7/11/2018

 

Propaangaskeuring: U kunt uw gaskraan weer open zetten. 

Prüfung Propangas: Sie können ihre Gashahn wieder öffnen.

 

Nieuwsbrief Juli 2018

 

Hierbij willen wij u als volgt informeren.

 

Wat is er te doen in de omgeving?

Ik wil u er nogmaals op attenderen dat u op de receptie een informatie boekje 2018 kunt verkrijgen. 60 pagina’s boordevol informatie van A tot Z over de omgeving, evenementen kalender van dag tot dag, kustplaatsen, West-Friese Omringdijk, Schagen, platteland, bloemen, natuur, musea, voor de kinderen, vlaggentaal, belangrijke adressen. Het boekje is gratis. Wilt u actuele informatie dan kunt u kijken op www.veeltebeleven.nl          

 

Op het park: Honden aan de lijn, parkeren, verbouwen,restafval &  maximum 8 km/uur

  • Zoals ook al geschreven in de vorige nieuwsbrief verzoeken wij de hondenbezitters hun huisdier aan de lijn te houden.
  • Wilt u of uw huurders hun auto op de eigen parkeerplaats parkeren?
  • Het is niet toegestaan om in de maanden juli en augustus uw woning te verbouwen.
  • Alleen restafval kan in onze vuilcontainers worden afgevoerd.
  • Houd u rekening met de maximum snelheid van 8 km/uur. In deze vakantie periode zijn er veel spelende kinderen op het park.

 

Toekomstige infrastructuur

Zoals eerder bericht zullen de werkzaamheden in september starten. Nadere informatie volgt.

 

Planning gebruik wasmachines

In de maanden juli en augustus wordt er op iedere wasmachine een planningslijst gelegd.

U kunt uw wasbeurt zelf reserveren op de volgende tijdstippen: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur.    

 

Verzekering: schade door asbest gedekt?

Recentelijk is er een woning afgebrand waar nog asbest in verwerkt was. Een tip: check uw verzekering of schade door asbest is gedekt.

 

Nieuwsbrieven op de website www.parkdehorn.nl

Al onze nieuwsbrieven, vanaf december 2017, kunt u vinden op onze website.        

 

Beveiliging op het park

Sinds April is bewakingsbedrijf Regiocontrol actief op ons park. Deze hebben al verschillende verdachte situaties gesignaleerd. In samenwerking met de politie houden zij het park veilig. Vernielingen en inbraken zijn mede hierdoor dit jaar weer verder afgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter Juli 2018

 

Hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen.

 

Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten

Ich möchte Sie noch einmal auf die an der Rezeption erhältliche Informationsbroschüre 2018 hinweisen. Die 60-seitige Broschüre enthält alles Wissenswerte über umliegende Dörfer und Landschaften, Küstenorte, den Westfriesischen Ringdeich (West-Friese Omringdijk), Schagen, Blumen, Natur, Museen, Flaggensprache, wichtige Adressen, Ausflugsziele für Familien mit Kindern sowie einen Veranstaltungskalender für alle Tage. Die Broschüre ist kostenlos.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.veeltebeleven.nl.

 

Parkordnung

  • Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, sind Hundehalter dazu verpflichtet, ihre Tiere auf dem Parkgelände immer an der Leine zu führen.
  • Hausbesitzer und deren Mieter benutzen bitte jeweils ihre eigenen Parkplätze.
  • Im Juli und August sind Bauarbeiten an Ihren Häusern untersagt.
  • In unseren Abfallbehältern darf ausschließlich Restmüll entsorgt werden.
  • Halten Sie sich bitte an die auf dem Parkgelände zulässige Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und nehmen Sie besonders in der Ferienzeit Rücksicht auf die zahlreich im Park spielenden Kinder.

 

Zukünftige Infrastruktur

Wie bereits angekündigt, werden die geplanten Infrastrukturmaßnahmen ab September in Angriff genommen. Weitere Informationen folgen.

 

Terminliste für die Nutzung der Waschmaschinen

Im Juli und August finden Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste. Mit Ihrem Eintrag in die Liste können Sie die folgenden Waschtermine für sich reservieren: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.

 

Versicherung: Sind Asbestschäden gedeckt?

Kürzlich ist ein Haus niedergebrannt, in dem noch Asbest verarbeitet war. Daher folgender Tipp: Prüfen Sie, ob Schäden durch Asbest von Ihrer Versicherung gedeckt werden.

 

Newsletter auf der Website www.parkdehorn.nl

Alle seit Dezember 2017 veröffentlichten Newsletter sind auf unserer Website zu finden.

 

Sicherheit im Park

Seit April wird unser Park vom Sicherheitsunternehmen Regio Control überwacht, dessen Mitarbeiter bereits mehrere verdächtige Situationen beobachtet haben. In Zusammenarbeit mit der Polizei sorgt Regio Control für die Sicherheit im Park. Die Zahl der Zerstörungen und Einbrüche hat unter anderem dadurch auch in diesem Jahr weiter abgenommen.

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resultaten kwaliteitsonderzoek / Ergebnisse des Untersuchungsberichts

5 juni 2018
De Gemeente Schagen heeft het rapport openbaar gemaakt betreffende het kwaliteitsonderzoek.
 
Wilt u de brief (NL) lezen klikt u dan hierGemeente Schagen brief resultaten onderzoek NL.pdf (843150) 
 
Wilt u de brief (D) lezen klikt u dan hier Gemeente Schagen brief resultaten onderzoek D.pdf (859333)
 
Wilt u het rapport lezen klikt u dan hier www.beke.nl/publicaties/kwaliteitsonderzoek-recreatiepark-de-horn 

 

Nieuwsbrief Mei 2018

 

Geachte eigenaar,

Hierbij willen wij u als volgt
informeren.

Op het park: Honden aan de lijn & kattenoverlast

De afgelopen periode hebben wij heel veel
klachten ontvangen over loslopende honden en hondenpoep. Wij willen u er op attenderen
dat het verplicht is op het park de honden aan de lijn te houden. Ook verzoeken
wij u om de hondenpoep van uw hond op te ruimen. De honden mogen wel loslopen
in het gedeelte van Park de Bosrand, het gedeelte ten zuiden van de stenen
bungalows. Kattenbezitters worden verzocht hun huisdier niet los te laten
lopen.

Parkeren,  werkzaamheden aan uw
woning en snelheid op het park

Ik wil de eigenaren en hun huurders verzoeken gebruik
te maken van hun eigen parkeerplaats.
Regelmatig zien wij auto's, aanhangwagens, bootjes en machines op plaatsen
staan die daar niet voor zijn bestemd. Ik verzoek u deze van het park te
verwijderen.

Daarnaast wil ik u vragen rekening te houden met de
rust op het park. Wij constateren dat er wordt verbouwd en gras gemaaid in de
avonduren en op de zondag. Ook huurders van een woning komen op het park om op
een rustige wijze vakantie te vieren.

De maximum snelheid op het park is 8 km per uur. Houd
u rekening met spelende kinderen en personen die wandelen op het park.

 

Toekomstige infrastructuur

Zoals reeds in onze vorige nieuwsbrieven aangegeven
komt er een tweede netwerk voor levering van elektra en aardgas. Het graaftracé
is bepaald. Dit is een gezamenlijk project van Park de Horn en Liander. De
laatste informatie die wij op dit moment hebben is dat de geplande gezamenlijke
werkzaamheden starten in september en naar schatting eind maart zullen zijn
afgerond. Als de planning bekend is zullen wij u nader informeren.

Voor de duidelijkheid: Uw huidige aansluiting blijft intact,
ook na aanleg door Liander.  U zult te
zijner tijd informatie ontvangen als u wilt overstappen.

Planning gebruik wasmachines

In de maanden juli en augustus wordt er op
iedere wasmachine een planningslijst gelegd. U kunt dan aangeven wanneer u wilt
wassen. U kunt dan een wasmachine als het ware 'reserveren' voor uw eigen was.
Er wordt rekening gehouden met de tijdsduur van de wasbeurt.

Wat is er te doen in de omgeving?

Op de receptie kunt u een informatie boekje
2018 verkrijgen. 60 pagina's boordevol informatie van A tot Z over de omgeving,
evenementen kalender van dag tot dag, kustplaatsen, West-Friese Omringdijk,
Schagen, platteland, bloemen, natuur, musea, voor de kinderen, vlaggentaal,
belangrijke adressen.

Wilt u actuele informatie dan kunt u
kijken op www.veeltebeleven.nl


Nieuwsbrief Mei 2018

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter Mai 2018

Sehr geehrte Eigentümer,

hiermit möchten wir Ihnen
Folgendes mitteilen.

Auf dem Parkgelände:
Leinenzwang für Hunde & Katzenplage

In der letzten Zeit haben
uns viele Beschwerden über streunende Hunde und Hundekot erreicht. Wir möchten
Sie deshalb darauf hinweisen, dass auf dem Parkgelände Hunde immer an der Leine
zu führen sind. Hundehalter haben ebenso die Pflicht, den Kot ihrer Hunde zu
beseitigen. In einem Teil des Parks, und zwar im südlich der Steinbungalows
gelegenen Park de Bosrand,
ist es jedoch erlaubt, Hunde frei laufen zu lassen. Katzenbesitzer möchten wir
bitten, ihre Tiere nicht frei laufen zu lassen.

Parken, Arbeiten am Haus und
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Parkgelände

Hausbesitzer und deren
Mieter möchte ich bitten, ihre jeweils eigenen Parkplätze zu
benutzen. Wir haben leider feststellen müssen, dass Pkws, Anhänger, Boote und
Maschinen regelmäßig an Orten abgestellt werden, die dafür nicht vorgesehen
sind. Wir möchten Sie denn auch bitten, unerlaubt abgestellte Gegenstände vom
Parkgelände zu entfernen.

Darüber hinaus möchte ich an
alle Parkbenutzer appellieren, die Ruhezeiten auf dem Parkgelände zu
berücksichtigen. Wir haben des Öfteren erlebt, dass in den Abendstunden und an
Sonntagen Arbeiten an Häusern vorgenommen und Rasenflächen gemäht werden.
Denken Sie jedoch bitte daran, dass auch diejenigen, die ein Haus gemietet
haben, unseren Park besuchen, um Ruhe und Entspannung zu finden.

Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf dem Parkgelände beträgt 8 km/h. Nehmen Sie bitte
stets Rücksicht auf spielende Kinder und Personen, die im Park spazieren gehen.

Zukünftige Infrastruktur

Wie wir Ihnen in unseren
vorhergehenden Newslettern bereits mitgeteilt haben, wird ein zweites Netzwerk
für die Versorgung mit Strom und Gas angelegt. Der Verlauf der Grabungstrasse
steht fest. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt des Parks de Horn und des
niederländischen Netzbetreibers Liander. Nach unserem derzeitigen
Informationsstand werden die geplanten gemeinschaftlichen Infrastrukturmaßnahmen
im September beginnen und voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein. Über
die Einzelheiten der weiteren Projektplanung werden wir Sie rechtzeitig
informieren.

Wir möchten noch einmal
betonen, dass Ihre heutigen Anschlüsse auch nach Abschluss der von Liander
durchzuführenden Arbeiten erhalten bleiben. Falls Sie Ihren Versorger wechseln
möchten, werden Sie zu gegebener Zeit die entsprechenden Informationen
erhalten.

Terminliste für die Nutzung
der Waschmaschinen

Im Juli und August finden
Sie auf allen Waschmaschinen eine Terminliste, in die Sie sich eintragen
müssen, wenn Sie eine oder mehrere Waschmaschinen nutzen möchten. Mit Ihrem
Eintrag in die Liste "reservieren" Sie praktisch die jeweilige(n)
Waschmaschine(n) für Ihren Waschtermin. Bei der Einteilung der Waschterminliste
haben wir die Dauer eines Waschgangs berücksichtigt.

Was
gibt es in der Gegend zu tun?

An der Rezeption erhalten
Sie die Informationsbroschüre 2018. Die 60-seitige Broschüre enthält alles
Wissenswerte über umliegende Dörfer und Landschaften, Küstenorte, den
Westfriesischen Ringdeich (West-Friese Omringdijk),
Schagen, Blumen, Natur, Museen,
Flaggensprache, wichtige Adressen, Ausflugsziele für Familien mit Kindern sowie
einen Veranstaltungskalender für alle Tage.

Aktuelle Informationen
finden Sie im Internet unter www.veeltebeleven.nl.

 

 

================================================================

mailing Maart 2018

 

Geachte eigenaren,

 

Huidige situatie

Regelmatig komen er vragen over de
organisatie. Dhr. Limmen is en blijft eigenaar en draagt de
eindverantwoordelijkheid.  Hij zal zich
met name richten op de dagelijkse werkzaamheden in het park en de verdere
toekomstplannen.

Ikzelf werk voor Lecc exploitatie
de Horn B.V. Mijn taken zullen primair liggen op Infrastructuur, communicatie,
ontwikkeling Park de Bosrand, veiligheid en financiële administratie. Wilt u
mij persoonlijk spreken dan verzoek ik u van te voren een afspraak te maken,
bij voorkeur 's middags.

Ontwikkelingen Bospark: Park de Bosrand

Er
zijn een aantal vragen binnengekomen wat 'Bospark' is. Dit is het zuidelijkste
gedeelte van Park de Horn. Eigenaar van dit gedeelte is Park de Horn. Wij
hebben het een werktitel gegeven: Park de Bosrand. Op dit moment zijn er contacten
met externe partijen voor de verdere ontwikkeling van dit gedeelte.

 

Infrastructuur i.c.m. Liander

Het laatste bericht is dat Liander in september wil
starten met de infrastructuur. Dit zal een gezamenlijk project worden met Park
de Horn. Feitelijk komen er straks 2 systemen voor gas en elektra. De komende
maanden zal er meer informatie volgen hoe dit traject verder wordt gepland. Uw huidige
aansluitingen blijven intact.

Administratie: boeken
van ontvangen betalingen & debiteurenbeheer

Wilt u bij uw betalingen het volledige kenmerk noteren
welke op de factuur vet gedrukt staat? Het bestaat uit het klant-,  huisje- en factuurnummer. Heeft u meerdere
huizen, dan gaarne per huis specificeren. Wij verzoeken u vriendelijk aan de
geldende betalingstermijnen te houden om herinneringen c.q. aanmaningen van administratie-
incassobureau Van Der Meer en Philipsen te voorkomen.

Veiligheid op het
Park: inschakelen beveiligingsbedrijf

Onze slagboom installaties worden voorlopig niet
gerepareerd. Er zijn afspraken gemaakt met beveiligingsbedrijf Regio Control. Dit
jaar zullen zij op het park regelmatig surveilleren.

Wij kregen ook nog een tip van een eigenaar van een
stenen bungalow: Laat de buitenlamp 's nachts branden.

Welke zaken zijn
er de afgelopen maanden aangepakt:

·        
De gaten op beide parkeerplaatsen zijn gerepareerd

·        
De Milieu straat krijgt een betere uitstraling:
Groenafvalberg is verwerkt en de papier- en glas container krijgen een
vernieuwde uitstraling.

·        
Er worden regenwater afvoergoten en waterputten
aangelegd op de grote parkeerplaats om zo het water sneller af te voeren.

·        
Het voetbal doel bij de entree vanaf de
Oosterdijk wordt binnenkort gerepareerd

·        
Er zijn 2 nieuwe wasmachines aangeschaft met een automatische zeep dossering. Eigen zeep is
dus niet meer nodig.
U kunt dezelfde wasmuntjes (€ 4,50) gebruiken.

·        
De wasserette gaat in de periode april-oktober 7
dagen per week open: de openingstijden worden aangegeven.

·        
Er zijn nieuwe vlaggen aangeschaft, de
informatiekasten worden voorzien van de plattegrond en de bloembakken worden
verfraaid

·        
Het springkussen is verwijderd. Op deze locatie
komt een speelplaats voor de jongste kinderen

·        
Diverse tegel paden zijn gerenoveerd

·        
Op het B-veld (600-serie) is het hoofdriool al
gelegd, samen met gas, water en elektra. Het regenwater en de riolering zijn
twee gescheiden systemen. Op het C-veld ( 400 en 500 serie) is het hoofdriool al
gelegd en er zijn meerdere putten aangelegd voor het afvoeren van het
regenwater.

Herinrichting Dirkshorn

De gemeente Schagen start in de maanden maart en april
2018 met de herinrichting van Dirkshorn. Om u een impressie te geven van de
plannen, kunt u deze link aanklikken:  https://www.schagen.nl/leven-ondernemen/herinrichting-dirkshorn_44780/

Ook de Dorpsstraat is een onderdeel van dit plan. Park de
Horn zal bereikbaar blijven.


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter März 2018

Sehr
geehrte Eigentümer!

Aktuelle Situation

Es werden regelmäßig Fragen zur Organisation gestellt. Herr
Limmen ist und bleibt Eigentümer und trägt die letzte Verantwortung. Er wird
sich hauptsächlich auf die täglichen Arbeiten im Park und die weiteren
Zukunftspläne konzentrieren.

Ich selbst bin für die Lecc Exploitatie de Horn B.V. tätig. Meine
Aufgaben liegen vorrangig in den folgenden Bereichen: Infrastruktur,
Kommunikation, Entwicklung des Parks de Bosrand, Sicherheit und Unterstützung
der Finanzverwaltung. Wenn Sie mich persönlich sprechen möchten, bitte ich Sie,
im Voraus einen Termin zu vereinbaren, vorzugsweise am Nachmittag.

Entwicklungen Bospark: Park de Bosrand

Uns hat
die Frage erreicht, was denn nun der "Bospark" ist. Dies ist der südlichste
Teil des Parks de Horn. Besitzer dieses Teils ist der Park de Horn. Wir haben
ihm einen Arbeitstitel gegeben: Park de Bosrand. Zurzeit gibt es Kontakte mit
externen Parteien bezüglich der weiteren Entwicklung dieses Abschnitts.

Infrastrukturmaßnahmen in
Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander

Nach dem
jetzigen Stand der Dinge wird Liander voraussichtlich im kommenden September
mit den Infrastrukturmaßnahmen beginnen. Es handelt sich dabei um ein
Gemeinschaftsprojekt mit dem Park de Horn. Faktisch wird es bald zwei Systeme
für Gas und Strom geben. Nähere Informationen zur weiteren Projektplanung
werden im Laufe der kommenden Monate folgen. Ihre heutigen Anschlüsse bleiben
erhalten.

Finanzverwaltung: Buchungen eingegangener Zahlungen &
Debitorenmanagement

Bitte achten Sie
bei Zahlungen auf die vollständige Angabe des Verwendungszwecks, der auf jeder
Rechnung fett gedruckt vermerkt ist. Der Verwendungszweck setzt sich immer aus
Ihrer Kunden-, Haus- und Rechnungsnummer zusammen. Wenn Sie mehrere Häuser
haben, bitten wir Sie, den Verwendungszweck gesondert für jedes Haus anzugeben.
Des Weiteren bitten wir Sie, die jeweiligen Zahlungsfristen einzuhalten, um
Zahlungserinnerungen und Mahnungen des Finanzverwaltungs- und
Inkassounternehmens Van der Meer & Philipsen zu vermeiden.

Sicherheit im Park: Einschaltung eines
Sicherheitsunternehmens

Unsere Schrankenanlagen
werden vorerst nicht repariert. Das Sicherheitsunternehmen Regio Control wurde
damit beauftragt, den Park dieses Jahr regelmäßig zu überwachen.

Von dem Besitzer
eines Steinbungalows haben wir zudem den folgenden Tipp erhalten: Lassen Sie nachts
die Außenlampe brennen.

Eine kurze Übersicht der in den letzten Monaten
durchgeführten Arbeiten:

·        
Der Belag der beiden Parkplätze
wurde ausgebessert.

·        
Der Recyclinghof (milieustraat) bekommt
eine bessere Ausstrahlung: Der Berg an Grünabfall wurde verarbeitet und die
Container für Papier und Glas erhalten ein neues Aussehen.

·        
Auf dem großen Parkplatz werden
Regenwasserabläufe und Sinkkästen angelegt, damit das Niederschlagswasser
schneller abgeführt werden kann.

·        
Das Fußballtor an der Einfahrt am Oosterdijk wird demnächst
repariert.

·        
Es stehen Ihnen zwei neue
Waschmaschinen mit automatischer
Waschmitteldosierung zur Verfügung. Die Verwendung von eigenen Waschmitteln ist
daher nicht mehr erforderlich
. Sie können dieselben Waschmünzen (€ 4,50)
verwenden.

·        
Die Münzwäscherei ist in den
Monaten April bis Oktober sieben Tage die Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten
werden angegeben.

·        
Neue Flaggen wurden angeschafft,
die Schaukästen werden mit einer Karte bestückt und die Blumenkübel werden
verschönert.

·        
Das Sprungkissen wurde entfernt.
An seiner Stelle wird ein Spielplatz für die jüngsten Kinder entstehen.

·        
Mehrere Plattenwege wurden
erneuert.

·        
Auf dem B-Feld (600er-Reihe) wurde
die Hauptkanalisierung bereits angelegt, zusammen mit den Leitungen für Gas,
Wasser und Strom. Für Regenwasser und Kanalisation stehen zwei getrennte
Systeme zur Verfügung. Auf dem C-Feld (400er-Reihe und 500er-Reihe) wurde die
Hauptkanalisierung bereits angelegt, und zur Abführung des Regenwassers wurden
mehrere Sinkkästen installiert.

Neugestaltung Dirkshorn

Die Gemeinde
Schagen beginnt im März / April 2018 mit der Neugestaltung von Dirkshorn. Um
einen Eindruck von den geplanten Maßnahmen zu gewinnen, folgen Sie bitte dem
nachstehenden Link:

https://www.schagen.nl/leven-ondernemen/herinrichting-dirkshorn_44780/

Auch die Dorpsstraat ist Bestandteil
der geplanten Neugestaltung. Der Park de Horn bleibt erreichbar.

 

=========================================================

 

Nieuwsbrief/Newsletter Februari 2018 / Februar 2018

Infrastructuur in samenwerking met Liander, de Nederlandse netbeheerder

Hierbij een korte update voor wat betreft de status van de infrastructuur. Recent is Liander gestart met het graven van proefsleuven, om te bezien welk graaftracé voor de infrastructuur het meest geschikt is. Op basis hiervan gaan wij mogelijk de samenwerking met Liander aan. Het graven kan overlast veroorzaken. Van de verdere voortgang zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Infrastrukturmaßnahmen in Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander

Hiermit möchten wir Ihnen ein kurzes Update zum Status der Infrastrukturentwicklungen zukommen lassen. Vor Kurzem hat Liander damit begonnen, Probegräben auszuheben, um feststellen zu können, welche Grabungstrasse für die geplanten Infrastrukturmaßnahmen am besten geeignet ist. Auf der Grundlage der daraus hervorgehenden Ergebnisse werden wir möglicherweise eine Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander eingehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Grabungen unvermeidbare Belästigungen verursachen können. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf der Maßnahmen informieren.


==========================================================================================

Nieuwsbrief Januari 2018

Persoonlijk

Allereerst de beste wensen voor u allen. Gedurende de afgelopen weken heb ik met een aantal eigenaren kennis gemaakt en vele zaken die betrekking hebben op Park de Horn besproken: er liggen nog veel uitdagingen voor de toekomst.

Ik werk voor Lecc exploitatie de Horn B.V., waarvan Marcel Limmen eigenaar is en blijft. Mijn taken zullen primair liggen op Infrastructuur, communicatie, ontwikkeling Park de Bosrand, veiligheid en ondersteuning financiële administratie.

 

Infrastructuur

In 2018 zullen wij een gedeelte van het Park voorzien van nieuwe elektrische leidingen, drinkwaterleiding, Propaangas, Terreinverlichting en ondergrondse brandkranen. Deze werkzaamheden geschieden mogelijk in samenwerking met Liander, een Nederlandse netbeheerder. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren.

 

Financiële administratie

Vanaf 1.1.2018 gaat Van der Meer en Philipsen de facturering verzorgen. Aan het versturen van facturen per e-mail  zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De klant moet akkoord gaan met het feit dat hij een e-factuur toegestuurd krijgt. U zult de facturen daarom nu per post ontvangen. Wilt u in de toekomst de facturen per e-mail ontvangen dan kunt u een verzoek sturen naar info@vdmph.nl

 

Onderzoek gemeente Schagen

De gemeente Schagen heeft bureau Beke uit Arnhem opdracht gegeven een kwaliteitsonderzoek te doen naar Park de Horn. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de huisjeseigenaren, de beheerder en het dorp het recreatiepark waarderen en beleven en welke kansen er zijn voor kwaliteitsverbetering. Alle eigenaren ontvangen binnenkort een brief van de burgemeester met daarin de uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. De enquête is zowel in het Nederlands, als in het Duits.

 

Ontwikkelingen Bospark

Aan de zuidzijde van het park zijn wij bezig met nieuwe ontwikkelingen. Wij zullen u in de loop van dit jaar nader over informeren.  

 

Prijzen 2018

De parkbijdrage wordt 1,1% verhoogd op basis van de CBS-index. De prijs van een 1m3 water wordt aangepast tot € 1,62 (was € 1,58) De leverancier heeft zijn prijs ook met dit bedrag verhoogd. Kabel-tv wordt € 49, = (was € 50, =) Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. De overige prijzen blijven onveranderd.

 

In februari zult u de volgende nieuwsbrief ontvangen, met meer duidelijkheid over de infrastructuur.

 

Newsletter januar 2018

Persönliches

Zunächst möchte ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr wünschen. In den letzten Wochen habe ich eine Reihe von Eigentümern kennengelernt und mit ihnen viele den Park de Horn betreffende Fragen erörtert: Es warten in Zukunft noch viele Herausforderungen auf uns.

Ich bin für die Lecc Exploitatie de Horn B.V. tätig, deren Inhaber Marcel Limmen ist und bleibt. Meine Aufgaben liegen vorrangig in den Bereichen Infrastruktur, Kommunikation, Entwicklung des Parks de Bosrand, Sicherheit und Unterstützung der Finanzverwaltung.

 

Infrastruktur

Im Laufe des Jahres 2018 werden wir in einem Teil des Parks neue Leitungen für Strom, Trinkwasser und Propangas sowie Geländebeleuchtung und unterirdische Hydranten anlegen. Diese Arbeiten werden möglicherweise in Kooperation mit dem niederländischen Netzbetreiber Liander erfolgen. Im nächsten Newsletter werden Sie diesbezüglich weitere Informationen von uns erhalten.

 

Finanzielle Verwaltung

Ab dem 1. Januar 2018 ist Van der Meer & Philipsen mit der Rechnungsstellung betraut. Der Versand von Rechnungen per E-Mail unterliegt gesetzlichen Bestimmungen. Der Kunde muss damit einverstanden sein, dass er elektronische Rechnungen erhält. Sie erhalten Ihre Rechnungen daher vorerst per Post. Möchten Sie Ihre Rechnungen zukünftig per E-Mail erhalten, senden Sie bitte eine entsprechende Anfrage an die folgende Adresse: info@vdmph.nl.

 

Qualitätsstudie Gemeinde Schagen

Die Gemeinde Schagen hat das Forschungsinstitut Bureau Beke in Arnheim damit beauftragt, eine Qualitätsstudie zum Park de Horn durchzuführen. Ziel der Qualitätsstudie ist es, einen Einblick zu gewinnen, wie die Hausbesitzer, der Verwalter und das Dorf den Freizeitpark schätzen und erleben und wo Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung liegen. Alle Eigentümer erhalten in Kürze einen Brief vom Bürgermeister, mit der Bitte, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage erfolgt auf Niederländisch und auf Deutsch.

 

Entwicklungen Bospark

An der Südseite des Parks arbeiten wir an neuen Entwicklungen. Im Laufe des Jahres werden Sie diesbezüglich weitere Informationen von uns erhalten.

 

Preise 2018

Der Parkbeitrag erhöht sich, dem vom Statistischen Amt für die Niederlande (CBS) veröffentlichten Verbraucherpreisindex entsprechend, um 1,1 %. Die Kosten für einen Kubikmeter Wasser steigen von 1,58 Euro auf 1,62 Euro. Der Wasserversorger hat seine Preise auch dementsprechend angehoben. Kabelfernsehen kostet statt wie bisher 50 Euro jetzt nur noch 49 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle anderen Preise bleiben unverändert.

 

Im Februar erhalten Sie unseren nächsten Newsletter, mit dem wir Ihnen Näheres zu den Infrastrukturentwicklungen mitteilen werden.

=======================================================================================  
Nieuwsbrief November 2017

23-11-2017 

 

 

 

Betrefttoekomstige ontwikkelingen Park de Horn. 

 

Geachte gasten, 

Ik wil graag bij u introduceren de Heer Kees de Wit, die per 1 januari 2018 het parkmanagement gaat voeren. Alle operationele werkzaamheden vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij zal werken voor Lecc exploitatie de Horn B.V. Hij is inmiddels gestart met de inwerkperiode. 

 

Kees heeft jarenlange ervaring in het managen van vakantieparken, met alle facetten die dit met zich mee brengt, zowel in- als extern. Het is een uitdaging voor hem om te gaan werken aan oplossingen, binnen de mogelijkheden die er zijn, en de verdere ontwikkeling op Park de Horn. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rundschreiben November 2017 

23.11.2017  
 
Thema: Zukünftigen Entwicklungen Park de Horn. 

 

Sehr geehrte Gäste,  
 
Ich möchte gerne Herrn Kees de Wit, vorstellen. Er ist ab 1. Januari 2018 völlig verantwortlich für das Parkmanagment. 

Alle tägliche Aktivitäten gehören zu seinen VerantwortungEr wird arbeiten für Lecc exploitatie dHorn B.V. Er hat schon angefangen mit seinen Arbeit. 

 

Kees hat jahrelang gearbeitet als Manager auf Ferienparken. 

Er ist für Kees eine Herausforderung zu arbeiten an die Anlösungeninnerhalb die Möglichtkeitenund eine weitere Erntwicklung von das Park de Horn zu leisten. 

 
 

 

 

Gaskeuring

Op dinsdag 24 oktober zal Primagaz het gasleiding netwerk keuren. Vanaf 8:00 uur zal er tijdelijk geen propaangas zijn. Dit geldt alleen voor de houten woningen. 

 

Gasprufung 
Am Dienstag 24. October wird durch Primagaz der Gas-Netz gepruft. Ab 8:00 Uhr ist da vorübergehend kein Propangas. Dies gilt nur für die Holzhäuser.

 

 

 

 

23-07-2017

 

Nieuwsbericht: 

In het bos zijn chalets geplaats. Hierbij onze uitleg. 

Twee weken geleden hebben wij een overeenkomst gesloten met een investeerder. Deze investeerder huurt een deel van het bos. Volgens het bestemmingsplan mogen daar tie-chalets geplaatst worden. Alle eigenaren zijn hierover ook al meerder malen geïnformeerd. Ten tijden van de VVE waren hier al plannen voor gemaakt. 

De investeerder betaalt een huur voor de grond, hieruit worden de kosten voor de infrastructuur in dit nieuwe gedeelte betaald. De huidige eigenaren (u dus) betalen hier dan niet aan mee. Ook zijn de chalets van de investeerder. 

De investeerder regelt zelf de verhuur en zal zorgdragen voor de orde en rust op het nieuwe gedeelte wat zij gehuurd hebben. Een voorwaarde die wij gesteld hebben is dat de huidige eigenaren geen overlast zullen ondervinden van de toename van chalets en gasten. Afgesproken is dat het gehuurde terrein zo ingericht zal worden dat de nieuwe gasten geen toegang krijgen tot het bestaande park en voorzieningen. Toegang tot het nieuwe gedeelte zal via de ingang Oosterdijk plaats vinden. Parkeerplaatsen zullen daar ook aangelegd worden. Hierdoor zal de parkeerdruk op het bestaande gedeelte niet toenemen. 

Waarom is dit niet eerder gemeld bij de huidige eigenaren? Zoals u weet worden er regelmatig eigendommen van het park vernield. Om te voorkomen dat er vernielingen zouden plaats vinden hebben wij voor deze werkwijze gekozen. 

Voor verdere vragen kunt u mij mailen. 

 

 

Nachricht:  
Im Wald sind Erholung-chalets platziert. Hier ist unsere Erklärung.  

 
Vor zwei Wochen haben wir eine Vereinbarung mit einem Investor abgeschlossen. Diesem Investor mietet ein Teil des Waldes. Nach Angaben des Bestimmungsplan (Flächennutzungsplans) können Chalets platziert werden. Alle Eigentümer sind über diese, obwohl mehrmals informiert. In der Zeit der VVE, gab es bereits Pläne gemacht.  
 

Der investor zahlt eine Miete für den Boden, hiermit werden die Kosten für die Infrastruktur in diesem neuen Teil bezahlt. Die jetzigen Besitzer (Sie!) bezahlen nichts dafür. Auch die Chalets sind Eigentüm der Investor.  
 

Die Investor kümmern sich um die Vermietung und ist verantwortlich für die Ordnung und Frieden im neuen Teil, die Sie gemietet haben. Eine Bedingung, die wir gemacht haben, ist, dass der aktuelle Besitzer kein ärgernis betroffen von der Erhöhung von Chalets und Gäste. Es wurde vereinbart, dass die gemieteten Räumlichkeiten so eingerichtet werden, dass die neuen Gäste nicht in der Lage sind, den Zugriff auf die vorhandenen Parks und Einrichtungen. Zugang zu dem neuen Bereich werden über den Eingang Oosterdijk. Auch werden da Parkplätze gebaut werden. Dadurch wird die Parkplatz-Verhältnisse im bestehenden Teil nicht erhöhen.  
 

Warum ist dies bisher nicht gemeldet, am aktuellen Besitzer? Wie Sie wissen, gibt es regelmäßige Eigenschaft der park zerstört wurde. Um zu verhindern, dass die Zerstörung erfolgen wird, haben wir für diesen Prozess ausgewählt.  

Für weitere Fragen können Sie mir mailen. 


===================================================================================================

20-03-2017

In de afgelopen maanden zijn er meerdere woningen verkocht. Gaat u ook uw woning verkopen ? Vergeet dan niet de meterstanden door te geven aan de beheerder en aan de nieuwe eigenaar. Heeft u een propaangas aansluiting dan dient u onderstaand mutatieformulier in te vullen en aan Primagaz door te sturen.

Mutatieform.jpeg

In den letzten Monaten sind mehrere Häuser verkauft. Verkaufen Sie auch Ihre Häus? Vergessen Sie nicht die Zählerstände an den Verwalter und an den neuen Besitzer zu melden. Haben Sie eine Propan Gasanschluss füllen Sie bitte dieses Formular ein und senden Sie das an Primagaz.

Mutatieform.jpeg

 

 

22-02-2017

Het gebruik van internet neemt steeds meer toe. Ook op bungalowparken kan
men niet meer zonder internet. Ook op ons park neemt het aantal
internetgebruikers
nog steeds toe. Dit jaar zal de 100e aansluiting op het internetsysteem van het park
plaatsvinden. Wilt u ook aangesloten worden? Dan kunt u een mail sturen aan
parkdehorn@hotmail.com

Kosten: 170 euro (aansluiting en router) eenmaling
Abonnement: 60 euro per jaar

Die Nutzung des Internets steigt stetig. Auch auf Ferienparks kann man nicht
mehr ohne Internet auskommen. Auch in unserem Park steigt die Zahl der Internet-Nutzer
immer weiter. In diesem Jahr wird die 100. Verbindung auf das Internet-System
in unserem Park De Horn  angeschlossen werden. Möchten auch Sie dem Internet

angeschlossen werden? Dann Senden Sie uns eine Mail an
parkdehorn@hotmail.com

Kosten: 170 Euro (Anschluss und Router) Einmaling
Abo: 60 Euro pro Jahr

 

 

===============================================

30-01-2017

Geachte eigenaren,

Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande (veiligheids)punten:

Coniferen
In Januari is bij een recreatiewoning een coniferenhaag verbrand. Uit
onderzoek is gebleken dat de binnenkant van de haag zeer droog was. Wij
adviseren u om oude coniferenhagen te inspecteren.

Huisnummer
Op vele woningen is het huisnummer niet zichtbaar. Ook staat op vele
woningen nog het oude nummer. De nooddiensten (brandweer, ziekenauto en
politie) kunnen uw woning in geval van nood niet goed vinden. Wij adviseren
u om het correcte huisnummer, goed zichtbaar, op uw woning aan te brengen.

Brand/WA verzekering
In Nederland is het niet verplicht om een brandverzekering of een WA
verzekering te hebben. Wij adviseren u om hier even naar te kijken.

Sehr geehrte Eigentümer,
wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgenden Punkte (Sicherheit):

Koniferen
In Haus Januar um eine Nachbildung einer Koniferen Haag verbrannt. Forschung
hat gezeigt, dass das Innere von den Haag sehr trocken war. Wir raten Ihnen,
alte Koniferenagen zu inspizieren.

Hausnummer
Auf vielen Häusern ist dass Hausnummer nicht sichtbar. Auch auf vielen
Häusern sind noch die alte Nummer. Notfalldienste (Feuerwehr, Ambulanz und
Polizei) finden Ihre Immobilie im Notfall nicht gut. Wir empfehlen Ihnen,
die richtige Hausnummer, deutlich sichtbar auf Ihrem Wohnung zu hangen.

Feuer/Haftung Versicherung
In den Niederlanden ist nicht verpflichtet, eine Feuerversicherung oder
Haftpflichtversicherung zu haben. Wir empfehlen Ihnen, zu betrachten.

================================================

 

 

 

13 Januari 2017

Op het C-veld zijn we weer begonnen met de graafwerkzaamheden voor de 

infrastructuur. Bij de woningen 426 -440 is de hoofdriolering voor vuil en 
regenwater aangelegd. Vervolgens zijn we begonnen bij de woningen 464 - 470 
het hoofdriool aan te leggen. In de afgelopen week is er bij de wonigen 411- 416 gegraven. Zie bijgevoegde foto.
  

13 Januar 2017

Im C-Bereich haben wir wieder die Arbeiten zur Infrastruktur aufgenommen. 
Der Hauptkanal im Bereich der Häuser 426-440 ist soweit erneuert werden. Weiter folgen die Maßnahmen im Bereich der Häuser 464-470. 
In die letzte Woche ist im Bereich der Häuser 411-416 gebaggerd werden. Siehe beigefügte Foto.