deze Parkregel: geen bouwactiviteiten in de periode 1 April – 15 Oktober. Dit vanwege geluidsoverlast in de vakantieperioden

Planning gebruik wasmachines

Vanaf maandag 8 juli tot zondag 8 september a.s. wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09:00, 10:30, 12:00, 13.30, 15:00, 16:30 en 18:00 uur.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neue Ziegen

Kürzlich haben die Ziegen Untermieter bekommen: Die Anzahl hat sich um 2 erhöht. Kommen Sie und lernen Sie sie in ihrer neuen Umgebung kennen.

Aktivitätsgruppe: Wer meldet sich an?

Letztes Jahr haben einige Eigentümer in Zusammenarbeit mit dem Park einen Aktivitätstag und ein Tennisturnier auf unserem Tennisplatz organisiert. Das war eine unterhaltsame Aktivität.  Dieses Jahr möchten wir in Zusammenarbeit mit einigen Leuten wieder etwas organisieren. Haben Sie Lust, daran teilzunehmen? Bitte senden Sie uns eine Nachricht.

Zukünftige Investitionen.

In was könnte der Park investieren? Was werden wir mit unserem derzeitigen Tennisplatz machen? Haben Sie irgendwelche Ideen? Wenn ja, lassen Sie es uns bitte wissen.

Strand und Land App: Ihr digitaler Guide in einer App.

Möchten Sie über lokale Aktivitäten und/oder Veranstaltungen informiert werden? Besuchen Sie die Küste? Entdecken Sie Natur, Kultur und Geschichte. Lokale Geschmäcker und kulinarische Erlebnisse probieren? Traditionen erleben? Dann laden Sie die App Strand und Land im Playstore herunter. Aktuelle Informationen in einer handlichen App. Außerdem liegen an der Rezeption das Informationsmagazin 2024 und viele Prospekte von Tagesattraktionen aus. 

Vermieter: Informieren Sie Ihre Mieter über die Parkregeln!

Wir bitten Eigentümer, die ihre Immobilie vermieten, ihre Mieter über die folgenden wichtigen Dinge KLEIN zu informieren:

 • Hunde an der Leine
 • Sofortige Beseitigung von Hundekot
 • Ihr Parkplatz für ihr Auto
 • Müll an dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Hauptparkplatz
 • Nach 23 Uhr wird der Park für die Nacht geschlossen 
 • Geschwindigkeit im Park: maximal 8 km/h! Denken Sie an spielende Kinder

Tipp: ein A4-Zettel mit diesen Informationen im Haus verhindert viele Probleme!

Umweltpunkt NICHT für Sperrmüll!

Die Umweltstraße ist NUR für die Entsorgung von Hausmüll in Plastiktüten, Papier, Pappe, Gartenabfällen und Alteisen oder Metallen. Wenn Sie Bau- und/oder Abbruchabfälle, Möbel, Zäune, Autoteile, Asbest oder andere Abfallarten haben, gibt es für diese Abfallströme andere Entsorgungsmöglichkeiten. Sie können diese Abfälle bei Renewi Tol Milieu Burgerbrug - Parallelweg 2 - 1754 EC Burgerbrug von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr entsorgen.

Bauarbeiten

Wir möchten Sie noch einmal auf diese Parkregel aufmerksam machen: keine Bautätigkeiten in der Zeit vom 1. April bis 15. Oktober. Grund dafür ist die Lärmbelästigung während der Ferienzeiten.

 

Zeitplan für die Benutzung der Waschmaschinen

Von Montag, dem 8. Juli, bis Sonntag, dem 8. September, wird an jeder Waschmaschine eine Planliste angebracht. Sie können Ihre Wäsche zu den folgenden Zeiten reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 und 18:00.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op ons park zijn we druk bezig om bij te dragen aan een beter milieu. In de afgelopen weken hebben we daarom onze milieustraat aangepast.

Door de extra vuilcontainers te plaatsen, kunnen we het afval nog beter scheiden.

Dit is voordelig voor het milieu en de afvalkosten beheersbaar te houden.

De papier- (1x) en glascontainer (1x) zijn vernieuwd en staan op de bekende locaties. Daarnaast is er een extra container bijgekomen voor restafval.

Wat is er nieuw? Een container voor:

 • Plastic verpakkingen: alle wegwerpverpakkingen, plastic bekers, lege plastic zakjes, bakjes en flacons
 • Drankkartons: van o.a. melk, yoghurt, vla, sap, soep en saus.

 Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met het gescheiden aanleveren van uw afval.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In unserem Park sind wir bestrebt, einen Beitrag zu einer besseren Umwelt zu leisten. In den letzten Wochen haben wir daher unseren Abfallentsorgungsbereich umgestaltet.

Durch das Aufstellen der zusätzlichen Abfallbehälter können wir den Abfall noch besser trennen.

Das kommt der Umwelt zugute und hält die Abfallkosten überschaubar.

Die Papier- (1x) und Glascontainer (1x) sind erneuert worden und befinden sich an den bekannten Standorten. Außerdem wurde ein zusätzlicher Container für den Restmüll aufgestellt.

Was ist neu? Ein Container für:

- Kunststoffverpackungen: alle Einwegverpackungen, Plastikbecher, leere Plastiktüten, Tabletts und Flaschen

- Getränkekartons: u.a. von Milch, Joghurt, Pudding, Saft, Suppe und Soße.

Wir hoffen, dass Sie daran denken, Ihre Abfälle getrennt abzugeben.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw onderkomen voor onze geiten. 

In December hebben wij een nieuw geitenhok geplaatst. Zie hieronder.

Neuer Unterstand für unsere Ziegen.

Im Dezember haben wir einen neuen Ziegenstall installiert. Sehe hierunten

------------------------------------------------------------------------- 

Rechterlijke uitspraak 19 december 2013

Geachte eigenaren,

Een eigenaar op ons park probeert op onrechtmatige wijze het park en daarmee de belangen van alle eigenaren te schaden. Keer op keer oordeelt de rechtbank dat deze persoon geen gelijk heeft. In een rechtszaak bij de rechtbank in Alkmaar heeft hij verloren. Hij is in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Amsterdam. In de bijlage treft u het arrest van 19 december 2023 aan. Hieronder geven wij een uitleg wat de 3 rechters beslissen, zie hieronder.

Arrest Gerechtshof Amsterdam 19 december 2023 gelakt.pdf (6,2 MB)

Wij hopen dat deze eigenaar begrijpt dat zijn ideeën bij de rechtbank en andere instanties geen succes hebben. 

Wat zijn de belangrijkste feiten uit de beoordeling:

3.2: v.d.S. eist dat er niet langer sprake is van een bungalowpark, het karakter is veranderd.

De rechter heeft zijn eis afgewezen. Er is sprake van een bungalowpark. Of, bijvoorbeeld, de gemeente/provincie wel of niet anders daarover denkt maakt geen verschil. 

 

3.3: v.d.S. eist dat er geen park meer is en daarom niet meer parkbijdrage betaald hoeft te worden. Het kettingbeding geldt niet meer volgens v.d.S.

De rechter heeft dit afgewezen, want: Een groep bungalows die gezamenlijk voorzieningen delen is niet gewijzigd. Het bungalowpark dient nog steeds als zodanig te worden aangemerkt. Dus de parkbijdrage moet gewoon betaald worden.

 

3.4: v.d.S. betwist de aanspraken uit het kettingbeding in 2003

De rechter heeft zijn eis afgewezen. De rechter verwijst naar het arrest van 25 oktober 2016: alle eigenaren zijn verplicht parkbijdrage te betalen.

 

3.5: Het kettingbeding is een duurovereenkomst

De rechter heeft zijn eis afgewezen. De rechtbank oordeelde destijds: juridisch is het kettingbeding geen duurovereenkomst.

 

3.6: v.d.S. wil zijn afvalbijdrage niet betalen

De rechter heeft zijn eis afgewezen. Uit het arrest van 25.10.2016 is v.d.S. een afvalbijdrage verschuldigd.

 

3.7: v.d.S. stelt dat de aanmaningen niet correct zijn verstuurd

De rechter heeft zijn eis afgewezen. De procedure voor het versturen van aanmaningen zijn ondubbelzinnig duidelijk dat dit wel is gebeurd.

 

3.8: v.d.S. stelt dat voor één van zijn percelen geen afvalbijdrage betaald dient te worden

De rechter heeft zijn eis afgewezen. In het arrest van 25.10.2016 staat dat je de afvalbijdrage moet betalen ongeacht de mate van gebruik.

 

3.9: Niet van toepassing

 

3.10: v.d.S. stelt dat het arrest van 25.10.2016 onjuist was.

v.d.S. had dan cassatieberoep moeten instellen, dat heeft hij niet gedaan. De rechter heeft zijn eis afgewezen. V.d.S. procedeert tegen beter weten in.

 

3.11:   Slotconclusie: v.d.S. wordt in alle eisen in het ongelijk gesteld.

 De beslissing:

 • Iedere keer worden er argumenten aangedragen die in andere rechtszaken al zijn behandeld
 • Die uitspraken waren heel duidelijk
 • V.d.S. maakt dus misbruik van de rechtsgang.
 • De rechter veroordeelt v.d.S. in het betalen van € 4.000,= Dit is onderdeel van de proceskosten.
 • Daarnaast is hij veroordeeld tot het betalen van de overige proceskosten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Eigentümer,

 

Ein Eigentümer unseres Parks versucht unrechtmäßig, dem Park und damit den Interessen aller Eigentümer zu schaden. Immer wieder entscheidet das Gericht, dass diese Person nicht im Recht ist. Im Anhang finden Sie ein aktuelles Urteil vom 19. Dezember 2023. Im Folgenden erläutern wir, was das Gericht gemeint hat. Wichtig ist die Entscheidung: siehe unten.

 

Wir hoffen, dass dieser Eigentümer versteht, dass seine Ideen beim Gericht und bei anderen nicht erfolgreich sind.

 

Was sind die wichtigsten Fakten aus dem Urteil:

 

3.2: v.d.S. behauptet, es handele sich nicht mehr um einen Bungalowpark, der Charakter habe sich verändert.

Das Gericht wies seine Klage ab. Es gibt einen Bungalowpark. Ob z.B. die Gemeinde/Provinz das anders sieht, spielt keine Rolle.

 

3.3: v.d.S. behauptet, dass es keinen Park mehr gibt und daher auch kein Parkbeitrag mehr zu zahlen ist. Die Kettenklausel gelte nicht mehr, so v.d.S.

Das Gericht wies dies zurück, weil: Eine Gruppe von Bungalows, die sich gemeinsame Einrichtungen teilen, hat sich nicht verändert. Der Bungalowpark sei nach wie vor als solcher zu qualifizieren. Der Parkbeitrag muss also einfach gezahlt werden.

 

3.4: v.d.S. bestreitet Ansprüche aus der Kettenklausel von 2003

Der Richter wies seine Klage ab. Der Richter verwies auf das Urteil vom 25. Oktober 2016: Alle Eigentümer sind zur Zahlung des Parkbeitrags verpflichtet.

 

3.5: Die Kettenklausel ist ein unbefristeter Vertrag

Das Gericht wies seine Klage ab. Das Gericht entschied damals: Rechtlich gesehen ist die Kettenklausel keine Dauervereinbarung.

 

3.6: v.d.S. will seinen Müllbeitrag nicht zahlen

Das Gericht wies seine Klage ab. Aus dem Urteil vom 25.10.2016 geht hervor, dass v.d.S. einen Abfallbeitrag schuldet.

 

3.7: v.d.S. behauptet, die Mahnungen seien nicht korrekt verschickt worden

Das Gericht wies seine Klage ab. Das Verfahren für die Versendung von Mahnungen ist eindeutig, dass dies der Fall war.

 

3.8: v.d.S. behauptet, dass für eines seiner Grundstücke keine Abfallgebühr zu zahlen sei

Das Gericht wies seine Klage ab. Im Urteil vom 25.10.2016 heißt es, dass die Abfallgebühr unabhängig von der Höhe der Nutzung zu zahlen ist.

 

3.9: Nicht anwendbar

 

3.10: v.d.S. argumentiert, das Urteil vom 25.10.2016 sei falsch.

v.d.S. hätte daraufhin Kassationsbeschwerde einlegen müssen, was er nicht getan hat. Das Gericht wies seine Klage ab. V.d.S. prozessiert wider besseres Wissen.

 

3.11: Endgültige Schlussfolgerung: v.d.S. wird in allen Punkten abgewiesen.

Die Entscheidung:

- Jedes Mal werden Argumente vorgebracht, die bereits in anderen Gerichtsverfahren behandelt worden sind

- Diese Urteile waren sehr eindeutig

- V.d.S. missbraucht also das gerichtliche Verfahren.

- Der Richter verurteilte v.d.S. zur Zahlung von € 4.000,= Dies ist ein Teil der Gerichtskosten.

- Darüber hinaus wurde er zur Zahlung der restlichen Gerichtskosten verurteilt.

 

Nieuwsbrief 30 November 2023

Zonnepanelen financieren

Wilt u ook zonnepanelen, maar komt het u nu financieel niet uit? Dat is in deze dure en onzekere tijden te begrijpen.  Daarom is er nu de mogelijkheid om de zonnepanelen installatie te financieren bij de installateur. U betaalt maandelijks een vast bedrag, en na 3 jaar is alles afbetaald.  De zonnepaneel installatie is dan 100% van u. In de daarop volgende 20 jaar heeft u gratis stroom uit uw eigen installatie. 

Verkoop woningen

In de afgelopen 4 jaar zijn er 116 recreatiewoningen op ons park verkocht. De meeste woningen zijn door medewerking van de receptie verkocht. De prijzen zijn door verschillende oorzaken gestegen. In 2024 gaan wij een aparte pagina op onze website maken om alle verkopers te ondersteunen bij de verkoop. Mocht u verkoopplannen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Gemeentenieuws

Op ons bungalowpark is een eigenaar die vindt dat de wegen op ons park 'openbaar' dienen te zijn. Hij vindt ook dat onze verkeersborden en slagboom onrechtmatig zijn. Ondanks gerechtelijke uitspraken, probeert deze persoon zijn gelijk te krijgen bij de gemeente. Hij heeft 28 november 2023 de gemeente hierover wederom geïnformeerd. In bijgevoegde link,

https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2023/28-november/19:30/Insprekers

kunt u zien dat ook de burgemeester en de gemeenteraad een ander standpunt hebben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter November 2023

Finanzierung von Sonnenkollektoren

Möchten Sie auch Solarpaneele, aber es ist im Moment finanziell nicht günstig? Das ist verständlich in diesen teuren und unsicheren Zeiten.  Deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, die Installation von Solarmodulen über den Installateur zu finanzieren. Sie zahlen einen festen monatlichen Betrag, und nach 3 Jahren ist alles abbezahlt.  Die Solarmodulanlage gehört dann zu 100% Ihnen. In den folgenden 20 Jahren haben Sie kostenlosen Strom aus Ihrer eigenen Anlage. 

Verkaufte Häuser

In den letzten 4 Jahren wurden 116 Freizeitwohnungen auf unserem Park verkauft. Die meisten Häuser wurden durch die Zusammenarbeit mit der Rezeption verkauft. Die Preise sind aus verschiedenen Gründen gestiegen. Im Jahr 2024 werden wir eine eigene Seite auf unserer Website einrichten, um alle Verkäufer beim Verkauf zu unterstützen. Wenn Sie Verkaufspläne haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

 

Nieuwsbrief November 2023

Zonnepanelen:

Op onze website www.parkdehorn.nl  kunt u zien hoeveel zonnepanelen er op dit moment zijn op ons recreatiepark. Iedere maand stijgt het aantal. Volgens planning zullen er eind dit jaar meer dan 500 zonnepanelen zijn. We zijn begonnen met de stenen woningen en  onlangs zijn we ook gestart met de houten recreatiewoningen. De eerste FULL ELECTRC houten recreatiewoning is inmiddels al in gebruik. Mocht u hierover informatie willen hebben, dan zal uw beheerder u hier graag verdere uitleg over willen geven.

Elektrische machines

Binnenkort starten we ook met de eerste testen om met batterij aangedreven machines de vele grasvelden te gaan maaien. Samen maken we ons recreatiepark mooier, schoner en groener.

Schade aan 8km/uur bordjes

Op 7 November rond 21.00uur zijn  de 8km/uur bordjes wederom beklad. 

 Inmiddels zijn er ook camerabeelden van de vernieling. Als u deze link aanklikt www.parkdehorn.nl  kunt u de beelden zien. Wij hebben inmiddels de beelden veiliggesteld en aangifte bij de politie gedaan.

1.1.2024: Verplichte Energielabels

Wanneer u een vakantiewoning, groter dan 50m2,  wilt verkopen of verhuren, is het verplicht om een energielabel te hebben. Dat energielabel moet je vermelden in advertenties als je de recreatiewoning wilt verkopen of verhuren. Inmiddels hebben zo’n 40 eigenaren zich gemeld om een afspraak te maken met een erkende EPC-keurder.  Vanaf 1 januari 2024 wordt hierop ook gecontroleerd en kun je een boete krijgen als je geen energielabel hebt.

Heeft u ook interesse om hier gezamenlijk aan mee te doen? Stuur ons een bericht, dan zullen wij uw contactgegevens aan de EPC-keurder doorsturen. Deze neemt dan rechtstreeks contact met u op.

Wintervast

Zorgt u ervoor dat u huisje goed is afgesloten en het water is afgetapt? Op die manier kunt u in 2024 weer zorgeloos van uw verblijf genieten

---------------------------------------------------------------------------- 

Sonnenkollektoren:

Auf unserer Website www.parkdehorn.nl können Sie sehen, wie viele Solarpaneele sich derzeit auf unserem Freizeitpark befinden. Jeden Monat werden es mehr. Wir planen, bis zum Ende dieses Jahres mehr als 500 Solarzellen zu haben. Wir haben mit den Steinhäusern begonnen und seit kurzem auch mit den Freizeithäusern aus Holz. Das erste FULL ELECTRC Holzerholungshaus ist bereits in Betrieb. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wird Ihnen Ihr Manager gerne weitere Informationen geben.

Elektrische Maschinen

Bald werden wir auch die ersten Versuche starten, die vielen Rasenflächen mit batteriebetriebenen Maschinen zu mähen. Gemeinsam werden wir unseren Erholungspark schöner, sauberer und grüner machen.

Beschädigung der 8km/h-Schilder

Am 7. November gegen 21 Uhr wurden die 8-km/h-Schilder erneut verunstaltet. [Siehe Foto]. Inzwischen gibt es auch Kamerabilder von dem Vandalismus. Wenn Sie auf diesen Link www.parkdehorn.nl  klicken, können Sie die Bilder sehen. Wir haben die Bilder inzwischen sichergestellt und bei der Polizei gemeldet.

1.1.2024: Verpflichtende Energieetiketten

Wenn Sie ein Ferienhaus mit einer Fläche von mehr als 50 m2 verkaufen oder vermieten möchten, müssen Sie ein Energieetikett vorweisen. Sie müssen dieses Energielabel in Anzeigen erwähnen, wenn Sie das Ferienhaus verkaufen oder vermieten wollen. Etwa 40 Eigentümer haben inzwischen beantragt, einen Termin mit einem anerkannten EPC-Inspektor zu vereinbaren.  Ab dem 1. Januar 2024 wird auch dies überprüft und Sie können mit einer Geldstrafe belegt werden, wenn Sie kein Energielabel haben.

Sind Sie auch daran interessiert, sich dieser Aktion anzuschließen? Schicken Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihre Kontaktdaten an den EPC-Inspektor weiterleiten. Dieser wird sich dann direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.

Winterfest

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Ferienhaus richtig abgedichtet ist und das Wasser abfließt? Dann können Sie Ihren Aufenthalt im Jahr 2024 wieder unbeschwert genießen.

Nieuwsbrief Juni 2023

Milieustraat NIET voor grof afval!

De milieustaat is ALLEEN om huisvuil in plastic zakken, papier, karton, tuinafval en oud ijzer c.q. metalen door het park te laten afvoeren. Indien u bouw- en/of sloopafval, meubilair, hekwerken, auto onderdelen, asbest of ander soort afval heeft zijn voor deze afvalstromen andere mogelijkheden om af te voeren. Voor meer informatie meldt u zich dan bij de receptie.

 

Zonnepanelen

Begin 2023 zijn we gestart met de aanleg van zonnepanelen op de platte daken van de stenen bungalows. Meerdere eigenaren hebben zich hiervoor aangemeld. Ook hebben we meerdere aanvragen voor zonnepanelen op de daken van de houten recreatiewoningen. Binnenkort starten we met een testwoning om te bepalen of de constructie en aanleg van de panelen op een veilige manier kan plaatsvinden. Op onze website www.parkdehorn.nl kunt u het totaal aantal panelen op ons park zien.

 

Aanvulling/uitbreiding Park de Horn

Ten zuiden van ons park, waar het bos eindigt, ligt een stuk agrarische grond. Met deze grondeigenaar zijn we in gesprek om dit ook een nieuwe functie te gaan geven. We denken aan o.a. Water, Groen en Dieren. Door een gevarieerde biodiversiteit zal dit de natuur stimuleren. Wij willen dit gebied toegankelijk houden d.m.v. een bruggetje. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de beleving op ons huidige park. Zodra er duidelijke plannen bekend zijn zullen wij u hierover verder informeren.

 

Verkoop recreatiewoningen

In het afgelopen jaar zijn er meerdere recreatiewoningen verkocht aan nieuwe eigenaren. Ook de woningen in het bos waren snel verkocht. Mocht u ook plannen hebben om uw woning te verkopen, dan kunnen wij u hierbij kosteloos ondersteunen en informeren.

 

Nieuwe speeltoestellen

Inmiddels zijn alle oude toestellen van het park verwijderd en nieuwe speeltoestellen geplaatst. In de bijlage treft u een foto impressie aan van alle speelplaatsen. Voor een impressie verwijs ik u naar de bijlagen. Op de Tennisbaan kunt u weer gratis een balletje slaan. Rackets en ballen zijn in de receptie te verkrijgen.

 

Umweltstraße NICHT für Sperrmüll!

Die Umweltstraße ist NUR für die Entsorgung von Hausmüll in Plastiktüten, Papier, Pappe, Gartenabfällen und Alteisen oder Metallen durch den Park gedacht. Wenn Sie Bau- und/oder Abbruchabfälle, Möbel, Zäune, Autoteile, Asbest oder andere Abfallarten haben, gibt es für diese Abfallströme andere Entsorgungsmöglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

 

Sonnenkollektoren

Anfang 2023 haben wir damit begonnen, auf den Flachdächern der Steinbungalows Sonnenkollektoren zu installieren. Mehrere Eigentümer haben sich bereits dafür angemeldet. Auch für die Dächer der Holzbungalows liegen uns mehrere Anfragen für Sonnenkollektoren vor. Wir werden demnächst ein Testhaus in Betrieb nehmen, um festzustellen, ob die Konstruktion und Installation der Paneele sicher durchgeführt werden kann. Die Gesamtzahl der Paneele auf unserem Park können Sie auf unserer Website www.parkdehorn.nl einsehen.

 

Ergänzung/Erweiterung von Park de Horn

Südlich unseres Parks, wo der Wald endet, befindet sich ein Stück landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir sind in Gesprächen mit dem Landbesitzer, um ihm eine neue Funktion zu geben. Wir denken dabei u.a. an Wasser, Grün und Tiere. Eine vielfältige Artenvielfalt wird die Natur beleben. Wir wollen dieses Gebiet über eine kleine Brücke zugänglich machen. Dies wird einen positiven Beitrag zum Erlebnis unseres derzeitigen Parks leisten. Sobald klare Pläne bekannt sind, werden wir Sie weiter informieren.

 

Verkauf von Ferienhäusern

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Ferienhäuser an neue Eigentümer verkauft. Auch die Häuser in den Wäldern wurden schnell verkauft. Wenn auch Sie vorhaben, Ihr Haus zu verkaufen, können wir Sie kostenlos unterstützen und informieren.

 

Neue Spielgeräte

Inzwischen wurden alle alten Geräte aus dem Park entfernt und neue Spielgeräte aufgestellt. Anbei finden Sie eine Fotoimpression aller Spielplätze. Einen Eindruck finden Sie in den Anhängen. Auf dem Tennisplatz können Sie wieder kostenlos Tennis spielen. Schläger und Bälle sind an der Rezeption erhältlich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update 12 mei 2023: verdere vernielingen

 
 

11 Mei 2023

Nieuwsbericht 11 Mei 2023                      

Wij willen u graag op de hoogte brengen van enkele recente zaken:

 1. Op 9 mei hebben 3 personen ingesproken in de gemeenteraad van de gemeente Schagen betreffende Park de Horn. Als je deze link aanklikt hoor je wat ze gezegd hebben. Het duurt +/- 15 minuten.  https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/9-mei/19:30/Inspreekrecht-inwoners
 2. Op 10 mei is er met een slijpschijf een bewegwijzeringspaal beschadigd, [zie foto] en zijn de 4 aansluitpunten op de laadpalen voor de 3e keer volgespoten met kit. [zie foto]
 

In de wereld wordt strijd gevoerd, als men met praten zijn zin niet krijgt. Op ons park worden eigendommen vernield, als men met praten zijn zin niet krijgt.

Getuigen en videobeelden tonen aan dat enkele heren, uit frustratie de bezittingen van het park vernielen.  Daarmee benadelen ze alle goedwillende eigenaren op ons park. Politie en gemeente doen hun uiterste best om de heren hun wandaden te laten inzien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir möchten Sie über einige aktuelle Themen informieren:

 1. Am 9. Mai sprachen 3 Personen im Stadtrat von Schagen über den Park de Horn. Wenn Sie auf diesen Link klicken, können Sie hören, was sie gesagt haben. Die Rede dauert +/- 15 Minuten. https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/9-mei/19:30/Inspreekrecht-inwoners
 2. Am 10. Mai wurde ein Wegweiser mit einer Schleifscheibe beschädigt [siehe Foto] und die 4 Verbindungspunkte an (dritten mahl) den Ladesäulen wurden mit Dichtungsmasse besprüht. [siehe Foto]

In der Welt wird gekämpft, wenn man sich nicht durchsetzen kann. In unserem Park wird Eigentum zerstört, wenn man mit Reden nicht weiterkommt.

Zeugenaussagen und Videoaufnahmen zeigen, dass einige Herren aus Frust das Eigentum des Parks zerstören.  Dadurch benachteiligen sie alle wohlmeinenden Eigentümer in unserem Park. Polizei und Stadtverwaltung tun ihr Möglichstes, um die Herren zur Einsicht in ihr Fehlverhalten zu bringen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maart 2023

Nieuwsbrief Maart 2023                             

Zo voor de aanvang van het toeristisch seizoen 2023 willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken die spelen op Park de Horn.

Openingstijden Receptie

Vanaf april tot en met oktober zal de receptie open zijn:

Maandag – Vrijdag          09.00 uur – 12.00uur

Zaterdag:                            10.00 uur – 12.00uur

Zondag                                gesloten

Parkregels

Wij willen u nogmaals wijzen op de geldende parkregels:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Zakjes voor hondenpoep kunt u gratis afhalen op de receptie
 • Uitsluitend uw parkeerplaats voor uw eigen auto gebruiken
 • Geen bouwactiviteiten in de periode 1 April – 15 Oktober
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

 

Laatste fase nieuwe speeltoestellen

Inmiddels zijn de nieuwe speeltoestellen geleverd. De planning is om deze in de maand Mei te plaatsen op het terrein.  Alle resterende oude speeltoestellen zullen worden verwijderd.

Zonnepanelen: 13 huisjes inmiddels aangelegd

13 eigenaren hebben inmiddels zonnepanelen van ons op hun dak. Zij profiteren van de gelijke lever- en terug- leverprijs per KWh tot en met 2026. Als u interesse heeft, neem dan z.s.m. contact met ons op.

 

EVBox-app voor het laden van elektrische auto’s.

Om het laden te vergemakkelijken heeft onze leverancier van de laadpalen (EV-box) een app gemaakt, welke gekoppeld is aan uw creditcard. U heeft dan geen laadpas nodig. U downloadt de EVBox Charge-app, voegt een creditcard toe en u kunt direct starten met laden.

 

Asfalteren grote parkeerplaats (nabij milieustraat)

Op dit moment zijn wij met de voorbereidingen bezig om ook deze parkeerplaats te gaan asfalteren, in dezelfde methodiek als de andere parkeerplaats. Als er meer nieuws is zullen wij u tijdig informeren.

 

Ontwikkeling bosgedeelte.

In het verleden hebben wij u geïnformeerd over de uitbreiding van ons park aan de zuidzijde van ons park. Op de grasvelden tussen de bomen wordt op dit moment door een aannemer bouwwegen aangelegd. De verwachting is dat fase 1, bestaande uit 10 recreatiewoningen (chalets), voor April 2024 klaar zal zijn. De recreatiewoningen (chalets) zullen uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Bouwtransporten zullen vanaf de Oosterdijk via het bospad plaatsvinden. Binnenkort zullen er 3 showmodellen worden geplaatst. Voor vragen kunt u ons altijd mailen.

 

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

 

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

 

Verkoop van huisjes

Tijdens de Corona crises hebben meerdere eigenaren ons gevraagd om te helpen bij de verkoop van hun woning op het park. Heeft u binnenkort plannen om uw huis te verkopen? Dan kunt u dit melden bij de receptie. Voor de ondersteuning bij de verkoop, rekenen wij aan u geen kosten. Heeft u vragen? Kom op de receptie langs of stuur een e-mail naar info@parkdehorn.nl

 

Aansluiten Hemelwater afvoer

Wij hebben op een aantal velden nieuwe buizen gelegd om het hemelwater af te voeren naar de sloten. Het is mogelijk om tot de grens van uw kavel een aansluiting te maken. U kunt dan zelf op uw eigen kavel de leidingen maken en aansluiten op ons leidingstelsel. Wilt u ons van tevoren informeren of de mogelijkheid aanwezig is?

 

Newsletter März 2023  

               

Kurz vor dem Beginn der Tourismussaison 2023 möchten wir Sie über einige Dinge informieren, die im Park de Horn passieren.

 

Öffnungszeiten Rezeption

Von April bis Oktober ist die Rezeption geöffnet:

Montag - Freitag              09.00 - 12.00 Uhr

Samstag:                             10.00-12.00 Uhr

Sonntags                             geschlossen

 

Parkregeln

Wir möchten Sie noch einmal an die geltenden Parkregeln erinnern:

- Hunde an der Leine

- Hundekot sofort beseitigen

- Tüten für Hundekot sind an der Rezeption kostenlos erhältlich

- Benutzen Sie Ihren Parkplatz nur für Ihr eigenes Auto

- Keine Bautätigkeiten in der Zeit vom 1. April bis 15. Oktober

- Entsorgen Sie die Abfälle in dem dafür vorgesehenen Bereich auf dem Hauptparkplatz

- Nach 23 Uhr gilt auf dem Park eine nächtliche Ruhezeit 

- Geschwindigkeit im Park: maximal 8 km/h! Denken Sie an spielende Kinder

 

Letzte Phase der neuen Spielgeräte

Die neuen Spielgeräte sind inzwischen geliefert worden. Sie sollen im Mai auf dem Gelände installiert werden.  Alle verbleibenden alten Spielgeräte werden entfernt.

 

Sonnenkollektoren: 13 Häuser jetzt installiert

13 Hausbesitzer haben jetzt Solarzellen von uns auf ihren Dächern. Sie profitieren von der gleichmäßigen Versorgung und dem Rückgabepreis pro KWh bis 2026. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich.

 

EVBox-App zum Laden von Elektroautos.

Um das Aufladen zu erleichtern, hat unser Ladestationsanbieter (EV-box) eine App entwickelt, die mit Ihrer Kreditkarte verknüpft ist. Sie brauchen dann keine Ladekarte mehr. Sie laden die EVBox Charge App herunter, fügen eine Kreditkarte hinzu und können sofort mit dem Aufladen beginnen.

 

Asphaltierung des großen Parkplatzes (in der Nähe der Mülldeponie)

Derzeit bereiten wir uns darauf vor, auch diesen Parkplatz zu asphaltieren, wobei wir die gleiche Methode wie bei den anderen Parkplätzen anwenden. Wenn es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir Sie rechtzeitig informieren.

 

Entwicklung des Waldgebiets.

In der Vergangenheit haben wir Sie über die Erweiterung unseres Parks auf der Südseite unseres Parks informiert. Auf den Grasflächen zwischen den Bäumen legt ein Bauunternehmer derzeit Baustraßen an. Voraussichtlich wird Phase 1, bestehend aus 10 Freizeithäusern (Chalets), bis April 2024 fertiggestellt sein. Die Erholungshäuser (Chalets) werden ausschließlich zu Erholungszwecken genutzt. Der Bautransport wird von Oosterdijk aus über den Waldweg erfolgen. Drei Vorführmodelle werden demnächst installiert. Bei Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail schicken.

 

Eigentümer: Bitte informieren Sie Ihre Mieter!

Wir bitten Eigentümer, die ihr Eigentum vermieten, ihre Mieter über die folgenden wichtigen Angelegenheiten eindeutig zu informieren:

- Hunde an der Leine

- Sofortige Beseitigung von Hundekot

- Ihr Parkplatz für ihr Auto

- Müll an dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Hauptparkplatz

- Nach 23 Uhr wird der Park für die Nacht geschlossen 

- Geschwindigkeit im Park: maximal 8 Stundenkilometer! Denken Sie an spielende Kinder

 

Tipp: ein A4-Zettel mit diesen Informationen im Haus verhindert viele Probleme!

 

Verkauf von Häusern

Während der Corona-Krise haben uns mehrere Eigentümer gebeten, ihnen beim Verkauf ihrer Häuser im Park zu helfen. Haben Sie vor, Ihr Haus bald zu verkaufen? Wenn ja, melden Sie sich bitte an der Rezeption. Für die Unterstützung beim Verkauf berechnen wir Ihnen keine Gebühren. Haben Sie noch Fragen? Kommen Sie an der Rezeption vorbei oder schicken Sie eine E-Mail an info@parkdehorn.nl.

 

Anschluss an die Regenwasserableitung

Wir haben auf einigen Feldern neue Rohre verlegt, um das Regenwasser in die Gräben abzuleiten. Es ist möglich, einen Anschluss bis zur Grundstücksgrenze herzustellen. Sie können dann auf Ihrem eigenen Grundstück eigene Rohre anfertigen und diese an unser Rohrsystem anschließen. Bitte informieren Sie uns im Voraus, ob diese Möglichkeit besteht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Vooraf

Het einde van jaar is inzicht. Er is veel gebeurd in de wereld, waar wij op het park ook de gevolgen van ondervinden. Hierbij de laatste update.

Verkoop van huisjes

Heeft u binnenkort plannen om uw huis te verkopen? Dan kunt u dit melden bij de receptie. Voor de ondersteuning bij de verkoop, rekenen wij aan u geen kosten. Heeft u vragen? Kom op de receptie langs of stuur een e-mail naar info@parkdehorn.nl

Asfalteren lange parkeerplaats

Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken zijn de laatste werkzaamheden nog uitgesteld. Zo gauw de temperatuur weer stijgt en er geen regenwater valt zullen de aanpassingen worden gerealiseerd. De tijdelijke parkeergelegenheden blijven bestaan totdat alles is afgewerkt. 

Nieuw droger wasserette

Recent zijn de twee oude wasdrogers vervangen door nieuwe machines. De prijs blijft € 2,=. U kunt nu betalen met € 0,50,  € 1,- en € 2,= munten. [FOTO] 

Indexering

Jaarlijks passen wij de tarieven parkbijdrage aan. Voor de actuele tarieven verwijs ik nu naar https://parkdehorn.webnode.nl/index/

 Energietarieven 2023 incl. BTW

Ook wij worden geconfronteerd met verhogingen. Het contract voor levering van elektra hebben wij op tijd kunnen vastleggen, zodat de verhoging veel kleiner is dan waarover landelijk wordt gecommuniceerd. U profiteert hiervan mee.  Het nieuwe tarief per 1 April wordt € 0,26/kWh.

PWN (waterleverancier) heeft zijn prijs per m3 verhoogd. Het nieuwe tarief wordt € 2,16/m3  

Hoogheemraadschap (HHNK/zuiveringsheffing) gaat zijn tarieven indexeren. Het nieuwe tarief wordt € 1,51/m3 .

Daarnaast zijn wij het afgelopen jaar geconfronteerd met gestegen kosten voor het afvoeren van het afval. Het nieuwe tarief wordt € 1,45/m3 

U vindt de tarieven 2023 op onze website https://parkdehorn.webnode.nl/tarieven/

Openingstijden receptie van 27 tot 30 december 2022

De receptie zal tussen de kerstdagen en oud/nieuw geopend zijn van 09.00-12.00uur. In noodgevallen zijn wij telefonisch te bereiken. 

Facturen Parkbijdrage 2023

In de week van 2-6 januari 2023 zullen wij de facturen voor de parkbijdrage 2023 aan u versturen. 

Tarieven gemeentelijke belastingen.: 

De gemeenteraad van Schagen heeft  besloten de tarieven aan te passen. De tarieven forensenbelasting treft u binnenkort aan  op https://www.schagen.nl/forensenbelasting#kosten-404

Het tarief Toeristenbelasting 2023 treft u aan op: https://www.schagen.nl/toeristenbelasting

Namens het team van Park de Horn wensen wij u allen fijne feestdagen en wij hopen allemaal dat wij gezond blijven. Tot in 2023!

--------------------------------------------------------------------- 

Vorwärts

Das Jahresende ist eine Erkenntnis. In der Welt ist viel passiert, wovon auch wir im Park betroffen sind. Hier das letzte Update. 

Verkauf von Ferienhäusern

Haben Sie vor, Ihr Haus bald zu verkaufen? Wenn ja, teilen Sie dies bitte der Rezeption mit. Wir berechnen Ihnen keine Gebühren für die Unterstützung beim Verkauf. Haben Sie noch Fragen? Kommen Sie an der Rezeption vorbei oder schicken Sie eine E-Mail an info@parkdehorn.nl

Asphaltierung eines langen Parkplatzes

Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen der letzten Wochen wurden die abschließenden Arbeiten verschoben. Sobald die Temperatur wieder ansteigt und es kein Regenwasser mehr gibt, werden die Einstellungen vorgenommen. Die provisorischen Parkmöglichkeiten bleiben bestehen, bis alles fertiggestellt ist. 

Neuer Wäschetrockner

Die beiden alten Wäschetrockner wurden kürzlich durch neue Geräte ersetzt. Der Preis bleibt bei € 2,=. Sie können jetzt mit 0,50 €, 1 € und 2 € Münzen bezahlen. [FOTO] 

Indexierung

Wir passen die Beitragssätze des Parks jährlich an. Die aktuellen Tarife finden Sie unter   https://parkdehorn.webnode.nl/index/

Energietarife 2023 inkl. MwSt.

Auch wir sind mit Steigerungen konfrontiert. Es ist uns gelungen, den Stromliefervertrag rechtzeitig zu fixieren, so dass die Erhöhung viel geringer ausfällt, als auf nationaler Ebene kommuniziert wird. Sie werden davon profitieren.  Ab dem 1. April wird der neue Tarif 0,26 €/kWh betragen.

PWN (Wasserversorger) hat seinen Preis pro m3 erhöht. Der neue Tarif wird 2,16 €/m3 betragen. 

Die Hoogheemraadschap (HHNK/zuiveringsheffing) wird ihre Tarife indexieren. Der neue Satz wird 1,51 €/m3 betragen.

Außerdem hatten wir im vergangenen Jahr mit höheren Kosten für die Abfallentsorgung zu kämpfen. Der neue Satz wird 1,45 €/m3 betragen. 

Die Tarife für das Jahr 2023 finden Sie auf unserer Website https://parkdehorn.webnode.nl/tarieven/

Öffnungszeiten der Rezeption vom 27. bis 30. Dezember 2022

Zwischen Weihnachten und Silvester ist die Rezeption von 09.00-12.00 Uhr geöffnet. In Notfällen sind wir telefonisch zu erreichen. 

Rechnungen Parkbeitrag 2023

In der Woche vom 2. bis 6. Januar 2023 werden wir Ihnen die Rechnungen für den Parkbeitrag 2023 zusenden. 

Kommunale Steuersätze: 

Der Stadtrat von Schagen hat beschlossen, die Tarife anzupassen. Die Sätze für die Pendlerpauschale (Forenzensteuer) finden Sie demnächst auf https://www.schagen.nl/forensenbelasting#kosten-404

Die Sätze der Kurtaxe 2023 finden Sie unter: https://www.schagen.nl/toeristenbelasting

Im Namen des Park de Horn-Teams wünschen wir Ihnen allen schöne Feiertage und hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Auf Wiedersehen im Jahr 2023!

 

 

 

 

 

13 september 2022

Nieuwsbrief September 2022

Openingstijden Receptie

In de periode November 2022 t/m Maart 2022 zal de receptie op Zaterdag en Zondag gesloten zijn. Door de week zijn wij open van 09.00 – 12.00uur

Slagboon

In de week van 12-16 september zullen wij verdere werkzaamheden verrichten aan de slagboom. Wij zullen u later informerenop welke wijze en hoe de slagboom operationeel wordt ingezet. 

Parkregels

Wij willen u nogmaals wijzen op de geldende parkregels:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Zakjes voor hondenpoep kunt u gratis afhalen op de receptie
 • Uitsluitend uw parkeerplaats voor uw eigen auto gebruiken
 • Geen bouwactiviteiten in de periode 1 April – 15 Oktober
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Verlichting bestaande lantaarnpalen

De aangekondigde vervanging van de lampenkappen (55) door nieuwe Ledverlichting zal in September/Oktober gaan plaatsvinden.

Nieuwe speeltoestellen 2023

In het voorjaar van 2023 zullen alle oude speeltoestellen op Park de Horn vervangen zijn door nieuwe.

Tarieven elektra

De regering heeft besloten het BTW tarief per 1 juli 2022 tot 31 december 2022 te verlagen van 21% naar 9%. De tijdelijke aangepaste prijs naar het lage Btw-tarief wordt dus € 0,21/KWh. Incl. 9% BTW. Dit tarief zullen wij aan u factureren op de Energiefaktuur.  

Tarief elektra per 1 April 2023

Gezien de huidige marktontwikkelingen ontkomen wij ook niet om ons tarief aan te passen. Het is op dit moment € 0,23 incl. 21% BTW. Per 1 April 2023 wordt de prijs € 0,26 incl. 21% BTW. Als het Btw-tarief wijzigt zullen wij dit aanpassen.

Asfalt parkeerplaats

De laatste voorbereiding worden getroffen om de lange parkeerplaats (Ingang SPAR, rechtsaf, langs zijde Dirkshoeve) te voorzien van asfalt en grindplaten met split. De eigenaren van de parkeerplaatsen worden separaat geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 14 – 25 November 2022, en de parkeerplaats wordt geheel afgesloten. Voor die eigenaren wordt een tijdelijke parkeerplaats gecreëerd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Terug levering Zonnepanelen tegen hetzelfde tarief.

Als bungalowpark willen wij een bijdrage leveren aan de vergroening en klimaatoplossing. Park de Horn heeft besloten om alle eigenaren die zonnepanelen op hun woning hebben en die terug leveren aan ons elektriciteitsnetwerk met ingang van April 2022 de vergoeding gelijk te stellen aan de prijs voor de levering. Deze actie geldt voor de periode van 1 April 2022 tot 1 April 2025. Interessant voor u en doe er uw voordeel mee!

------------------------------------------------------------------------------------ 

Newsletter September 2022 

Öffnungszeiten Rezeption

In der Zeit von November 2022 bis März 2022 ist die Rezeption samstags und sonntags geschlossen. Unter der Woche sind wir von 09.00 - 12.00 Uhr geöffnet.

Schrankenanlage

In der Woche vom 12. bis 16. September werden wir weitere Arbeiten an der Barriere durchführen. Wir werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren, wie die Schranke operativ eingesetzt werden soll.

Parkregeln

Wir möchten Sie noch einmal an die aktuelle Parkordnung erinnern:

- Hunde an der Leine

- Hundekot sofort beseitigen

- Tüten für Hundekot sind an der Rezeption kostenlos erhältlich.

- Benutzen Sie Ihren Parkplatz nur für Ihr eigenes Auto

- Keine Bauaktivitäten im Zeitraum 1. April - 15. Oktober

- Müll in dem dafür vorgesehenen Bereich auf dem Großparkplatz

- Nach 23 Uhr ist eine nächtliche Ruhezeit im Park vorgesehen. 

- Geschwindigkeit im Park: maximal 8 Stundenkilometer! Denken Sie an spielende Kinder

Beleuchtung der bestehenden Laternenmasten

Der angekündigte Austausch der Lampenschirme (55) gegen neue Led-Beleuchtung wird im September/Oktober erfolgen.

Neue Spielplatzgeräte 2023

Bis zum Frühjahr 2023 sollen alle alten Spielgeräte im Park de Horn durch neue ersetzt werden.

Stromtarife

Die Regierung hat beschlossen, den Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 von 21 % auf 9 % zu senken. Der vorübergehend an den niedrigen Mehrwertsteuersatz angepasste Preis wird daher 0,21 €/KWh betragen. Inkl. 9% Mehrwertsteuer. Wir werden Ihnen diesen Tarif auf der Energierechnung in Rechnung stellen. 

Stromtarif per 1. April 2023

Angesichts der aktuellen Marktentwicklung kommen auch wir nicht umhin, unseren Tarif anzupassen. Sie beträgt derzeit 0,23 € einschließlich 21 % Mehrwertsteuer. Ab dem 1. April 2023 wird der Preis 0,26 € inkl. 21 % MwSt. betragen. Sollte sich der Mehrwertsteuersatz ändern, werden wir ihn entsprechend anpassen.

Asphalt-Parkplatz

Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, um den langen Parkplatz (Eingang SPAR, rechts, entlang der Dirkshoeve) mit Asphalt und Schotterplatten mit Kies zu versehen. Die Eigentümer der Stellplätze werden gesondert informiert. Die Arbeiten werden in der Zeit vom 14. Bis/zum 25. November 2022 durchgeführt, und der Parkplatz wird vollständig gesperrt. Für diese Eigentümer wird ein vorübergehender Parkplatz geschaffen. Unvorhergesehene Umstände vorbehalten.

Rückspeisung Solarmodule zum gleichen Satz.

Als Bungalowpark wollen wir einen Beitrag zur Begrünung und zum Klimaschutz leisten. Park de Horn hat beschlossen, allen Eigentümern, die Sonnenkollektoren auf ihrem Grundstück haben und diese in unser Stromnetz einspeisen, ab April 2022 den gleichen Tarif zu berechnen. Diese Aktion gilt für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 1. April 2025. Interessant für Sie und nutzen Sie es aus!

 

 

25/03/2022

 

Nieuwsbrief Maart 2022

Zo voor de aanvang van het toeristisch seizoen 2022 willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken die spelen op Park de Horn.

Openingstijden Receptie

Vanaf  april tot en met oktober zal de receptie open zijn:

Maandag – Vrijdag          09.00 uur – 12.00uur

Zaterdag:                       10.00 uur – 12.00uur

Zondag                          gesloten

Laatste Fase verzwaring elektra 300-serie

In April zullen wij de bungalows in de 300-serie aansluiten op de verzwaring van het elektra circuit, mits u een beheerovereenkomst heeft. De eigenaren zijn inmiddels op de hoogte gebracht en kunnen een gewenste aansluit dag aan ons opgeven.

Slagboom, start met eenvoudige installatie

Wij hebben besloten om in het 2e kwartaal van 2022 een slagboom te plaatsen bij de entree van de SPAR. In eerste instantie een eenvoudige slagboom die opengaat als u aankomt rijden en daarna weer sluit. Uitgaand verkeer heeft voorrang op inkomend verkeer. U heeft dus nu nog geen slagboomsleutel nodig. De slagboom is voorbereid op de toekomst voor wat betreft een toegangscontrole, zodat ook u, huurders en hulpdiensten toegang hebben. In de toekomst zal een dergelijke slagboom aan de ingang Oosterdijk worden geplaatst.

Verlichting bestaande lantaarnpalen

Alle huidige (55) oude lantaarnpalen, gevoed door elektra, zullen worden voorzien van een andere lampenkap met een nieuwe Ledverlichting. De omgevingsverlichting zal sterk verbeterd worden.

Aanpassen bestaande zonnepanelen (solar) lantaarnpalen

Bij de 25, in het voorjaar van 2020 extra geplaatste lantaarnpalen, gevoed door Solar, wordt de verlichting binnenkort aangepast met een nieuw armatuur.  De werking wordt hierdoor sterk verbeterd.

Nieuwe speeltoestellen

De huidige speeltoestellen worden binnen 2 jaar vervangen. In de maand mei/juni worden de speeltoestellen op het B-veld (600-serie) en tegenover bungalow 101 vervangen. In de bijlage treft u een impressie aan. In 2023 worden de andere locaties aangepast. [FOTO]

 

 

 

Laadpalen voor 4 elektrische auto’s

Achter de tennisbaan worden 8 parkeerplaatsen gecreëerd. Hiervan zullen in eerste instantie 2 Duo laadpalen (4 parkeerplaatsen) worden geplaatst. Het laadvermogen is maximaal 11kW per laadpunt. De andere 4 parkeerplaatsen zijn vrij te gebruiken.  De laadpalen van EVBox ondersteunen de meeste laadpassen, mocht u laadpas onverhoopt niet werken horen wij dit graag. U start het laden door u auto met u eigen laadkabel aan de laadpaal aan te sluiten en daarna u pas aan te bieden. Indien de auto opgeladen is, wilt u deze dan verplaatsen zodat andere auto’s ook kunnen laden? Qua tarief worden het advies laadtarief van € 0,39 gehanteerd.

Asfalt parkeerplaats

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een aannemer om de rijbanen en parkeerplaatsen te voorzien van een nieuwe verharding. Als eerste willen we de lange parkeerplaats (ingang SPAR, rechtsaf, langs zijde Dirkshoeve) gaan aanpakken. Binnenkort hopen wij u de plannen voor te leggen. De werkzaamheden zullen dan in November plaats vinden. U krijgt nog nader bericht wat de exacte datum wordt en waar er tijdelijke parkeerplaatsen worden gecreëerd. U kunt uw woning te voet of met de fiets altijd bereiken!

Onderhoud park

Er is afgelopen winter fors gesnoeid, u zult de resultaten zien als u weer op het park bent. Langs de slootkant bij de entree Oosterdijk en nabij bungalow 104 en 818 is een nieuwe lage beplanting aangebracht.

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

Tarieven elektra

Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt ontkomen ook wij niet aan het aanpassen van ons huidige stroomtarief. Wij zullen u tijdig informeren als het tarief zal worden aangepast.

Verkoop van huisjes

Tijdens de Corona crises hebben meerdere eigenaren ons gevraagd om te helpen bij de verkoop van hun woning op het park. Heeft u binnenkort plannen om uw huis te verkopen? Dan kunt u dit melden bij de receptie. Voor de ondersteuning bij de verkoop, rekenen wij aan u geen kosten. Heeft u vragen? Kom op de receptie langs of stuur een e-mail naar info@parkdehorn.nl

Aansluiten Hemelwater afvoer

Wij hebben op een aantal velden nieuwe buizen gelegd om het hemelwater af te voeren naar de sloten. Het is mogelijk om tot de grens van uw kavel een aansluiting te maken. U kunt dan zelf op uw eigen kavel de leidingen maken en aansluiten op ons leidingstelsel. Wilt u ons van te voren informeren of de mogelijkheid aanwezig is?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Newsletter März 2022

Kurz vor dem Beginn der Tourismussaison 2022 möchten wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Park de Horn informieren.

Öffnungszeiten der Rezeption von April bis Oktober

Montags – freitags:      09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Samstags:                   10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Sonntags:                    geschlossen

Letzte Phase der Stromnetzverstärkung für die 300er-Reihe

Im April werden wir die Bungalows der 300er-Reihe an das verstärkte Stromnetz anschließen, sofern Sie einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Die jeweiligen Eigentümer wurden inzwischen benachrichtigt und dazu aufgerufen, uns ihren Wunschtermin für den Anschluss mitzuteilen.

Einrichtung einer einfachen Schrankenanlage

Wir haben uns dazu entschlossen, im zweiten Viertel des Kalenderjahres 2022 an der Einfahrt zum SPAR eine Schrankenanlage einzurichten. Es handelt sich zunächst um eine einfache Schranke, die sich öffnet, wenn Sie vorfahren, und sich danach wieder schließt. Ausgehender Verkehr hat Vorrang vor eingehendem Verkehr. Sie benötigen also noch keinen Schrankenschlüssel. Die Schrankenanlage ist hinsichtlich einer Zutrittskontrolle auf die Zukunft vorbereitet, sodass auch Ihnen sowie Mietern und Rettungsdiensten der Zutritt gewährt wird. Für die Einfahrt am Oosterdijk ist die Einrichtung einer vergleichbaren Schrankenanlage geplant.

Verbesserung der herkömmlichen Parkbeleuchtung

Alle der derzeitig 55 alten, strombetriebenen Laternenmasten werden mit einem anderen Lampenschirm und neuen LED-Leuchten ausgestattet. Die Umgebungsbeleuchtung wird sich damit erheblich verbessern.

Anpassung der solarbetriebenen Parkbeleuchtung

Die 25 im Frühjahr 2020 zusätzlich aufgestellten Laternenmasten mit solarbetriebenen LED-Leuchten werden demnächst mit neuen Leuchtarmaturen ausgestattet, wodurch der Wirkungsgrad erheblich verbessert wird.

Neue Spielgeräte

Die derzeitigen Spielgeräte werden in den nächsten zwei Jahren ersetzt. Im Mai/Juni werden die Spielgeräte auf dem B-Feld (600er-Reihe) und gegenüber dem Bungalow 101 ausgetauscht. Das Foto im Anhang vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck. Die anderen Standorte werden 2023 angepasst. 

Ladestationen für vier Elektroautos

Hinter dem Tennisplatz werden acht Parkplätze geschaffen. Zunächst werden zwei Duo-Ladesäulen (4 Parkplätze) aufgestellt. Die maximale Ladeleistung beträgt 11 kW je Ladepunkt. Die anderen vier Parkplätze sind frei zugänglich. Die EVBox-Ladestationen unterstützen die meisten Ladekarten. Sollte Ihre Karte nicht funktionieren, lassen Sie es uns bitte wissen. Sie beginnen den Ladevorgang, indem Sie Ihr Auto mit Ihrem eigenen Ladekabel an die Ladestation anschließen und dann die Ladestation mit Ihrer Ladekarte freischalten. Sobald Ihr Auto aufgeladen ist, stellen Sie es bitte an einem anderen Ort ab, damit der nächste Nutzer sein Fahrzeug aufladen kann. Es gilt der empfohlene Ladegebührensatz von 0,39 EUR.

Neue Asphaltdecke für den Parkplatz

Wir führen derzeit Gespräche mit einem Straßenbauunternehmen, das die Asphaltdecke der Fahrbahnen und Parkplätze erneuern soll. Zunächst wollen wir den „langen“ Parkplatz (Einfahrt SPAR, Abbiegung rechts, entlang des Parks de Dirkshoeve) in Angriff nehmen. Wir hoffen, Ihnen die Pläne in Kürze vorlegen zu können. Die Arbeiten werden voraussichtlich im November stattfinden. Sie erhalten noch nähere Informationen in Bezug auf den genauen Zeitpunkt und den Ort, an dem vorübergehend Aushilfsparkplätze geschaffen werden. Ihre Häuser bleiben jederzeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.

Parkpflege

Im letzten Winter haben wir zahlreiche Beschneidungsarbeiten durchgeführt, deren Ergebnis Ihnen direkt ins Auge fallen wird, wenn Sie wieder auf dem Parkgelände sind. Entlang des Grabens an der Einfahrt am Oosterdijk und in der Nähe der Bungalows 104 und 818 wurde eine neue niedrige Bepflanzung angelegt.

Informationspflicht für Eigentümer

Wir bitten Eigentümer, die ihre Häuser vermieten, ihre jeweiligen Mieter unmissverständlich auf die folgenden Punkte der Parkordnung hinzuweisen:

 • Hunde sind auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.
 • Hundekot ist sofort zu beseitigen.
 • Mieter nutzen bitte die hauseigenen Parkplätze.
 • Abfälle sind auf dem großen Parkplatz an dafür vorgesehener Stelle zu entsorgen.
 • Nach 23:00 Uhr herrscht auf dem Parkgelände Nachtruhe.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie stets Rücksicht auf spielende Kinder.

Tipp: Zur Vermeidung zahlreicher Probleme hängen Sie einfach ein eingeschweißtes DIN-A4-Merkblatt mit den oben genannten Punkten der Parkordnung an prominenter Stelle in Ihrem Haus aus.

Stromtarife

Angesichts der Entwicklungen auf dem Energiemarkt werden auch wir nicht umhinkommen, unsere Stromtarife anzupassen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn der Tarif angepasst wird.

Hausverkauf

Während der Coronakrise haben uns mehrere Eigentümer gebeten, ihnen beim Verkauf ihrer Immobilien im Park behilflich zu sein. Beabsichtigen Sie, Ihr Haus demnächst zu verkaufen? Dann melden Sie sich bitte an der Rezeption. Für unsere Unterstützung beim Verkauf werden Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt. Bei Fragen können Sie sich an die Rezeption wenden oder eine E-Mail an folgende Adresse senden: info@parkdehorn.nl.

Anschluss an das Regenwasserableitungssystem

Auf einigen Feldern haben wir neue Rohre verlegt, um das Regenwasser in die Entwässerungsgräben abzuleiten. Es ist möglich, eine Verbindung bis zur Grenze Ihres Grundstücks herzustellen. Sie können dann auf Ihrem Grundstück eigene Rohre verlegen und diese an unser Rohrsystem anschließen. Bitte informieren Sie uns im Voraus, ob Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 

23/12/2021

Geachte eigenaren,

Nieuwsbrief december 2021

Receptie openingstijden van 27-31 december

In deze week is de receptie dagelijks geopend van 10.00 – 12.00uur.Telefonisch zijn wij wel bereikbaar. E-mails zullen beperkt worden gelezen en beantwoord.

Wilt u uw woning verkopen?

Als u overweegt uw woning te willen verkopen, neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u gratis ondersteunen

Is uw woning verzekert voor wateroverlast?

In 2021 is er veel wateroverlast geweest. Het is wel verstandig om uw verzekering te vragen of wateroverlast verzekert is.

Tarief Toeristenbelasting 2022:  € 1,34 per persoon per nacht.

De gemeenteraad van Schagen heeft recent besloten het tarief te indexeren naar € 1,34 per persoon per nacht. Indien u uw woning verhuurt dient u dit bedrag af te dragen aan de gemeente Schagen.

Verhuur van uw woning? Gratis link.

Wij krijgen regelmatig vragen of wij woningen verhuren. Wij bieden hiervoor geen mogelijkheden. Maar om de vragen toch op een adequate wijze te beantwoorden willen wij verhuurders de gelegenheid geven een gratis link op onze website te plaatsen. Als u de volgende gegevens aan ons mailt zullen wij uw organisatie vermelden op onze website:

                Korte introductie van uw verhuurorganisatie maximaal 20 woorden

                Website adres

                Contact gegevens.

Tarieven 2022

Inmiddels zijn de tarieven voor 2022 bekend. Een aantal tarieven blijven gelijk en een aantal worden aangepast. Via www.parkdehorn.nl kunt u alle prijzen bekijken. De parkbijdrage wordt geindexeerd. De berekening hiervan treft u aan op www.parkdehorn.nl/index  In de week van 3 – 7 januari zullen de facturen voor de parkbijdrage worden verstuurd per e-mail of per post.

Plannen voor 2022

In onze nieuwsbrief van februari zullen wij u nader informeren over de LED-verlichting op het park, speeltoestellen, slagboom, laadpalen voor auto’s en de mogelijkheden voor afvoer van regenwater.  

Feestdagen

Namens het team van Park de Horn wensen wij u allen fijne feestdagen en wij hopen allemaal dat wij gezond blijven. Tot in 2022!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

Newsletter Dezember 2021

Öffnungszeiten der Rezeption vom 27. bis 31. Dezember

Während dieser Woche ist die Rezeption täglich von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet. Wir sind telefonisch erreichbar. E-Mails werden gelesen und in begrenztem Umfang beantwortet.

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

Wenn Sie erwägen, Ihr Haus zu verkaufen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen, um die Möglichkeiten zu besprechen. Wir können Sie kostenlos unterstützen

Ist Ihr Eigentum gegen Überschwemmungen versichert?

Im Jahr 2021 kam es zu zahlreichen Überschwemmungen. Es ist ratsam, bei Ihrer Versicherungsgesellschaft nachzufragen, ob Überschwemmungen versichert sind.

Tarif Kurtaxe 2022: 1,34 € pro Person und Nacht.

Der Stadtrat von Schagen hat kürzlich beschlossen, den Tarif auf 1,34 € pro Person und Nacht festzulegen. Wenn Sie Ihr Haus vermieten, müssen Sie diesen Betrag an die Gemeinde Schagen zahlen.

Sie vermieten Ihre Immobilie? Kostenloser Link.

Wir werden regelmäßig gefragt, ob wir Häuser vermieten. Hierfür bieten wir keine Möglichkeiten an. Um die Fragen jedoch angemessen beantworten zu können, möchten wir Vermietern die Möglichkeit geben, einen kostenlosen Link auf unserer Website zu platzieren. Wenn Sie uns die folgenden Informationen schicken, werden wir Ihre Organisation auf unserer Website erwähnen:

                Kurze Vorstellung Ihres Vermietungsunternehmens, maximal 20 Wörter

                Adresse der Website

                Kontaktinformationen.

Preise 2022

Die Sätze für 2022 sind nun bekannt. Eine Reihe von Tarifen bleibt unverändert, einige werden angepasst. Sie können alle Preise unter www.parkdehorn.nl einsehen. Der Parkbeitrag wird indexiert. Die Berechnung finden Sie unter www.parkdehorn.nl/index. In der Woche vom 3. bis 7. Januar werden die Rechnungen für den Parkbeitrag per E-Mail oder per Post verschickt.

Pläne für 2022

In unserem Februar-Newsletter informieren wir Sie über die LED-Beleuchtung im Park, Spielgeräte, Schranken, Ladestationen für Autos und die Möglichkeiten zur Ableitung von Regenwasser. 

Ferienzeit

Im Namen des Park de Horn-Teams möchten wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen und hoffen, dass Sie alle bei guter Gesundheit bleiben. Wir sehen uns im Jahr 2022!

29/06/2021

 

Milieustraat NIET voor grof afval!

De milieustaat is alleen om huisvuil in plastic zakken, papier, karton, tuinafval en oud ijzer c.q. metalen door het park te laten afvoeren. Indien u bouw- en/of sloopafval, meubilair, hekwerken, auto onderdelen, asbest of ander soort afval heeft zijn voor deze afvalstromen andere mogelijkheden om af te voeren. Voor meer informatie meldt u zich dan bij de receptie.

Gratis informatiemagazine 2021

Het 64 pagina’s tellende boekje [Zie bijlage] bevat informatie over bezienswaardigheden, musea, natuurgebieden, belangrijke toeristische adressen, informatie over fiets- en wandeltochten, een kids- en bloemenpagina, strandinformatie, informatie over invaliden, een getijdentabel en evenementen. Kortom alle informatie die interessant is voor een bezoeker van onze gemeente. Burgemeester Marjan van Kampen heet de bezoekers in het Nederlands en Duits van harte welkom.  Het aantal evenementen is begrijpelijkerwijze nihil. U kunt een gratis exemplaar ophalen bij de Receptie.

Slagboom entree SPAR

De voorbereidingen worden getroffen om een slagboom te plaatsen nabij de entree SPAR. Als er meer informatie is, zullen wij u nader berichten.

Honden afvalbak

Op het park staan inmiddels 3 honden afvalbakken. [Zie bijlage] U kunt de uitwerpselen in deze afvalbak deponeren. Hondenbezitters kunnen op de receptie gratis hondenpoepzakjes afhalen.

Laadpalen

Wij overwegen om een elektrische oplaadpaal te plaatsen op het park. I.v.m. de capaciteit willen wij graag inventariseren hoeveel eigenaren interesse en of wensen hebben om nu of in de toekomst hun auto op te laden. Wilt u ons even een berichtje sturen naar info@parkdehorn.nl

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

Planning gebruik wasmachines

Van maandag 12 juli tot zondag 5 september a.s. wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Keine Entsorgung von Sperrmüll über den Recyclinghof

Der Recyclinghof (milieustraat) dient ausschließlich der Entsorgung von Hausmüll in Plastiktüten, Papier, Pappe, Gartenabfällen sowie Altmetallen und Schrott durch den Park de Horn. Für Bau- und Abbruchabfälle, Möbel, Zäune, Autoteile, asbesthaltige Baustoffe oder andere Abfallsorten gibt es anderweitige Entsorgungsmöglichkeiten. Weitere Informationen können Sie an der Rezeption einholen.

Kostenlose Informationsbroschüre 2021

Die 64-seitige Broschüre (siehe Anhang) enthält Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, Museen und Naturlandschaften, wichtige touristische Adressen sowie Informationen zu Rad- und Wandertouren, eine Kinder- und Blumenseite, Strandinformationen, Informationen für Behinderte, eine Gezeitentabelle und einen Veranstaltungskalender, kurzum: alles Wissenswerte, das für einen Besucher unserer Gemeinde interessant sein könnte. Bürgermeisterin Marjan van Kampen begrüßt die Besucher auf Deutsch und Niederländisch. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund der ungewissen Coronalage so gut wie keine Veranstaltungen geplant sind. Ein kostenloses Exemplar ist an der Rezeption erhältlich.

Schrankenanlage an der Einfahrt zum SPAR

Es werden Vorbereitungen getroffen, an der Einfahrt zum SPAR eine Schrankenanlage einzurichten. Sobald wir Ihnen Näheres berichten können, werden wir Sie informieren.

Hundekotbehälter

Auf dem Parkgelände finden sich inzwischen drei Hundekotbehälter (siehe Anhang), in denen Sie den Kot Ihrer Hunde entsorgen können. An der Rezeption sind kostenlose Hundekotbeutel erhältlich.

Ladestationen

Wir erwägen die Einrichtung einer Elektroladestation auf dem Parkgelände. Zur Einschätzung der Kapazitätsnachfrage möchten wir inventarisieren, wie viele Eigentümer daran interessiert sind, ihr Auto jetzt oder in Zukunft aufladen zu können. Daher bitten wir Sie, uns bei Interesse eine E-Mail mit Ihren Wünschen an info@parkdehorn.nl zu senden.

Informationspflicht für Eigentümer

Wir bitten Eigentümer, die ihre Häuser vermieten, ihre jeweiligen Mieter unmissverständlich auf die folgenden Punkte der Parkordnung hinzuweisen:

 • Hunde sind auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.
 • Mieter nutzen bitte die hauseigenen Parkplätze.
 • Abfälle sind auf dem großen Parkplatz an dafür vorgesehener Stelle zu entsorgen.
 • Nach 23:00 Uhr herrscht auf dem Parkgelände Nachtruhe.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie stets Rücksicht auf spielende Kinder.

Tipp: Zur Vermeidung zahlreicher Probleme hängen Sie einfach ein eingeschweißtes DIN-A4-Merkblatt mit den oben genannten Punkten der Parkordnung an prominenter Stelle in Ihrem Haus aus.

Terminliste für die Nutzung der Waschmaschinen

Ab Montag, den 12. Juli 2021, bis zum Sonntag, den 5. September 2021, finden Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste. Mit Ihrem Eintrag in die Liste können Sie die folgenden Waschtermine für sich reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/03/2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Uw komst naar het Park in het kader van de Corona.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de openstelling van Park de Horn wijzigt. Met andere woorden u kunt gerust komen. Op dit moment geldt er geen quarantaine plicht in Holland. Voor de meeste winkels kunt u online een afspraak maken om spullen te kopen. De supermarkten zijn wel open. De Horeca is gesloten. Houd u onze website in de gaten om zo op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

De belangrijkste regels zijn:

 • Er geldt een mondkapjesplicht, waar dat moet
 • Op tijd  handen wassen
 • Niezen in de elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Laat u testen bij milde klachten en blijf thuis
 • Maximaal 1 persoon van 13 jaar of ouder mag per dag op bezoek komen

Avondklok 21.00 – 04.30 uur. Per 31 Maart 22.00 -04.30 uur

In Nederland geldt er de avondklok. Dit betekent dat u binnen moet blijven. Het is wel toegestaan om alleen een hond uit te laten in deze periode. Voor een uitgebreide informatie verwijs ik u naar deze website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok

Buitenlandse gasten verplicht in quarantaine?

(Bron nieuwsbrief Recron 12.3.2021)

Er is een concept wet in ontwikkeling die mogelijk in mei wordt aangenomen in de kamer. Deze wet schrijft voor dat reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland komen, ook per auto en boot niet alleen een negatieve test moeten tonen maar ook verplicht 10 dagen in quarantaine moeten. Dat heeft een groot effect op onze dichtbij markt van onder andere Duitse en Belgische gasten die zowel vakantiewoningen als pleziervaartuigen in Nederland huren maar ook bezitten.  Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Openingstijden receptie en wasserette vanaf 1 April 2021

De receptie zal van maandag t/m vrijdag geopend zijn van 09.00 – 12.00 uur. ’s middags zijn wij vaak wel aanwezig. Op zaterdag zijn wij open van 10.00 – 12.00 uur.  Als u een vraag heeft, maakt u dan even van te voren een afspraak. De wasserette zal iedere dag open zijn van 09.00 – 17.00 uur

Status Infrastructuur fase 2: 400, 600, 700 & 800serie

Alle elektra, water en/of gasleidingen liggen tot aan uw woning, mits u een beheerovereenkomst heeft getekend. De 800 serie zal  na  Pasen worden aangelegd.  De planning is om in de maand Mei te starten met het aansluiten van deze nieuwe faciliteiten. Ik zal u van te voren de datums mailen om een afspraak te maken voor wat betreft het aansluiten. U kunt zelf een keuze maken.  

Toeristenbelasting 2021: € 1,32 per persoon per nacht

De gemeente Schagen heeft het tarief voor het jaar 2021 vastgesteld op € 1,32 per persoon per nacht. Indien u uw woning verhuurt aan personen van buiten de gemeente Schagen, dient u dit bedrag af te dragen aan de gemeente Schagen.

Informatiemagazine 2021

Het jaarlijkse informatiemagazine zal pas medio Mei verschijnen. De redactie heeft nog onvoldoende informatie om een actuele dagagenda te maken.

Beplanting langs de vijver

Langs de vijver zal binnenkort  nieuwe beplanting worden aangelegd.

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Hondenpoep direct opruimen
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

 

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter März 2021

Aktuelle Hinweise für Ihren Aufenthalt auf dem Parkgelände in Corona-Zeiten

Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich hinsichtlich der Öffnung des Parks de Horn Änderungen ergeben werden. Mit anderen Worten: Sie können ruhigen Gewissens anreisen. In den Niederlanden besteht derzeit keine Quarantänepflicht. Bei den meisten Geschäften können Sie online einen Termin für Ihren Einkauf vereinbaren. Die Supermärkte sind geöffnet. Das Gaststättengewerbe ist geschlossen. Bitte behalten Sie unsere Website im Auge, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus:

 • In Bereichen des öffentlichen Lebens ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
 • Waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände.
 • Husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge.
 • Halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein.
 • Lassen Sie sich bei leichten Beschwerden testen und bleiben Sie zu Hause.
 • Es gilt eine Kontaktbeschränkung für Besucher. Erlaubt ist der Besuch von bis zu einer Person täglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 12 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Ausgangssperre zwischen 21:00 Uhr und 04:30 Uhr. Ab 31. März zwischen 22:00 Uhr und 04.30 Uhr

In Nederland gilt eine Ausgangssperre (avondklok), während der Sie Ihre Wohnung möglichst nicht verlassen sollten. Das Ausführen von Hunden ist jedoch gestattet. Für umfassende Informationen verweise ich Sie auf folgende Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok

Ausländische Gäste zur Quarantäne verpflichtet?

(Quelle: Newsletter des Branchenverbands der niederländischen Unternehmer in der Freizeit- und Erholungsbranche RECRON vom 12. März 2021)

Es wird ein Gesetzesentwurf erarbeitet, der im Mai vom [niederländischen] Parlament verabschiedet werden könnte. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Reisende, die aus dem Ausland in die Niederlande kommen, und das gilt auch für Personen, die mit dem Pkw oder per Schiff anreisen, nicht nur einen negativen Test vorweisen, sondern auch zehn Tage in Quarantäne verbringen müssen. Dies hat große Auswirkungen auf unseren nahe gelegenen Markt, unter anderem auf die deutschen und belgischen Gäste, die in den Niederlanden Ferienhäuser und Wassersportfahrzeuge mieten oder auch besitzen. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Öffnungszeiten der Rezeption und der Münzwäscherei ab dem 1. April 2021

Die Rezeption ist montags bis freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Nachmittags sind wir jedoch auch oft anwesend. Samstags sind wir von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Wenn Sie eine Frage haben, vereinbaren Sie bitte im Voraus einen Termin. Die Münzwäscherei ist täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Status Infrastrukturmaßnahmen Phase 2: 400er-, 600er-, 700er- & 800er-Reihe

Alle Strom-, Wasser- und/oder Gasleitungen werden bis zu Ihrem Haus verlegt, sofern Sie einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Die 800er-Reihe wird nach Ostern verlegt. Es ist geplant, mit dem Anschluss an die neuen Versorgungsleitungen im Mai zu beginnen. Ich werde Ihnen die Daten im Voraus per E-Mail zusenden, damit Sie einen Termin für den Anschluss vereinbaren und so Ihre eigene Wahl treffen können.

Kurtaxe 2021: 1,32 Euro pro Person pro Nacht

Die Gemeinde Schagen hat den Betrag der Kurtaxe für das Jahr 2021 auf 1,32 Euro pro Person pro Nacht festgelegt. Wenn Sie Ihre Wohnung an Personen vermieten, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde Schagen haben, müssen Sie diesen Betrag an die Gemeinde Schagen abführen.

Informationsbroschüre 2021

Die jährliche Informationsbroschüre wird erst Mitte Mai erscheinen. Der Redaktion liegen noch nicht genügend Informationen vor, um einen aktuellen Veranstaltungskalender erstellen zu können.

Bepflanzung entlang des Teiches

Entlang des Teiches wird demnächst eine neue Bepflanzung angelegt.

Informationspflicht für Eigentümer

Wir bitten Eigentümer, die ihre Häuser vermieten, ihre jeweiligen Mieter unmissverständlich auf die folgenden Punkte der Parkordnung hinzuweisen:

 • Hunde sind auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.
 • Hundekot ist sofort zu beseitigen.
 • Mieter nutzen bitte die hauseigenen Parkplätze.
 • Abfälle sind auf dem großen Parkplatz an dafür vorgesehener Stelle zu entsorgen.
 • Nach 23:00 Uhr herrscht auf dem Parkgelände Nachtruhe.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie stets Rücksicht auf spielende Kinder.

Tipp: Zur Vermeidung zahlreicher Probleme hängen Sie einfach ein eingeschweißtes DIN-A4-Merkblatt mit den oben genannten Punkten der Parkordnung an prominenter Stelle in Ihrem Haus aus.

 

 

 

3/06/2020

Nieuwsbrief juni 2020

Geachte eigenaar,

Onderstaand treft u onze nieuwsbrief van juni 2020 aan.

Let op: nieuw e-mail adres: info@parkdehorn.nl

Wilt u ons nieuwe e-mail adres gebruiken voor alle digitale verkeer?

De e-mail adressen: parkdehorn@hotmail.com & facturen-dehorn@hotmail.nl komen binnenkort te vervallen.

Energiefacturen april/mei 2020

Deze week zijn de energiefacturen voor elektra en water verstuurd. Wij hebben een grensbedrag van € 50,= aangehouden. Als het hoger is dan dit bedrag, ontvangt u de factuur. 

Infrastructuur fase I

De laatste testen v.w.b. de nieuwe infrastructuur vinden binnenkort plaats. Medio Juni verwachten wij u daarover nader te informeren voor wat betreft het aansluiten van uw woning. 

Tuinonderhoud www.tuinendehorn.nl

In samenwerking met www.tuinendehorn.nl kan Park de Horn u sinds kort aanbieden: grasmaaien, hagen/struiken snoeien en onkruidbeheersing. Als u op de website het contactformulier invult nemen wij z.s.m. contact met u op. U kunt ons uiteraard ook bellen op 0224 – 85 03 10 of een e-mail sturen: tuinendehorn@gmail.com Wij maken gaarne een offerte voor u. 

Camera’s bij de milieustraat & receptie

De milieustaat is alleen om huisvuil in plastic zakken, papier, karton, tuinafval en oud ijzer c.q. metalen door het park te laten afvoeren. Binnenkort zullen er camera’s en borden worden geplaatst nabij de milieustraat. Dit hebben wij gedaan om te voorkomen dat er afval van derden bij ons wordt ‘gedumpt’ en dat er bouw- en sloop- afval in onze containers komt. Voor deze afvalstromen zijn andere mogelijkheden om af te voeren. Voor meer informatie meldt u zich dan bij de receptie. Ook rondom en in de receptie zullen camera’s worden opgehangen. De verwerking van gegevens valt onder de AVG. 

Informatie magazine 2020

Ook dit jaar is er een 76 pagina’s tellend informatie magazine met o.a. veel informatie over de omgeving. U kunt een exemplaar gratis afhalen op de receptie. Vele dag attracties zullen beperkte toegang hebben. Op de desbetreffende website vindt u de actuele informatie.

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park 
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

Planning gebruik wasmachines

Van maandag 13 juli tot zondag 6 september a.s. wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur.   

Digitale TV en Radio [BIJLAGE] Overzicht digitale TV en Radio zenders Mei 2020.pdf (137,8 kB)

Op dit moment kunt u 65 digitale TV zenders en 51 Radio zenders ontvangen. Het overzicht treft u als bijlage aan. Mocht u nog problemen hebben met het instellen van uw TV dan kunt u contact met de receptie opnemen en zullen wij proberen een oplossing te vinden.

---------------------------------------------------------------------------------------       

Newsletter Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

hiermit erhalten Sie unseren Newsletter für Juni 2020.

Hinweis auf neue E-Mail-Adresse: info@parkdehorn.nl

Bitte verwenden Sie für den gesamten elektronischen Verkehr ab sofort unsere neue E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adressen parkdehorn@hotmail.com & facturen-dehorn@hotmail.nl werden in Kürze nicht mehr erreichbar sein. 

Energierechnungen April/Mai 2020

Diese Woche wurden die Energierechnungen für Strom und Wasser versandt. Dabei haben wir uns an einem Grenzbetrag in Höhe von 50,– Euro orientiert. Fällt der Rechnungsbetrag höher aus, erhalten Sie eine Rechnung. 

Phase I der Infrastrukturmaßnahmen

Die letzten Tests der neuen Infrastruktur werden in Kürze stattfinden. Voraussichtlich Mitte Juni werden Sie im Hinblick auf die Anbindung Ihres Hauses weitere Informationen erhalten.

Gartenpflege www.tuinendehorn.nl

In Zusammenarbeit mit www.tuinendehorn.nl kann Ihnen der Park de Horn seit Kurzem auch Folgendes anbieten: Rasenmähen, Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Unkrautbeseitigung. Wenn Sie das Kontaktformular auf der Website ausfüllen, setzen wir uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung. Selbstverständlich können Sie auch telefonisch unter der Rufnummer +31 (0)224 85 03 10 oder per E-Mail an die Adresse tuinendehorn@gmail.com mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 

Videoüberwachung am Recyclinghof und im Rezeptionsbereich

Der Recyclinghof (milieustraat) dient ausschließlich der Entsorgung von Hausmüll in Plastiktüten, Papier, Pappe, Gartenabfällen sowie Altmetallen und Schrott durch den Park de Horn. In Kürze werden am Recyclinghof Videokameras und Schilder aufgestellt. Dazu haben wir uns entschlossen, weil wir verhindern möchten, dass Abfälle von Dritten bei uns abgeladen werden und Bau- und Abbruchabfälle in unsere Container gelangen. Für derartige Abfallströme gibt es andere Entsorgungsmöglichkeiten. Weitere Informationen können Sie an der Rezeption einholen. Der Rezeptionsbereich wird künftig ebenfalls videoüberwacht sein. Die Verarbeitung der Daten unterliegt der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Informationsbroschüre 2020

Auch in diesem Jahr liegt eine 76-seitige Informationsbroschüre für Sie bereit, die unter anderem alles Wissenswerte über die Umgebung enthält. Ein kostenloses Exemplar ist an der Rezeption erhältlich. Viele Tagesattraktionen werden allerdings nur begrenzt zugänglich sein. Die jeweils aktuellen Informationen finden Sie auf den entsprechenden Webseiten. 

Informationspflicht für Eigentümer

Wir bitten Eigentümer, die ihre Häuser vermieten, ihre jeweiligen Mieter unmissverständlich auf die folgenden Punkte hinzuweisen:

 • Hunde sind auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.
 • Mieter nutzen bitte die hauseigenen Parkplätze.
 • Abfälle sind auf dem großen Parkplatz an dafür vorgesehener Stelle zu entsorgen.
 • Nach 23:00 Uhr herrscht auf dem Parkgelände Nachtruhe.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie stets Rücksicht auf spielende Kinder.

Tipp: Zur Vermeidung zahlreicher Probleme hängen Sie einfach ein eingeschweißtes DIN-A4-Merkblatt mit den oben genannten Punkten der Parkordnung an prominenter Stelle in Ihrem Haus aus.

Terminliste für die Nutzung der Waschmaschinen

Ab Montag, den 13. Juli 2020, bis zum Sonntag, den 6. September 2020, finden Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste. Mit Ihrem Eintrag in die Liste können Sie die folgenden Waschtermine für sich reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.

Digitales Fernsehen und Radio [ANHANG] Overzicht digitale TV en Radio zenders Mei 2020.pdf (137,8 kB)

Derzeit können Sie 65 digitale Fernseh- und 51 digitale Radiosender empfangen. Die Senderliste finden Sie im Anhang. Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung Ihres Fernsehers haben, wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.

 

 

28/01/2020

 
Nieuwsbrief januari 2020

Geachte eigenaren,

Bij de start van dit nieuwe jaar willen wij u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen.

Nieuw e-mail adres: info@parkdehorn.nl

Wilt u vanaf heden ons nieuwe e-mail adres gebruiken voor alle digitale verkeer?

Factuur Parkbijdrage 2020 via info@vdmph.nl of per post verstuurd

Op 30.12.2019 zijn de facturen voor de parkbijdrage 2020 per e-mail of per post naar u verstuurd.  U ontvangt een mail of van info@vdmph.nl In deze e-mail staat duidelijk dat zij in opdracht van Lecc Exploitatie de Horn B.V. deze factuur aan u sturen. Dit bureau verzorgt o.a. het debiteurenbeheer en incassodiensten in opdracht van Lecc Exploitatie de Horn B.V. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de factuur dan kunt u die sturen aan info@parkdehorn.nl

Betalingen parkbijdrage

 • Indien u een beheersovereenkomst heeft zijn de betalingsmogelijkheden als volgt: 

Uiterlijk 1 maart 2020 dient u de parkbijdrage over te maken onder vermelding van uw klant, huis en factuurnummer. Indien u de parkbijdrage niet in één termijn (uiterlijk 28 februari 2020) kunt voldoen, is er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, mits u in bezit bent van een beheersovereenkomst. De betalingsregeling zal bestaan uit 12 gelijke delen welke maandelijks voor elke 15e van iedere maand, met ingang van 15 januari 2020, bij ons voldaan moet zijn.  

Andere betalingsvoorstellen zullen niet geaccepteerd worden. Deze verzoeken worden dan ook niet in behandeling genomen.

 

 • Indien u geen beheersovereenkomst bezit zijn de betalingsmogelijkheden als volgt:

 

Uiterlijk 1 februari 2020 dient u de parkbijdrage over te maken onder vermelding van uw klant, huis en factuurnummer: Er is geen uitstel- of betalingsregeling mogelijk.

 

Andere betalingsvoorstellen zullen niet geaccepteerd worden. Deze verzoeken worden dan ook niet in behandeling genomen.

 

Snoeien van boomsingels

In september 2019 is er een proef geweest met een andere machine voor het snoeien van onze bomensingels. Deze machine ‘verpulvert’ al het groen afval. Door gebruik te maken van deze machine met een werkbreedte van 130cm, zullen wij de komende jaren een aantal bomensingels versmallen zodat het snoeien bovenop de bomensingel in één werkgang kan worden gerealiseerd. 

 

Lantaarnpalen met ledverlichting

De komende maanden gaan wij 25 extra lantaarnpalen plaatsen verdeeld over het gehele terrein. Een zonnepaneel zal de stroomvoeding zijn van deze Ledverlichting. De lamp gaat feller branden als u de lantaarnpaal benaderd.

 

Straatwerk

Op een drietal locaties op het park zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. In eerste instantie zullen dit vrije parkeerplaatsen zijn. Ook de heuvel in het wegdek nabij entree de SPAR is verbeterd.

 

Afvoer regenwater

Op de lange parkeerplaats (bij de ingang SPAR, rechtdoor) is een tweede waterafvoergoot, aangelegd, grenzend aan Park de Dirkshoeve. Wij zullen in februari (mits de weersomstandigheden dat toelaten) een bewerking doen op dit gedeelte van de parkeerplaats, zodat het water naar de waterafvoergoot vloeit en wordt afgevoerd. De eigenaren van de parkeerplaatsen, worden van tevoren op de hoogte gesteld. Daarnaast zullen wij reparaties doen aan beide parkeerplaatsen om de gaten te dichten. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter Januar 2020

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

Zu Beginn dieses neuen Jahres möchten wir Sie über eine Reihe von Änderungen informieren.

 

Neue E-Mail-Adresse: info@parkdehorn.nl

Bitte verwenden Sie für den gesamten elektronischen Verkehr ab sofort unsere neue E-Mail-Adresse.

 

Rechnungen über die Parkbeiträge 2020 per E-Mail oder per Post versandt

Am 30. Dezember 2019 wurden sämtliche Parkbeitragsrechnungen für 2020 per E-Mail oder per Post an Sie versandt. Mit der Rechnungsstellung ist das Inkassounternehmen Van der Meer & Philipsen betraut worden. Wird Ihnen die Rechnung auf elektronischem Wege zugestellt, erhalten Sie daher eine E-Mail von folgender Adresse: info@vdmph.nl. In dieser E-Mail wird Ihnen deutlich erklärt, dass die Zustellung der Rechnung im Namen der Lecc Exploitatie de Horn B.V. erfolgt. Van der Meer & Philipsen kümmern sich im Auftrag der Lecc Exploitatie de Horn B.V. um das Debitorenmanagement und den Inkassodienst. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Rechnung haben, senden Sie diese bitte per E-Mail an folgende Adresse: info@parkdehorn.nl.

 

Zahlung des Parkbeitrags

 • Wenn Sie einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben, stehen Ihnen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:

 

Bitte überweisen Sie den Parkbeitrag spätestens bis zum 1. März 2020 unter Angabe Ihrer Kunden-, Haus- und Rechnungsnummer. Wenn Sie den Gesamtbetrag nicht sofort zahlen können (spätestens bis zum 28. Februar 2020), besteht die Möglichkeit, eine Zahlungsvereinbarung zu treffen, sofern Sie einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Bei einer Zahlungsvereinbarung ist der Parkbeitrag in zwölf gleich hohen monatlichen Teilbeträgen an uns zu zahlen, und zwar jeweils bis zum 15. eines jeden Monats, beginnend am 15. Januar 2020.

 

Andere Zahlungsvorschläge werden nicht akzeptiert. Derartige Anfragen werden nicht bearbeitet.

 

 • Wenn Sie keinen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben, stehen Ihnen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:

 

Bitte überweisen Sie den Parkbeitrag spätestens bis zum 1. Februar 2020 unter Angabe Ihrer Kunden-, Haus- und Rechnungsnummer. Die Möglichkeit einer Stundung oder Zahlungsvereinbarung besteht nicht.

 

Andere Zahlungsvorschläge werden nicht akzeptiert. Derartige Anfragen werden nicht bearbeitet.

 

Beschneiden der Baumhecken

Im September 2019 haben wir zum Beschneiden unserer Baumhecken versuchsweise eine andere Maschine eingesetzt. Diese Maschine zerhäckselt sämtliche Grünabfälle. Durch den Einsatz dieser Maschine mit einer Arbeitsbreite von 130 cm wollen wir in den kommenden Jahren eine Reihe von Baumhecken ausdünnen, damit die Baumkronen in einem Arbeitsgang beschnitten werden können. [Siehe Anhang]

 

 

 

Laternenmasten mit LED-Beleuchtung

In den kommenden Monaten werden wir über das gesamte Parkgelände verteilt 25 zusätzliche Laternenmasten aufstellen. Die LED-Leuchten werden über ein Solarmodul mit Strom versorgt. Die Lichtstärke der Beleuchtung intensiviert sich, wenn Sie sich einem der Laternenmasten nähern.

 

Straßenarbeiten

An drei Stellen im Park wurden zusätzliche Parkplätze eingerichtet. Dabei handelt es sich in erster Linie um freie Parkplätze. Der Buckel in der Straße nahe dem Eingang zum SPAR wurde ausgebessert.

 

Regenwasserablauf

Auf dem langen Parkplatz (beim Eingang zum SPAR, geradeaus), an den Park de Dirkshoeve grenzend, wurde ein zweiter Straßenablauf eingerichtet. Im Februar werden wir (sofern die Wetterbedingungen dies zulassen) diesen Teil des Parkplatzes so einrichten, dass das Wasser über diesen Straßenablauf abgeführt wird. Die Eigentümer der Parkplätze werden im Voraus informiert. Darüber hinaus werden wir auf beiden Parkplätzen den Straßenbelag ausbessern. [Siehe Anhang]

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24/10/2019

Nieuwsbrief oktober 2019  

Geachte eigenaren,

Hierbij willen wij u als volgt informeren:

Infrastructuur fase I

Inmiddels zijn wij gestart met het leggen van de elektra-, water- en propaangasleiding, indien aanwezig, naar de woningen. Als bijlage stuur ik u onze plattegrond met daarop aangegeven fase I welke huisjes in de winterperiode 2019 / 2020 worden aangesloten.  

 Dit geschied in principe met ondergrondse boringen. Aangezien de hoofdaansluitingen van deze 3 energievoorzieningen in het voorjaar 2020 worden gerealiseerd kunnen wij daarna overgaan tot realisatie van de aansluitingen bij uw huisje. Wij houden u hiervan op de hoogte. Zoals eerder aangekondigd: de nieuwe aansluitingen worden alleen gerealiseerd als u een Beheerovereenkomst heeft getekend.

Na de zomervakantie van 2020 zullen wij starten met de volgende fase.

Terreinverlichting met aanwezigheidsdetectie

De huidige verlichting wordt deze winter uitgebreid met 25 extra lantaarnpalen voorzien van Ledverlichting, gevoed door zonnepanelen. Deze 25 lantaarnpalen, verdeeld over het hele park,  hebben een spaarstand. Indien er personen of objecten door middel van een sensor worden gedetecteerd, zal de lamp gaan oplichten.

Openingstijden receptie

In de maanden november 2019 tot en met maart 2020 is de receptie alleen van maandag tot en met vrijdag geopend. Zaterdag en zondag is deze gesloten. Wij zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Energiefacturen

De energiefacturen zullen tussen 23 en 25 oktober 2019 worden verstuurd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter Oktober 2019

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Phase I der Infrastrukturmaßnahmen

Inzwischen haben wir damit begonnen, die Strom-, Wasser- und Propangasleitungen – soweit vorhanden – zu den Häusern zu verlegen. Als Anhang sende ich Ihnen unsere Karte, auf der verzeichnet ist, welche Häuser im Laufe von Phase I in der Winterperiode 2019/2020 angeschlossen werden. Dies erfolgt grundsätzlich über unterirdische Bohrungen. Da die Hauptanschlüsse dieser drei Versorgungsleitungen im Frühjahr 2020 realisiert werden, können wir danach die Anschlüsse an Ihren Häusern realisieren. Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Wie bereits angekündigt, erfolgt der Anschluss an die neuen Versorgungsleitungen nur dann, wenn ein unterzeichneter Verwaltungsvertrag vorliegt. Nach den Sommerferien 2020 werden wir die folgende Phase in Angriff nehmen.

Parkbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Die derzeitige Parkbeleuchtung wird diesen Winter um 25 zusätzliche Laternenmasten mit solarbetriebenen LED-Leuchten erweitert. Die 25 Laternenmasten werden über den gesamten Park verteilt aufgestellt und verfügen über einen Sparmodus. Die sensorgesteuerten Bewegungsmelder schalten das Licht ein, sobald sie Personen oder Gegenstände erfassen.

 

Öffnungszeiten der Rezeption

Im Zeitraum November 2019 bis März 2020 ist die Rezeption nur montags bis freitags geöffnet; samstags und sonntags ist sie geschlossen. Wir sind jedoch telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

 

Energierechnungen

Die Energierechnungen werden zwischen dem 23. und 25. Oktober 2019 versandt.

09/07/2019

Nieuwsbrief juli 2019

 

Geachte eigenaar,

Hierbij willen wij u als volgt informeren.

Wat is er te doen in de omgeving?

Ik wil u er nogmaals op attenderen dat u op de receptie een informatie boekje 2019 kunt verkrijgen. 72 pagina’s boordevol informatie van A tot Z over de dorpen aan de kust en op het platteland, bloemen, natuur, musea, strandinformatie, voor kinderen, mindervalide, vlaggentaal, sloepennetwerk, stadswandeling Schagen etc. etc. Het boekje is gratis en in het Nederlands en Duits. Wilt u actuele informatie dan kunt u kijken op www.veeltebeleven.nl

           

Eigenaren: Informeer uw huurders!

Wij verzoeken de eigenaren die hun woning verhuren, de huurders DUIDELIJK te informeren over de volgende belangrijke zaken:

 • Honden aan de lijn
 • Uw parkeerplaats voor hun auto
 • Afval in de daarvoor bestemde locatie op de grote parkeerplaats
 • Na 23.00 uur geldt de nachtrust in op het park  
 • Snelheid op het park: maximaal 8 km/uur! Denk aan spelende kinderen

Tip: een A4 ingeseald met o.a. deze informatie in de woning, voorkomt veel problemen!

 

Bloembakken op het park: jaarrond

U heeft ze ongetwijfeld al gezien, de fraaie bloembakken. Niet alleen in deze periode maar ook in de winterperiode zullen deze bakken gevuld worden met seizoen gerelateerde bloemen.

 

Vervolg infrastructuur

In september zult u door ons nader worden geïnformeerd over het vervolg van de verdere werkzaamheden.

 

Planning gebruik wasmachines

Van maandag 15 juli tot zondag 8 september a.s. wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur.    

 

Beveiliging op het park

Net als vorig jaar zal Regiocontrol regelmatig controleren op ons park. In samenwerking met de politie houden zij het park veilig.


Van Analoog naar Digitale TV

In onze nieuwsbrief van februari dit jaar hebben wij u geattendeerd op het feit dat ons huidige Tv-signaal dit jaar zal worden omgezet van analoog naar digitaal. U kunt nu al het digitale signaal ontvangen. Het tijdstip dat er geen analoog signaal meer is, is op dit moment  helaas nog niet bekend, maar zal in de 2e helft van 2019 plaatsvinden. Houd u er rekening mee dat uw TV het digitale signaal kan ontvangen.  Mocht u problemen hebben met instellen, omzetting naar digitaal of een andere TV willen aanschaffen, dan kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

09-07-2019

Newsletter Juli 2019             

 

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen.

 

Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten

Ich möchte Sie noch einmal auf die an der Rezeption erhältliche Informationsbroschüre 2019 hinweisen. Die 72-seitige Broschüre enthält alles Wissenswerte über umliegende Küstenorte und Dörfer, Blumen, Natur, Museen, Strandinformationen, Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten für Familien mit Kindern und Behinderte, die Flaggensprache, das Schifffahrtsnetzwerk (sloepennetwerk), Stadtrundgänge durch Schagen usw. Die Broschüre ist kostenlos und auf Deutsch und Niederländisch erhältlich. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.veeltebeleven.nl.

 

Informationspflicht für Eigentümer

Wir bitten Eigentümer, die ihre Häuser vermieten, ihre jeweiligen Mieter unmissverständlich auf die folgenden Punkte hinzuweisen:

 • Hunde sind auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.
 • Mieter nutzen bitte die hauseigenen Parkplätze.
 • Abfälle sind auf dem großen Parkplatz an dafür vorgesehener Stelle zu entsorgen.
 • Nach 23:00 Uhr herrscht auf dem Parkgelände Nachtruhe.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie stets Rücksicht auf spielende Kinder.

 

Tipp: Zur Vermeidung zahlreicher Probleme hängen Sie einfach ein eingeschweißtes DIN-A4-Merkblatt mit den oben genannten Punkten der Parkordnung an prominenter Stelle in Ihrem Haus aus.

 

Ganzjährige Bestückung der Blumenkästen

Sie haben zweifellos schon unsere schönen Blumenkästen gesehen. Wir beabsichtigen, die Blumenkästen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter mit saisonalen Blumen zu bestücken.

 

Fortsetzung der Infrastrukturmaßnahmen

Im kommenden September erhalten Sie von uns nähere Informationen zur Fortsetzung der weiteren Infrastrukturmaßnahmen.

 

Terminliste für die Nutzung der Waschmaschinen

Ab Montag, den 15. Juli 2019, bis zum Sonntag, den 8. September 2019, finden Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste. Mit Ihrem Eintrag in die Liste können Sie die folgenden Waschtermine für sich reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.

 

Sicherheit im Park

Wie schon im letzten Jahr wird unser Park vom Sicherheitsunternehmen Regio Control regelmäßig überwacht. In Zusammenarbeit mit der Polizei sorgt Regio Control für die Sicherheit im Park.

 

Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen

In unserem Newsletter vom letzten Februar haben wir Sie darauf hingewiesen, dass unser aktuelles TV-Signal dieses Jahr von analog auf digital umgestellt wird. Sie können das digitale Signal bereits empfangen. Der Zeitpunkt der endgültigen Umstellung wurde leider noch nicht bekannt gegeben, sie wird jedoch in der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgen. Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Fernsehgerät das digitale Signal empfangen kann. Falls Sie Probleme bei der Einrichtung Ihres Fernsehers oder der Umstellung auf das digitale TV-Signal haben oder wenn Sie sich ein neues Fernsehgerät zulegen möchten, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/04/2019

Nieuwsbrief april 2019

Geachte eigenaren,

Status infrastructuur

Op dit moment is de planning dat half mei alle water-, propaangasleidingen, internet en elektra in de grond liggen. Daarna zullen wij starten met de bovengrondse werkzaamheden: het plaatsen van de elektrakasten, afpersen van de water- en propaangasleidingen, aansluiten van de hoofdvoedingen op onze nieuwe infrastructuur en testen. Deze werkzaamheden zullen medio 2019 gereed zijn, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.  Wat is nu het vervolg?

 

Eigenaren die de Beheerovereenkomst hebben getekend:

Als alle bovengenoemde faciliteiten operationeel zijn gaan wij starten met de individuele aansluitingen van de woningen. Hiervoor zullen wij een planning maken. U krijgt voortijdig bericht. Wij verwachten dat deze werkzaamheden na september zullen aanvangen, met een doorlooptijd naar 2020.

 

Parkeerplaatsen en grasvelden

Nadat alle graafwerkzaamheden zijn beëindigd worden én de parkeerplaatsen én de grasvelden opgeknapt. Dit zal na half mei worden gestart. Enkele overzicht foto’s zijn bijgevoegd.

 

Internetcode 2019

Er zijn nog een aantal eigenaren die hun nieuwe wificode voor 2019 nog niet hebben opgehaald.

Wij kunnen deze ook mailen.

 

Honden aan de lijn / parkeren / restafval / maximumsnelheid / niet rijden over de grasvelden

- Wij verzoeken de hondenbezitters hun huisdier aan de lijn te houden

- Wilt u of uw huurders de auto op de eigen parkeerplaats parkeren

- Alleen restafval kan in onze vuilcontainers worden afgevoerd

- Houd u rekening met de maximumsnelheid van 8 km/uur

- Het is niet toegestaan om met voertuigen over de grasvelden te rijden

 

Informatiemagazine 2019

Vanaf 19 april kunt u het nieuwe informatiemagazine 2019 op de receptie afhalen: Boordevol informatie over de omgeving inclusief een dagelijkse activiteitenagenda.

 

Receptie tijden vanaf april tot oktober

De receptie is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 – 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur. Zondag zijn wij gesloten. Telefonisch kunt u ons wel bereiken.

 

Horeca: ‘De oude kantine’

Vanaf 12 april is de Horeca ‘de oude kantine’ geopend.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Newsletter April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

Hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen.

Status der Infrastrukturmaßnahmen

Die derzeitige Planung sieht vor, dass Mitte Mai sämtliche Propangas-, Wasser-, Internet- und Stromleitungen verlegt sein werden. Im Anschluss werden die Bestandteile der oberirdischen Infrastruktur in Angriff genommen: Aufstellung der Stromkästen, Dichtheitsprüfung der Propangas- und Wasserleitungen, Anschluss der Hauptversorgungsleitungen an unsere neue Infrastruktur sowie eine abschließende Überprüfung des Ganzen. Die Arbeiten werden Mitte 2019 abgeschlossen sein, vorbehaltlich unvorhersehbarer Umstände. Was ist nun der nächste Schritt?

 

Hinweis für Eigentümer, die einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben:

Sobald sämtliche der oben genannten Einrichtungen betriebsbereit sind, erfolgt der Anschluss der einzelnen Wohneinheiten. Diesbezüglich werden wir eine Planung erstellen. Über die Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig informieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich nach dem kommendem September beginnen und 2020 abgeschlossen sein.

 

Parkplätze und Rasenflächen

Nach Abschluss der Grabungsarbeiten erfolgt die Renovierung der Parkplätze und Rasenflächen. Die Arbeiten werden voraussichtlich ab Mitte Mai beginnen. Es sind einige Übersichtsfotos beigefügt.

 

Internet-Zugangscode 2019

Einige Eigentümer haben ihren WLAN-Zugangscode für 2019 noch nicht abgeholt. Den Zugangscode können wir Ihnen auch per E-Mail zukommen lassen.

 

Leinenzwang für Hunde / Parken / Restmüll / zulässige Höchstgeschwindigkeit / Verbot des Befahrens der Rasenflächen

- Hundehalter bitten wir, ihre Tiere auf dem Parkgelände stets an der Leine zu führen.

- Eigentümer und deren Mieter benutzen bitte jeweils ihre eigenen Parkplätze.

- In unseren Abfallcontainern darf ausschließlich Restmüll entsorgt werden.

- Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h.

- Das Befahren der Rasenflächen mit Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich verboten.

 

Informationsbroschüre 2019

Ab dem 19. April liegt die neue Informationsbroschüre 2019 an der Rezeption für Sie bereit. Sie enthält alles Wissenswerte über die Umgebung sowie einen Veranstaltungskalender für alle  Tage.

 

Öffnungszeiten der Rezeption von April bis Oktober

Die Rezeption ist montags bis freitags von 09:00 – 12:00 Uhr und samstags von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet. Sonntags haben wir geschlossen. Telefonisch sind wir jedoch erreichbar.

 

Gaststätte „Die alte Kantine“

Die Gaststätte „Die alte Kantine“ (De oude kantine) ist ab dem 12. April geöffnet.

 

 

 

 

19/01/2019

Nieuwsbrief februari 2019

 

Van Analoog naar Digitale TV

Ons huidige TV-signaal wordt dit jaar omgezet van analoog naar digitaal. Het tijdstip van omzetting is op dit moment nog niet bekend, maar zal in de loop van 2019 plaatsvinden. Houd u er rekening mee dat uw TV het digitale signaal kan ontvangen.  Mocht U problemen hebben met instellen, omzetting naar digitaal of een andere TV willen aanschaffen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Facturen parkbijdragen 2019 zijn verstuurd

Op 31.12.2018 zijn alle Parkbijdrage facturen per e-mail of per post verstuurd. Mocht u uw factuur nog niet hebben ontvangen, wilt u ons dan even berichten? Wij zullen u deze dan alsnog toesturen.

 

Nieuwe exploitant in: de ‘oude’ kantine             

Mark & Laura Langedijk willen u met trots laten weten, dat zij de sleutel hebben gekregen van het mooie pand de “oude” kantine, nabij de entree van het park.

Vanuit de “oude” kantine gaan zij, vanaf medio maart 2019, het volgende faciliteren:

 

Ontbijt – lunch - broodjes – diner – buffet

Catering – evenementen – zaalverhuur

 

De fietsverhuur, mogelijkheid tot faciliteren verhuur en interieurverzorging van woningen, in- en uit checken, sleutel afgifte en de diverse cadeauartikelen door hen zelf gemaakt, zullen zoals u gewend bent, vanuit de ‘oude’ kantine door hen worden gecontinueerd.

 

Zij heten u van harte welkom en wij wensen hen heel veel succes in hun nieuwe uitdaging.

 

Stand van zaken infrastructuur

Op dit moment is de ondergrondse infrastructuur van fase 1,2,3,4,13,14,15 aangelegd, (zie  bijlage) Er wordt hard gewerkt om ook de andere fases aan te leggen. Daarna zal de bovengrondse infrastructuur o.a. centrale stroomkasten, worden gerealiseerd. Als het propaangasleidingnetwerk is afgeperst, het drinkwater is getest, en de stroomvoorziening is aangesloten gaan wij halverwege 2019 een start maken met het aansluiten van de woningen, mits u een beheerovereenkomst hebt. In overleg met u zullen wij een planning gaan maken. U wordt daarover nog geïnformeerd.

------------------------------------------------------------------------- 

Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen

Unser aktuelles TV-Signal wird dieses Jahr von analog auf digital umgestellt. Der Zeitpunkt der Umstellung ist noch nicht bekannt, sie wird jedoch im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Fernsehgerät das digitale Signal empfangen kann. Falls Sie Probleme bei der Einrichtung Ihres Fernsehers oder der Umstellung auf das digitale TV-Signal haben oder wenn Sie sich ein neues Fernsehgerät zulegen möchten, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

 

Rechnungen über die Parkbeiträge 2019 versandt

Am 31. Dezember 2018 wurden sämtliche Parkbeitragsrechnungen per E-Mail oder per Post versandt. Falls Sie Ihre Rechnung noch nicht erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen Ihre Rechnung dann nochmals zusenden.

 

Neuer Betreiber für die „alte“ Kantine

Mark & Laura Langedijk sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass sie die Schlüssel zur „alten“ Kantine, dem schönen Gebäude in der Nähe des Parkeingangs, erhalten haben. Ab Mitte März 2019 bieten die beiden in der „alten“ Kantine Folgendes an:

 

Frühstück – Mittagessen – Brötchen – Abendessen – Büfett

Bewirtung – Veranstaltungen – Saalvermietung

 

Das Angebot aus Fahrradverleih, Vermietungs- und Reinigungsservice, An- und Abmeldung, Schlüsselübergabe und diversen selbst hergestellten Geschenkartikeln wird wie gewohnt von den beiden in der „alten“ Kantine fortgesetzt.

Mark & Laura Langedijk heißen Sie herzlich willkommen und wir wünschen den beiden viel Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung.

 

 

Derzeitiger Stand der Infrastrukturmaßnahmen

Zu diesem Zeitpunkt ist die unterirdische Infrastruktur der Phasen 1, 2, 3, 4, 13, 14 und 15 angelegt (siehe Anhang). Es wird alles darangesetzt, auch die anderen Phasen anzulegen. Im Anschluss werden die Bestandteile der oberirdischen Infrastruktur wie zentrale Stromkästen realisiert. Sobald das Propangasnetz auf Dichtheit überprüft, das Trinkwasser getestet und die Stromversorgung angeschlossen wurde, werden wir Mitte 2019 mit dem Anschluss der Häuser beginnen, sofern Sie einen Verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Diesbezüglich werden wir in Rücksprache mit Ihnen eine Planung erstellen. Über die Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig informieren.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12/2018
 

 

Nieuwsbrief december 2018 / Newsletter December 2018

 

Heeft u internet van het park? Uw code is geldig tot 30.12.2018!

Als u tijdens de kerstvakantie op het park na 30.12.2018 wilt internetten kunt u een nieuwe code voor het jaar 2019 tijdens de beperkte openingsuren van de receptie ophalen. Wij kunnen uw code voor 2019 ook e-mailen.

 

Infrastructuur:  4 januari 2019 start werkzaamheden op het E-veld / 300-serie

Vanaf deze datum wordt gestart met de werkzaamheden. Er wordt in alle paden gegraven. De toegang tot uw woning zal moeizamer zijn.

 

Infrastructuur 417-461 & 506-507

De infrastructuur op deze percelen is inmiddels gelegd. Door de graafwerkzaamheden en de regen is de toegang tot uw woning moeizaam.

 

Tip: neem uw laarzen mee!

Op dit moment zijn door de gestarte herstelwerkzaamheden van de graaf tracés een aantal percelen slechter bereikbaar. Wij adviseren u om laarzen mee te nemen.  

 

Factuur vanaf 1.1.2019 per e-mail

Indien het e-mailadres bij ons bekend is, zullen wij vanaf 1.1.2019 de facturen per-mail versturen als .pdf-bestand.

 

Na Propaan gaskeuring: uw afsluiter is dicht.

Zoals aangegeven in de informatie, is tijdens de keuring van 7 november 2018, de afsluiter bij uw woning dicht gezet. U dient zelf de afsluiter weer open te zetten.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hast du Internet aus dem Park? Ihr Code ist bis zum 30.12.2018 gültig!

Wenn Sie während der Weihnachtsferien im Park nach dem 30.12.2018 das Internet nutzen möchten, können Sie während der begrenzten Öffnungszeiten der Rezeption einen neuen Code für das Jahr 2019 abholen. Wir können Ihren Code auch für 2019 per E-Mail versenden.

 

Infrastruktur: Ab 4. Januar 2019 beginnt mit der Arbeit an der E-field / 300-Serie

Die Arbeit beginnt ab diesem Datum. Es ist in allen Pfaden gegraben. Der Zugang zu Ihrem Haus wird schwieriger.

 

Infrastruktur 417-461 und 506-507

Die Infrastruktur auf diesen Grundstücken ist jetzt gelegt. Aufgrund der Grabarbeiten und des Regens ist der Zugang zu Ihrem Haus schwierig.

 

Tipp: Bring deine Gummi Stiefel mit!

Im Moment sind aufgrund der Reparaturarbeiten an den Ausgrabungsgleisen einige Pakete weniger zugänglich. Wir empfehlen Ihnen, Gummi Stiefel mitzubringen.

 

Rechnung ab 1.1.2019 per E-Mail

Wenn uns die E-Mail-Adresse bekannt ist, werden wir die Rechnungen ab 1.1.2019 als .pdf-Datei per E-Mail versenden.

 

Nach der Prüfung mit Propangas: Ihr Gashahn  ist geschlossen.

Wie in den Informationen angegeben, wurde bei der Inspektion vom 7. November 2018 der Gashahn bei Ihnen zu Hause geschlossen. Sie müssen der Gashahn selbst wieder öffnen.

23/11/2018

 

Nieuwsbrief november 2018

Geachte eigenaren,

Vooraf: Uw huidige aansluitingen blijven operationeel.

Zoals beloofd geven wij onderstaand de informatie betreffende de nieuwe infrastructuur. Wat staat er de komende winter in de planning? Wij gaan in de gebieden van Huis 300 t/m 818 nieuwe hoofdleidingen voor elektra, water, propaangas en KabelTV/Internet aanleggen. Het aanleggen van de infrastructuur is gepland tot medio April  2019. Dit kan worden vertraagd door overvloedige regenval en of vorst.  De werkzaamheden starten van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. De hinder zal bestaan uit opengebroken paden/wegen en minder goed bereikbaar zijn van uw woningen. Ook zal er geluidsoverlast zijn.  Via onze website www.parkdehorn.nl zullen wij u regelmatig een update geven van de vorderingen. Na het leggen van de hoofdleidingen zullen wij uw perceel aansluiten op de nieuwe voorzieningen. De planning hiervoor is nog niet beschikbaar. Deze aansluiting wordt gerealiseerd indien er een getekende beheerovereenkomst is.

Let op: onderstaande informatie geldt alleen voor die eigenaren die een beheerovereenkomst hebben getekend en betaald.

Elektra: van 10 Ampère naar 25 Ampère

De elektrische aansluiting wordt verzwaard naar 25 Ampère. Er wordt een nieuwe stroomkabel bij u in de woning tot aan de elektrameter gemonteerd.

Water

Uw huidige wateraansluiting wordt vervangen door een nieuwe aansluiting op de nieuwe hoofdleiding. Er zullen diverse ondergrondse afsluiters worden gemonteerd: Als er zich calamiteiten voordoen kunnen wij bepaalde gedeelten van het terrein afsluiten.

Daarnaast worden in de nieuwe hoofdleiding aansluitmogelijkheden gecreëerd voor brandkranen, die in de toekomst worden ingebouwd.

Propaan

Er wordt een nieuwe propaangas hoofdleiding gelegd. Uw huidige aansluiting wordt vervangen door een nieuwe aansluiting. In de hoofdleiding worden extra ondergrondse afsluiters gemonteerd. Als er zich calamiteiten voordoen, kunnen wij bepaalde gedeelten van het terrein afsluiten.

Kabeltv/Internet

De bestaande coax aansluiting blijft intact. Wij vervangen de huidige coax voedingskabels naar de centrale kasten door glasvezelkabels. Op termijn komen er andere routers. Dit heeft te maken met de omzetting van analoog naar digitaal. U zult hierover door ons tijdig worden geïnformeerd.

Terreinverlichting met aanwezigheidsdetectie

De huidige verlichting wordt uitgebreid met 25 extra lantaarnpalen voorzien van Ledverlichting, gevoed door zonnepanelen. Deze 25 lantaarnpalen hebben een spaarstand. Indien er personen of objecten worden gedetecteerd, door middel van een sensor, zal de lamp gaan oplichten.

Wegen en paden

De graafwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk door de bestaande wegen en paden plaatsvinden. Na deze werkzaamheden zullen de tegelpaden opnieuw worden gelegd.

Algemene informatie over de infrastructuur:

Aangezien wetgeving en wensen van eigenaren veranderen, komt er dus een extra elektra- en aardgasnet van Liander op het park, gevoed vanuit het openbare netwerk. Indien u geen elektra en aardgas van het park wilt, kunt u zelf rechtstreeks met hen contact opnemen. Houdt u wel rekening met extra kosten voor zowel elektra als aardgas o.a. aanpassen meterkast, eenmalige aansluitkosten, jaarlijks vastrecht en  ombouwkosten van uw installatie in de woning van propaan naar aardgas.

 Prijswijzigingen 2019:

Het lage BTW percentage zal van 6% wordt verhoogd naar 9%.

Het Wifi abonnement wordt verhoogd naar € 70,= perjaar incl. BTW (was € 60,=)

Bungalows 101 t/m 192

In onze volgende nieuwsbrief komen wij terug op de zaken die wij in dit gedeelte van het park zullen gaan aanpassen.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag van U.

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Newsletter November 2018

 

Sehr geehrte Damen und Herren Eigentümer,

 

erlauben Sie mir bitte ein Wort vorweg: Ihre heutigen Anschlüsse bleiben erhalten.

 

Wie versprochen, möchten wir Sie mit diesem Newsletter über die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen informieren. Welche Arbeiten sind für den kommenden Winter geplant? Im Bereich der Hausnummern 300 bis einschließlich 818 werden wir neue Hauptleitungen für Strom, Wasser, Propangas und Kabelfernsehen / Internet anlegen. Die geplanten infrastrukturellen Maßnahmen werden voraussichtlich Mitte April 2019 abgeschlossen sein. Starke Regenfälle und Frost können den Abschluss der Arbeiten jedoch verzögern. Die Arbeiten werden montags bis freitags von 07:00 bis 16:00 Uhr durchgeführt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mit diesem Projekt unvermeidbare Belästigungen und Einschränkungen einhergehen. Aufgrund aufgebrochener Straßen und Gehwege werden Ihre Häuser vorübergehend weniger gut zugänglich sein. Eine Lärmbelästigung lässt sich ebenfalls nicht vermeiden. Über unsere Website www.parkdehorn.nl wollen wir Sie regelmäßig über die Fortschritte der Maßnahmen auf dem Laufenden halten. Nach Verlegung der Hauptleitungen wird Ihr Grundstück an die neuen Versorgungsleitungen angeschlossen. Eine diesbezügliche Planung ist leider noch nicht verfügbar. Der Anschluss an die neuen Versorgungsleitungen erfolgt nur dann, wenn ein unterzeichneter Verwaltungsvertrag vorliegt.

 

Hinweis: Die nachstehenden Informationen gelten jeweils nur für Eigentümer, die einen Verwaltungsvertrag unterzeichnet haben und bezahlt.

 

Strom: Umstellung von 10 auf 25 Ampere

Der Stromanschluss wird auf 25 Ampere umgestellt. Die neu zu verlegende Stromleitung wird mit dem sich in Ihrem Haus befindenden Stromzähler verbunden.

 

Wasser

Ihr derzeitiger Wasseranschluss wird durch einen neuen Anschluss an die neue Hauptleitung ersetzt. Zudem werden mehrere unterirdische Absperrventile installiert, damit wir im Katastrophenfall die Wasserzufuhr in bestimmten Teilen des Parkgeländes sperren können.

Darüber hinaus werden mit der neuen Hauptleitung Anschlussmöglichkeiten für zukünftig zu installierende Hydranten geschaffen.

 

Propangas

Es wird eine neue Propangas-Hauptleitung verlegt. Ihr derzeitiger Anschluss wird durch einen neuen Anschluss ersetzt. Die Hauptleitung wird mit zusätzlichen unterirdischen Absperrventilen versehen, damit wir im Katastrophenfall die Gaszufuhr in bestimmten Teilen des Parkgeländes sperren können.

 

Kabelfernsehen / Internet

Die bestehenden Koaxialanschlüsse bleiben erhalten. Wir ersetzen die zu den Verteilerkästen führenden Koaxialkabel durch Glasfaserkabel. Die Router werden ebenfalls irgendwann ausgetauscht. Dies hängt mit der Umstellung von analog auf digital zusammen. Wir werden Sie diesbezüglich rechtzeitig informieren.

 

Parkbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Die derzeitige Parkbeleuchtung wird um 25 zusätzliche Laternenmasten mit solarbetriebenen LED-Leuchten erweitert, die über einen Sparmodus verfügen. Die sensorgesteuerten Bewegungsmelder schalten das Licht ein, sobald sie Personen oder Gegenstände erfassen.

 

Straßen und Gehwege

Die Grabungsarbeiten werden soweit möglich auf den bestehenden Straßen und Gehwegen durchgeführt. Nach Abschluss dieser Arbeiten erfolgen die Pflasterarbeiten zur Wiederherstellung der Gehwege.

 

Allgemeine Informationen zur Infrastruktur

Da sich die Gesetzgebung und die Wünsche der Eigentümer geändert haben, wird auf dem Parkgelände ein zusätzliches Strom- und Erdgasnetzwerk des niederländischen Netzbetreibers Liander verlegt, das aus dem öffentlichen Netz gespeist wird. Wenn Sie keinen Strom und kein Erdgas aus dem Netzwerk des Parks beziehen möchten, können Sie sich direkt mit Liander in Verbindung setzen. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch die Mehrkosten für Strom und Erdgas, einschließlich der Kosten für die Anpassung Ihres Zählerkastens, die einmaligen Anschlusskosten, die jährliche Grundgebühr sowie die Kosten, die Sie für den Umbau Ihrer Hausanlage von Propan- auf Erdgas aufwenden müssen.

 

Preisänderungen 2019

Der niedrige Mehrwertsteuersatz wird von 6 % auf 9 % angehoben.

Die jährlichen Kosten für das WLAN-Abonnement erhöhen sich von bisher 60,– Euro auf 70,– Euro einschl. MwSt.

 

Bungalows Nr. 101 bis einschließlich 192

In unserem nächsten Newsletter werden wir auf die Dinge eingehen, die wir in diesem Teil des Parks ändern möchten.

 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

 

Mit freundlichem Gruß

 

 

7/11/2018

 

Propaangaskeuring: U kunt uw gaskraan weer open zetten. 

Prüfung Propangas: Sie können ihre Gashahn wieder öffnen.

 

Nieuwsbrief Juli 2018

 

Hierbij willen wij u als volgt informeren.

 

Wat is er te doen in de omgeving?

Ik wil u er nogmaals op attenderen dat u op de receptie een informatie boekje 2018 kunt verkrijgen. 60 pagina’s boordevol informatie van A tot Z over de omgeving, evenementen kalender van dag tot dag, kustplaatsen, West-Friese Omringdijk, Schagen, platteland, bloemen, natuur, musea, voor de kinderen, vlaggentaal, belangrijke adressen. Het boekje is gratis. Wilt u actuele informatie dan kunt u kijken op www.veeltebeleven.nl          

 

Op het park: Honden aan de lijn, parkeren, verbouwen,restafval &  maximum 8 km/uur

 • Zoals ook al geschreven in de vorige nieuwsbrief verzoeken wij de hondenbezitters hun huisdier aan de lijn te houden.
 • Wilt u of uw huurders hun auto op de eigen parkeerplaats parkeren?
 • Het is niet toegestaan om in de maanden juli en augustus uw woning te verbouwen.
 • Alleen restafval kan in onze vuilcontainers worden afgevoerd.
 • Houd u rekening met de maximum snelheid van 8 km/uur. In deze vakantie periode zijn er veel spelende kinderen op het park.

 

Toekomstige infrastructuur

Zoals eerder bericht zullen de werkzaamheden in september starten. Nadere informatie volgt.

 

Planning gebruik wasmachines

In de maanden juli en augustus wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd.

U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur.    

 

Verzekering: schade door asbest gedekt?

Recentelijk is er een woning afgebrand waar nog asbest in verwerkt was. Een tip: check uw verzekering of schade door asbest is gedekt.

 

Nieuwsbrieven op de website www.parkdehorn.nl

Al onze nieuwsbrieven, vanaf december 2017, kunt u vinden op onze website.        

 

Beveiliging op het park

Sinds April is bewakingsbedrijf Regiocontrol actief op ons park. Deze hebben al verschillende verdachte situaties gesignaleerd. In samenwerking met de politie houden zij het park veilig. Vernielingen en inbraken zijn mede hierdoor dit jaar weer verder afgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter Juli 2018

 

Hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen.

 

Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten

Ich möchte Sie noch einmal auf die an der Rezeption erhältliche Informationsbroschüre 2018 hinweisen. Die 60-seitige Broschüre enthält alles Wissenswerte über umliegende Dörfer und Landschaften, Küstenorte, den Westfriesischen Ringdeich (West-Friese Omringdijk), Schagen, Blumen, Natur, Museen, Flaggensprache, wichtige Adressen, Ausflugsziele für Familien mit Kindern sowie einen Veranstaltungskalender für alle Tage. Die Broschüre ist kostenlos.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.veeltebeleven.nl.

 

Parkordnung

 • Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, sind Hundehalter dazu verpflichtet, ihre Tiere auf dem Parkgelände immer an der Leine zu führen.
 • Hausbesitzer und deren Mieter benutzen bitte jeweils ihre eigenen Parkplätze.
 • Im Juli und August sind Bauarbeiten an Ihren Häusern untersagt.
 • In unseren Abfallbehältern darf ausschließlich Restmüll entsorgt werden.
 • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie besonders in der Ferienzeit Rücksicht auf die zahlreich im Park spielenden Kinder.

 

Zukünftige Infrastruktur

Wie bereits angekündigt, werden die geplanten Infrastrukturmaßnahmen ab September in Angriff genommen. Weitere Informationen folgen.

 

Terminliste für die Nutzung der Waschmaschinen

Im Juli und August finden Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste. Mit Ihrem Eintrag in die Liste können Sie die folgenden Waschtermine für sich reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.

 

Versicherung: Sind Asbestschäden gedeckt?

Kürzlich ist ein Haus niedergebrannt, in dem noch Asbest verarbeitet war. Daher folgender Tipp: Prüfen Sie, ob Schäden durch Asbest von Ihrer Versicherung gedeckt werden.

 

Newsletter auf der Website www.parkdehorn.nl

Alle seit Dezember 2017 veröffentlichten Newsletter sind auf unserer Website zu finden.

 

Sicherheit im Park

Seit April wird unser Park vom Sicherheitsunternehmen Regio Control überwacht, dessen Mitarbeiter bereits mehrere verdächtige Situationen beobachtet haben. In Zusammenarbeit mit der Polizei sorgt Regio Control für die Sicherheit im Park. Die Zahl der Zerstörungen und Einbrüche hat unter anderem dadurch auch in diesem Jahr weiter abgenommen.

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resultaten kwaliteitsonderzoek / Ergebnisse des Untersuchungsberichts

5 juni 2018
De Gemeente Schagen heeft het rapport openbaar gemaakt betreffende het kwaliteitsonderzoek.
 
Wilt u de brief (NL) lezen klikt u dan hierGemeente Schagen brief resultaten onderzoek NL.pdf (843150) 
 
Wilt u de brief (D) lezen klikt u dan hier Gemeente Schagen brief resultaten onderzoek D.pdf (859333)
 
Wilt u het rapport lezen klikt u dan hier www.beke.nl/publicaties/kwaliteitsonderzoek-recreatiepark-de-horn 

 

Nieuwsbrief Mei 2018

 

Geachte eigenaar,

Hierbij willen wij u als volgt
informeren.

Op het park: Honden aan de lijn & kattenoverlast

De afgelopen periode hebben wij heel veel
klachten ontvangen over loslopende honden en hondenpoep. Wij willen u er op attenderen
dat het verplicht is op het park de honden aan de lijn te houden. Ook verzoeken
wij u om de hondenpoep van uw hond op te ruimen. De honden mogen wel loslopen
in het gedeelte van Park de Bosrand, het gedeelte ten zuiden van de stenen
bungalows. Kattenbezitters worden verzocht hun huisdier niet los te laten
lopen.

Parkeren,  werkzaamheden aan uw
woning en snelheid op het park

Ik wil de eigenaren en hun huurders verzoeken gebruik
te maken van hun eigen parkeerplaats.
Regelmatig zien wij auto's, aanhangwagens, bootjes en machines op plaatsen
staan die daar niet voor zijn bestemd. Ik verzoek u deze van het park te
verwijderen.

Daarnaast wil ik u vragen rekening te houden met de
rust op het park. Wij constateren dat er wordt verbouwd en gras gemaaid in de
avonduren en op de zondag. Ook huurders van een woning komen op het park om op
een rustige wijze vakantie te vieren.

De maximum snelheid op het park is 8 km per uur. Houd
u rekening met spelende kinderen en personen die wandelen op het park.

 

Toekomstige infrastructuur

Zoals reeds in onze vorige nieuwsbrieven aangegeven
komt er een tweede netwerk voor levering van elektra en aardgas. Het graaftracé
is bepaald. Dit is een gezamenlijk project van Park de Horn en Liander. De
laatste informatie die wij op dit moment hebben is dat de geplande gezamenlijke
werkzaamheden starten in september en naar schatting eind maart zullen zijn
afgerond. Als de planning bekend is zullen wij u nader informeren.

Voor de duidelijkheid: Uw huidige aansluiting blijft intact,
ook na aanleg door Liander.  U zult te
zijner tijd informatie ontvangen als u wilt overstappen.

Planning gebruik wasmachines

In de maanden juli en augustus wordt er op
iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt dan aangeven wanneer u wilt
wassen. U kunt dan een wasmachine als het ware 'reserveren' voor uw eigen was.
Er wordt rekening gehouden met de tijdsduur van de wasbeurt.

Wat is er te doen in de omgeving?

Op de receptie kunt u een informatie boekje
2018 verkrijgen. 60 pagina's boordevol informatie van A tot Z over de omgeving,
evenementen kalender van dag tot dag, kustplaatsen, West-Friese Omringdijk,
Schagen, platteland, bloemen, natuur, musea, voor de kinderen, vlaggentaal,
belangrijke adressen.

Wilt u actuele informatie dan kunt u
kijken op www.veeltebeleven.nl


Nieuwsbrief Mei 2018

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter Mai 2018

Sehr geehrte Eigentümer,

hiermit möchten wir Ihnen
Folgendes mitteilen.

Auf dem Parkgelände:
Leinenzwang für Hunde & Katzenplage

In der letzten Zeit haben
uns viele Beschwerden über streunende Hunde und Hundekot erreicht. Wir möchten
Sie deshalb darauf hinweisen, dass auf dem Parkgelände Hunde immer an der Leine
zu führen sind. Hundehalter haben ebenso die Pflicht, den Kot ihrer Hunde zu
beseitigen. In einem Teil des Parks, und zwar im südlich der Steinbungalows
gelegenen Park de Bosrand,
ist es jedoch erlaubt, Hunde frei laufen zu lassen. Katzenbesitzer möchten wir
bitten, ihre Tiere nicht frei laufen zu lassen.

Parken, Arbeiten am Haus und
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Parkgelände

Hausbesitzer und deren
Mieter möchte ich bitten, ihre jeweils eigenen Parkplätze zu
benutzen. Wir haben leider feststellen müssen, dass Pkws, Anhänger, Boote und
Maschinen regelmäßig an Orten abgestellt werden, die dafür nicht vorgesehen
sind. Wir möchten Sie denn auch bitten, unerlaubt abgestellte Gegenstände vom
Parkgelände zu entfernen.

Darüber hinaus möchte ich an
alle Parkbenutzer appellieren, die Ruhezeiten auf dem Parkgelände zu
berücksichtigen. Wir haben des Öfteren erlebt, dass in den Abendstunden und an
Sonntagen Arbeiten an Häusern vorgenommen und Rasenflächen gemäht werden.
Denken Sie jedoch bitte daran, dass auch diejenigen, die ein Haus gemietet
haben, unseren Park besuchen, um Ruhe und Entspannung zu finden.

Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf dem Parkgelände beträgt 8 km/h. Nehmen Sie bitte
stets Rücksicht auf spielende Kinder und Personen, die im Park spazieren gehen.

Zukünftige Infrastruktur

Wie wir Ihnen in unseren
vorhergehenden Newslettern bereits mitgeteilt haben, wird ein zweites Netzwerk
für die Versorgung mit Strom und Gas angelegt. Der Verlauf der Grabungstrasse
steht fest. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt des Parks de Horn und des
niederländischen Netzbetreibers Liander. Nach unserem derzeitigen
Informationsstand werden die geplanten gemeinschaftlichen Infrastrukturmaßnahmen
im September beginnen und voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein. Über
die Einzelheiten der weiteren Projektplanung werden wir Sie rechtzeitig
informieren.

Wir möchten noch einmal
betonen, dass Ihre heutigen Anschlüsse auch nach Abschluss der von Liander
durchzuführenden Arbeiten erhalten bleiben. Falls Sie Ihren Versorger wechseln
möchten, werden Sie zu gegebener Zeit die entsprechenden Informationen
erhalten.

Terminliste für die Nutzung
der Waschmaschinen

Im Juli und August finden
Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste, in die Sie sich eintragen
müssen, wenn Sie eine oder mehrere Waschmaschinen nutzen möchten. Mit Ihrem
Eintrag in die Liste "reservieren" Sie praktisch die jeweilige(n)
Waschmaschine(n) für Ihren Waschtermin. Bei der Einteilung der Waschterminliste
haben wir die Dauer eines Waschgangs berücksichtigt.

Was
gibt es in der Gegend zu tun?

An der Rezeption erhalten
Sie die Informationsbroschüre 2018. Die 60-seitige Broschüre enthält alles
Wissenswerte über umliegende Dörfer und Landschaften, Küstenorte, den
Westfriesischen Ringdeich (West-Friese Omringdijk),
Schagen, Blumen, Natur, Museen,
Flaggensprache, wichtige Adressen, Ausflugsziele für Familien mit Kindern sowie
einen Veranstaltungskalender für alle Tage.

Aktuelle Informationen
finden Sie im Internet unter www.veeltebeleven.nl.

 

 

================================================================

mailing Maart 2018

 

Geachte eigenaren,

 

Huidige situatie

Regelmatig komen er vragen over de
organisatie. Dhr. Limmen is en blijft eigenaar en draagt de
eindverantwoordelijkheid.  Hij zal zich
met name richten op de dagelijkse werkzaamheden in het park en de verdere
toekomstplannen.

Ikzelf werk voor Lecc exploitatie
de Horn B.V. Mijn taken zullen primair liggen op Infrastructuur, communicatie,
ontwikkeling Park de Bosrand, veiligheid en financiële administratie. Wilt u
mij persoonlijk spreken dan verzoek ik u van te voren een afspraak te maken,
bij voorkeur 's middags.

Ontwikkelingen Bospark: Park de Bosrand

Er
zijn een aantal vragen binnengekomen wat 'Bospark' is. Dit is het zuidelijkste
gedeelte van Park de Horn. Eigenaar van dit gedeelte is Park de Horn. Wij
hebben het een werktitel gegeven: Park de Bosrand. Op dit moment zijn er contacten
met externe partijen voor de verdere ontwikkeling van dit gedeelte.

 

Infrastructuur i.c.m. Liander

Het laatste bericht is dat Liander in september wil
starten met de infrastructuur. Dit zal een gezamenlijk project worden met Park
de Horn. Feitelijk komen er straks 2 systemen voor gas en elektra. De komende
maanden zal er meer informatie volgen hoe dit traject verder wordt gepland. Uw huidige
aansluitingen blijven intact.

Administratie: boeken
van ontvangen betalingen & debiteurenbeheer

Wilt u bij uw betalingen het volledige kenmerk noteren
welke op de factuur vet gedrukt staat? Het bestaat uit het klant-,  huisje- en factuurnummer. Heeft u meerdere
huizen, dan gaarne per huis specificeren. Wij verzoeken u vriendelijk aan de
geldende betalingstermijnen te houden om herinneringen c.q. aanmaningen van administratie-
incassobureau Van Der Meer en Philipsen te voorkomen.

Veiligheid op het
Park: inschakelen beveiligingsbedrijf

Onze slagboom installaties worden voorlopig niet
gerepareerd. Er zijn afspraken gemaakt met beveiligingsbedrijf Regio Control. Dit
jaar zullen zij op het park regelmatig surveilleren.

Wij kregen ook nog een tip van een eigenaar van een
stenen bungalow: Laat de buitenlamp 's nachts branden.

Welke zaken zijn
er de afgelopen maanden aangepakt:

·        
De gaten op beide parkeerplaatsen zijn gerepareerd

·        
De Milieu straat krijgt een betere uitstraling:
Groenafvalberg is verwerkt en de papier- en glas container krijgen een
vernieuwde uitstraling.

·        
Er worden regenwater afvoergoten en waterputten
aangelegd op de grote parkeerplaats om zo het water sneller af te voeren.

·        
Het voetbal doel bij de entree vanaf de
Oosterdijk wordt binnenkort gerepareerd

·        
Er zijn 2 nieuwe wasmachines aangeschaft met een automatische zeep dossering. Eigen zeep is
dus niet meer nodig.
U kunt dezelfde wasmuntjes (€ 4,50) gebruiken.

·        
De wasserette gaat in de periode april-oktober 7
dagen per week open: de openingstijden worden aangegeven.

·        
Er zijn nieuwe vlaggen aangeschaft, de
informatiekasten worden voorzien van de plattegrond en de bloembakken worden
verfraaid

·        
Het springkussen is verwijderd. Op deze locatie
komt een speelplaats voor de jongste kinderen

·        
Diverse tegel paden zijn gerenoveerd

·        
Op het B-veld (600-serie) is het hoofdriool al
gelegd, samen met gas, water en elektra. Het regenwater en de riolering zijn
twee gescheiden systemen. Op het C-veld ( 400 en 500 serie) is het hoofdriool al
gelegd en er zijn meerdere putten aangelegd voor het afvoeren van het
regenwater.

Herinrichting Dirkshorn

De gemeente Schagen start in de maanden maart en april
2018 met de herinrichting van Dirkshorn. Om u een impressie te geven van de
plannen, kunt u deze link aanklikken:  https://www.schagen.nl/leven-ondernemen/herinrichting-dirkshorn_44780/

Ook de Dorpsstraat is een onderdeel van dit plan. Park de
Horn zal bereikbaar blijven.


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter März 2018

Sehr
geehrte Eigentümer!

Aktuelle Situation

Es werden regelmäßig Fragen zur Organisation gestellt. Herr
Limmen ist und bleibt Eigentümer und trägt die letzte Verantwortung. Er wird
sich hauptsächlich auf die täglichen Arbeiten im Park und die weiteren
Zukunftspläne konzentrieren.

Ich selbst bin für die Lecc Exploitatie de Horn B.V. tätig. Meine
Aufgaben liegen vorrangig in den folgenden Bereichen: Infrastruktur,
Kommunikation, Entwicklung des Parks de Bosrand, Sicherheit und Unterstützung
der Finanzverwaltung. Wenn Sie mich persönlich sprechen möchten, bitte ich Sie,
im Voraus einen Termin zu vereinbaren, vorzugsweise am Nachmittag.

Entwicklungen Bospark: Park de Bosrand

Uns hat
die Frage erreicht, was denn nun der "Bospark" ist. Dies ist der südlichste
Teil des Parks de Horn. Besitzer dieses Teils ist der Park de Horn. Wir haben
ihm einen Arbeitstitel gegeben: Park de Bosrand. Zurzeit gibt es Kontakte mit
externen Parteien bezüglich der weiteren Entwicklung dieses Abschnitts.

Infrastrukturmaßnahmen in
Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander

Nach dem
jetzigen Stand der Dinge wird Liander voraussichtlich im kommenden September
mit den Infrastrukturmaßnahmen beginnen. Es handelt sich dabei um ein
Gemeinschaftsprojekt mit dem Park de Horn. Faktisch wird es bald zwei Systeme
für Gas und Strom geben. Nähere Informationen zur weiteren Projektplanung
werden im Laufe der kommenden Monate folgen. Ihre heutigen Anschlüsse bleiben
erhalten.

Finanzverwaltung: Buchungen eingegangener Zahlungen &
Debitorenmanagement

Bitte achten Sie
bei Zahlungen auf die vollständige Angabe des Verwendungszwecks, der auf jeder
Rechnung fett gedruckt vermerkt ist. Der Verwendungszweck setzt sich immer aus
Ihrer Kunden-, Haus- und Rechnungsnummer zusammen. Wenn Sie mehrere Häuser
haben, bitten wir Sie, den Verwendungszweck gesondert für jedes Haus anzugeben.
Des Weiteren bitten wir Sie, die jeweiligen Zahlungsfristen einzuhalten, um
Zahlungserinnerungen und Mahnungen des Finanzverwaltungs- und
Inkassounternehmens Van der Meer & Philipsen zu vermeiden.

Sicherheit im Park: Einschaltung eines
Sicherheitsunternehmens

Unsere Schrankenanlagen
werden vorerst nicht repariert. Das Sicherheitsunternehmen Regio Control wurde
damit beauftragt, den Park dieses Jahr regelmäßig zu überwachen.

Von dem Besitzer
eines Steinbungalows haben wir zudem den folgenden Tipp erhalten: Lassen Sie nachts
die Außenlampe brennen.

Eine kurze Übersicht der in den letzten Monaten
durchgeführten Arbeiten:

·        
Der Belag der beiden Parkplätze
wurde ausgebessert.

·        
Der Recyclinghof (milieustraat) bekommt
eine bessere Ausstrahlung: Der Berg an Grünabfall wurde verarbeitet und die
Container für Papier und Glas erhalten ein neues Aussehen.

·        
Auf dem großen Parkplatz werden
Regenwasserabläufe und Sinkkästen angelegt, damit das Niederschlagswasser
schneller abgeführt werden kann.

·        
Das Fußballtor an der Einfahrt am Oosterdijk wird demnächst
repariert.

·        
Es stehen Ihnen zwei neue
Waschmaschinen mit automatischer
Waschmitteldosierung zur Verfügung. Die Verwendung von eigenen Waschmitteln ist
daher nicht mehr erforderlich
. Sie können dieselben Waschmünzen (€ 4,50)
verwenden.

·        
Die Münzwäscherei ist in den
Monaten April bis Oktober sieben Tage die Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten
werden angegeben.

·        
Neue Flaggen wurden angeschafft,
die Schaukästen werden mit einer Karte bestückt und die Blumenkübel werden
verschönert.

·        
Das Sprungkissen wurde entfernt.
An seiner Stelle wird ein Spielplatz für die jüngsten Kinder entstehen.

·        
Mehrere Plattenwege wurden
erneuert.

·        
Auf dem B-Feld (600er-Reihe) wurde
die Hauptkanalisierung bereits angelegt, zusammen mit den Leitungen für Gas,
Wasser und Strom. Für Regenwasser und Kanalisation stehen zwei getrennte
Systeme zur Verfügung. Auf dem C-Feld (400er-Reihe und 500er-Reihe) wurde die
Hauptkanalisierung bereits angelegt, und zur Abführung des Regenwassers wurden
mehrere Sinkkästen installiert.

Neugestaltung Dirkshorn

Die Gemeinde
Schagen beginnt im März / April 2018 mit der Neugestaltung von Dirkshorn. Um
einen Eindruck von den geplanten Maßnahmen zu gewinnen, folgen Sie bitte dem
nachstehenden Link:

https://www.schagen.nl/leven-ondernemen/herinrichting-dirkshorn_44780/

Auch die Dorpsstraat ist Bestandteil
der geplanten Neugestaltung. Der Park de Horn bleibt erreichbar.

 

=========================================================

 

Nieuwsbrief/Newsletter Februari 2018 / Februar 2018

Infrastructuur in samenwerking met Liander, de Nederlandse netbeheerder

Hierbij een korte update voor wat betreft de status van de infrastructuur. Recent is Liander gestart met het graven van proefsleuven, om te bezien welk graaftracé voor de infrastructuur het meest geschikt is. Op basis hiervan gaan wij mogelijk de samenwerking met Liander aan. Het graven kan overlast veroorzaken. Van de verdere voortgang zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Infrastrukturmaßnahmen in Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander

Hiermit möchten wir Ihnen ein kurzes Update zum Status der Infrastrukturentwicklungen zukommen lassen. Vor Kurzem hat Liander damit begonnen, Probegräben auszuheben, um feststellen zu können, welche Grabungstrasse für die geplanten Infrastrukturmaßnahmen am besten geeignet ist. Auf der Grundlage der daraus hervorgehenden Ergebnisse werden wir möglicherweise eine Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander eingehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Grabungen unvermeidbare Belästigungen verursachen können. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf der Maßnahmen informieren.


==========================================================================================

Nieuwsbrief Januari 2018

Persoonlijk

Allereerst de beste wensen voor u allen. Gedurende de afgelopen weken heb ik met een aantal eigenaren kennis gemaakt en vele zaken die betrekking hebben op Park de Horn besproken: er liggen nog veel uitdagingen voor de toekomst.

Ik werk voor Lecc exploitatie de Horn B.V., waarvan Marcel Limmen eigenaar is en blijft. Mijn taken zullen primair liggen op Infrastructuur, communicatie, ontwikkeling Park de Bosrand, veiligheid en ondersteuning financiële administratie.

 

Infrastructuur

In 2018 zullen wij een gedeelte van het Park voorzien van nieuwe elektrische leidingen, drinkwaterleiding, Propaangas, Terreinverlichting en ondergrondse brandkranen. Deze werkzaamheden geschieden mogelijk in samenwerking met Liander, een Nederlandse netbeheerder. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren.

 

Financiële administratie

Vanaf 1.1.2018 gaat Van der Meer en Philipsen de facturering verzorgen. Aan het versturen van facturen per e-mail  zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De klant moet akkoord gaan met het feit dat hij een e-factuur toegestuurd krijgt. U zult de facturen daarom nu per post ontvangen. Wilt u in de toekomst de facturen per e-mail ontvangen dan kunt u een verzoek sturen naar info@vdmph.nl

 

Onderzoek gemeente Schagen

De gemeente Schagen heeft bureau Beke uit Arnhem opdracht gegeven een kwaliteitsonderzoek te doen naar Park de Horn. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de huisjeseigenaren, de beheerder en het dorp het recreatiepark waarderen en beleven en welke kansen er zijn voor kwaliteitsverbetering. Alle eigenaren ontvangen binnenkort een brief van de burgemeester met daarin de uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. De enquête is zowel in het Nederlands, als in het Duits.

 

Ontwikkelingen Bospark

Aan de zuidzijde van het park zijn wij bezig met nieuwe ontwikkelingen. Wij zullen u in de loop van dit jaar nader over informeren.  

 

Prijzen 2018

De parkbijdrage wordt 1,1% verhoogd op basis van de CBS-index. De prijs van een 1m3 water wordt aangepast tot € 1,62 (was € 1,58) De leverancier heeft zijn prijs ook met dit bedrag verhoogd. Kabel-tv wordt € 49, = (was € 50, =) Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. De overige prijzen blijven onveranderd.

 

In februari zult u de volgende nieuwsbrief ontvangen, met meer duidelijkheid over de infrastructuur.

 

Newsletter januar 2018

Persönliches

Zunächst möchte ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr wünschen. In den letzten Wochen habe ich eine Reihe von Eigentümern kennengelernt und mit ihnen viele den Park de Horn betreffende Fragen erörtert: Es warten in Zukunft noch viele Herausforderungen auf uns.

Ich bin für die Lecc Exploitatie de Horn B.V. tätig, deren Inhaber Marcel Limmen ist und bleibt. Meine Aufgaben liegen vorrangig in den Bereichen Infrastruktur, Kommunikation, Entwicklung des Parks de Bosrand, Sicherheit und Unterstützung der Finanzverwaltung.

 

Infrastruktur

Im Laufe des Jahres 2018 werden wir in einem Teil des Parks neue Leitungen für Strom, Trinkwasser und Propangas sowie Geländebeleuchtung und unterirdische Hydranten anlegen. Diese Arbeiten werden möglicherweise in Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander erfolgen. Im nächsten Newsletter werden Sie diesbezüglich weitere Informationen von uns erhalten.

 

Finanzielle Verwaltung

Ab dem 1. Januar 2018 ist Van der Meer & Philipsen mit der Rechnungsstellung betraut. Der Versand von Rechnungen per E-Mail unterliegt gesetzlichen Bestimmungen. Der Kunde muss damit einverstanden sein, dass er elektronische Rechnungen erhält. Sie erhalten Ihre Rechnungen daher vorerst per Post. Möchten Sie Ihre Rechnungen zukünftig per E-Mail erhalten, senden Sie bitte eine entsprechende Anfrage an die folgende Adresse: info@vdmph.nl.

 

Qualitätsstudie Gemeinde Schagen

Die Gemeinde Schagen hat das Forschungsinstitut Bureau Beke in Arnheim damit beauftragt, eine Qualitätsstudie zum Park de Horn durchzuführen. Ziel der Qualitätsstudie ist es, einen Einblick zu gewinnen, wie die Hausbesitzer, der Verwalter und das Dorf den Freizeitpark schätzen und erleben und wo Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung liegen. Alle Eigentümer erhalten in Kürze einen Brief vom Bürgermeister, mit der Bitte, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage erfolgt auf Niederländisch und auf Deutsch.

 

Entwicklungen Bospark

An der Südseite des Parks arbeiten wir an neuen Entwicklungen. Im Laufe des Jahres werden Sie diesbezüglich weitere Informationen von uns erhalten.

 

Preise 2018

Der Parkbeitrag erhöht sich, dem vom Statistischen Amt für die Niederlande (CBS) veröffentlichten Verbraucherpreisindex entsprechend, um 1,1 %. Die Kosten für einen Kubikmeter Wasser steigen von 1,58 Euro auf 1,62 Euro. Der Wasserversorger hat seine Preise auch dementsprechend angehoben. Kabelfernsehen kostet statt wie bisher 50 Euro jetzt nur noch 49 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle anderen Preise bleiben unverändert.

 

Im Februar erhalten Sie unseren nächsten Newsletter, mit dem wir Ihnen Näheres zu den Infrastrukturentwicklungen mitteilen werden.

=======================================================================================  
Nieuwsbrief November 2017

23-11-2017 

 

 

 

Betrefttoekomstige ontwikkelingen Park de Horn. 

 

Geachte gasten, 

Ik wil graag bij u introduceren de Heer Kees de Wit, die per 1 januari 2018 het parkmanagement gaat voeren. Alle operationele werkzaamheden vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij zal werken voor Lecc exploitatie de Horn B.V. Hij is inmiddels gestart met de inwerkperiode. 

 

Kees heeft jarenlange ervaring in het managen van vakantieparken, met alle facetten die dit met zich mee brengt, zowel in- als extern. Het is een uitdaging voor hem om te gaan werken aan oplossingen, binnen de mogelijkheden die er zijn, en de verdere ontwikkeling op Park de Horn. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rundschreiben November 2017 

23.11.2017  
 
Thema: Zukünftigen Entwicklungen Park de Horn. 

 

Sehr geehrte Gäste,  
 
Ich möchte gerne Herrn Kees de Wit, vorstellen. Er ist ab 1. Januari 2018 völlig verantwortlich für das Parkmanagment. 

Alle tägliche Aktivitäten gehören zu seinen VerantwortungEr wird arbeiten für Lecc exploitatie dHorn B.V. Er hat schon angefangen mit seinen Arbeit. 

 

Kees hat jahrelang gearbeitet als Manager auf Ferienparken. 

Er ist für Kees eine Herausforderung zu arbeiten an die Anlösungeninnerhalb die Möglichtkeitenund eine weitere Erntwicklung von das Park de Horn zu leisten. 

 
 

 

 

Gaskeuring

Op dinsdag 24 oktober zal Primagaz het gasleiding netwerk keuren. Vanaf 8:00 uur zal er tijdelijk geen propaangas zijn. Dit geldt alleen voor de houten woningen. 

 

Gasprufung 
Am Dienstag 24. October wird durch Primagaz der Gas-Netz gepruft. Ab 8:00 Uhr ist da vorübergehend kein Propangas. Dies gilt nur für die Holzhäuser.

 

 

 

 

23-07-2017

 

Nieuwsbericht: 

In het bos zijn chalets geplaats. Hierbij onze uitleg. 

Twee weken geleden hebben wij een overeenkomst gesloten met een investeerder. Deze investeerder huurt een deel van het bos. Volgens het bestemmingsplan mogen daar tie-chalets geplaatst worden. Alle eigenaren zijn hierover ook al meerder malen geïnformeerd. Ten tijden van de VVE waren hier al plannen voor gemaakt. 

De investeerder betaalt een huur voor de grond, hieruit worden de kosten voor de infrastructuur in dit nieuwe gedeelte betaald. De huidige eigenaren (u dus) betalen hier dan niet aan mee. Ook zijn de chalets van de investeerder. 

De investeerder regelt zelf de verhuur en zal zorgdragen voor de orde en rust op het nieuwe gedeelte wat zij gehuurd hebben. Een voorwaarde die wij gesteld hebben is dat de huidige eigenaren geen overlast zullen ondervinden van de toename van chalets en gasten. Afgesproken is dat het gehuurde terrein zo ingericht zal worden dat de nieuwe gasten geen toegang krijgen tot het bestaande park en voorzieningen. Toegang tot het nieuwe gedeelte zal via de ingang Oosterdijk plaats vinden. Parkeerplaatsen zullen daar ook aangelegd worden. Hierdoor zal de parkeerdruk op het bestaande gedeelte niet toenemen. 

Waarom is dit niet eerder gemeld bij de huidige eigenaren? Zoals u weet worden er regelmatig eigendommen van het park vernield. Om te voorkomen dat er vernielingen zouden plaats vinden hebben wij voor deze werkwijze gekozen. 

Voor verdere vragen kunt u mij mailen. 

 

 

Nachricht:  
Im Wald sind Erholung-chalets platziert. Hier ist unsere Erklärung.  

 
Vor zwei Wochen haben wir eine Vereinbarung mit einem Investor abgeschlossen. Diesem Investor mietet ein Teil des Waldes. Nach Angaben des Bestimmungsplan (Flächennutzungsplans) können Chalets platziert werden. Alle Eigentümer sind über diese, obwohl mehrmals informiert. In der Zeit der VVE, gab es bereits Pläne gemacht.  
 

Der investor zahlt eine Miete für den Boden, hiermit werden die Kosten für die Infrastruktur in diesem neuen Teil bezahlt. Die jetzigen Besitzer (Sie!) bezahlen nichts dafür. Auch die Chalets sind Eigentüm der Investor.  
 

Die Investor kümmern sich um die Vermietung und ist verantwortlich für die Ordnung und Frieden im neuen Teil, die Sie gemietet haben. Eine Bedingung, die wir gemacht haben, ist, dass der aktuelle Besitzer kein ärgernis betroffen von der Erhöhung von Chalets und Gäste. Es wurde vereinbart, dass die gemieteten Räumlichkeiten so eingerichtet werden, dass die neuen Gäste nicht in der Lage sind, den Zugriff auf die vorhandenen Parks und Einrichtungen. Zugang zu dem neuen Bereich werden über den Eingang Oosterdijk. Auch werden da Parkplätze gebaut werden. Dadurch wird die Parkplatz-Verhältnisse im bestehenden Teil nicht erhöhen.  
 

Warum ist dies bisher nicht gemeldet, am aktuellen Besitzer? Wie Sie wissen, gibt es regelmäßige Eigenschaft der park zerstört wurde. Um zu verhindern, dass die Zerstörung erfolgen wird, haben wir für diesen Prozess ausgewählt.  

Für weitere Fragen können Sie mir mailen. 


===================================================================================================

20-03-2017

In de afgelopen maanden zijn er meerdere woningen verkocht. Gaat u ook uw woning verkopen ? Vergeet dan niet de meterstanden door te geven aan de beheerder en aan de nieuwe eigenaar. Heeft u een propaangas aansluiting dan dient u onderstaand mutatieformulier in te vullen en aan Primagaz door te sturen.

Mutatieform.jpeg

In den letzten Monaten sind mehrere Häuser verkauft. Verkaufen Sie auch Ihre Häus? Vergessen Sie nicht die Zählerstände an den Verwalter und an den neuen Besitzer zu melden. Haben Sie eine Propan Gasanschluss füllen Sie bitte dieses Formular ein und senden Sie das an Primagaz.

Mutatieform.jpeg

 

 

22-02-2017

Het gebruik van internet neemt steeds meer toe. Ook op bungalowparken kan
men niet meer zonder internet. Ook op ons park neemt het aantal
internetgebruikers
nog steeds toe. Dit jaar zal de 100e aansluiting op het internetsysteem van het park
plaatsvinden. Wilt u ook aangesloten worden? Dan kunt u een mail sturen aan
parkdehorn@hotmail.com

Kosten: 170 euro (aansluiting en router) eenmaling
Abonnement: 60 euro per jaar

Die Nutzung des Internets steigt stetig. Auch auf Ferienparks kann man nicht
mehr ohne Internet auskommen. Auch in unserem Park steigt die Zahl der Internet-Nutzer
immer weiter. In diesem Jahr wird die 100. Verbindung auf das Internet-System
in unserem Park De Horn  angeschlossen werden. Möchten auch Sie dem Internet

angeschlossen werden? Dann Senden Sie uns eine Mail an
parkdehorn@hotmail.com

Kosten: 170 Euro (Anschluss und Router) Einmaling
Abo: 60 Euro pro Jahr

 

 

===============================================

30-01-2017

Geachte eigenaren,

Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande (veiligheids)punten:

Coniferen
In Januari is bij een recreatiewoning een coniferenhaag verbrand. Uit
onderzoek is gebleken dat de binnenkant van de haag zeer droog was. Wij
adviseren u om oude coniferenhagen te inspecteren.

Huisnummer
Op vele woningen is het huisnummer niet zichtbaar. Ook staat op vele
woningen nog het oude nummer. De nooddiensten (brandweer, ziekenauto en
politie) kunnen uw woning in geval van nood niet goed vinden. Wij adviseren
u om het correcte huisnummer, goed zichtbaar, op uw woning aan te brengen.

Brand/WA verzekering
In Nederland is het niet verplicht om een brandverzekering of een WA
verzekering te hebben. Wij adviseren u om hier even naar te kijken.

Sehr geehrte Eigentümer,
wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgenden Punkte (Sicherheit):

Koniferen
In Haus Januar um eine Nachbildung einer Koniferen Haag verbrannt. Forschung
hat gezeigt, dass das Innere von den Haag sehr trocken war. Wir raten Ihnen,
alte Koniferenagen zu inspizieren.

Hausnummer
Auf vielen Häusern ist dass Hausnummer nicht sichtbar. Auch auf vielen
Häusern sind noch die alte Nummer. Notfalldienste (Feuerwehr, Ambulanz und
Polizei) finden Ihre Immobilie im Notfall nicht gut. Wir empfehlen Ihnen,
die richtige Hausnummer, deutlich sichtbar auf Ihrem Wohnung zu hangen.

Feuer/Haftung Versicherung
In den Niederlanden ist nicht verpflichtet, eine Feuerversicherung oder
Haftpflichtversicherung zu haben. Wir empfehlen Ihnen, zu betrachten.

================================================

 

 

 

13 Januari 2017

Op het C-veld zijn we weer begonnen met de graafwerkzaamheden voor de 

infrastructuur. Bij de woningen 426 -440 is de hoofdriolering voor vuil en 
regenwater aangelegd. Vervolgens zijn we begonnen bij de woningen 464 - 470 
het hoofdriool aan te leggen. In de afgelopen week is er bij de wonigen 411- 416 gegraven. Zie bijgevoegde foto.
  

13 Januar 2017

Im C-Bereich haben wir wieder die Arbeiten zur Infrastruktur aufgenommen. 
Der Hauptkanal im Bereich der Häuser 426-440 ist soweit erneuert werden. Weiter folgen die Maßnahmen im Bereich der Häuser 464-470. 
In die letzte Woche ist im Bereich der Häuser 411-416 gebaggerd werden. Siehe beigefügte Foto. 

 


 

 

 

 

Fotogalerij: Nieuws /Neues 2018/19/20/21/22

/album/fotogalerij-nieuws-neues-2018-19-20-21-22/droger-verkleind-jpg/