Wat kunt u doen?

 

- stenen bungalows beschikken over een groot plat dak, hierop kunt u zonnepanelen plaatsen. Bij houten bungalows is meestal de constructie daar niet geschikt voor.

- isioleer uw bungalow zo goed mogelijk

- sorteer uw afval op de correcte wijze

- de overheid wil dat alle woningen in 2050 geen AARDGAS  aansluiting meer hebben.

- belasting op aardgas zal steeds hoger worden, dus bij aanschaf van nieuwe apparatuur kunt u overwegen om elektrische apparatuur te nemen.

- heeft u vragen over verduurzamen, maak een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek.

 

 

Klimaat

 

Als ieder wat doet, dan komt het goed.

Wereldwijd worden er maatregelen getroffen om de klimaatveranderingen te verminderen. Ook op ons park zijn we hier mee bezig. 

 

Wat doen wij?

- handgereedschappen met verbrandingsmotoren zijn vervangen door elektrisch gereedschap.

- nieuwe voertuigen zijn elektrisch

- verlichting langs paden en wegen worden van electra voorzien door zonnepanelen.

- de eerste laadstations voor het opladen van electrschec auto's worden begin 2022 aangelegd.

- veegmachines worden ingezet om onkruid overlast te beperken

- lokaleonderaannemers worden bij werkzaamheden ingezet om onnodg transporten te voorkomen

- er wrden geen (kunstmatige) meststoffen voor groen en gras gebruikt

- wasmachines gebruiken milieuvriendelijk wasmiddel

- electriciteit ingekocht is CO2 neutraal.  PZEM levert 100% CO2-vrije elektriciteit.  Waar het de levering van grijze stroom betreft, aan haar eindgebruiker, kiest PZEM als leverancier voor klimaatneutrale opwek, nucleair. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid een keuze te maken voor hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, waterkracht en biomassa.

 

 Wat kunt u doen?

- stenen bungalows beschikken over een groot plat dak, hierop kunt u zonnepanelen plaatsen. Bij houten bungalows is meestal de constructie daar niet geschikt voor.

- isioleer uw bungalow zo goed mogelijk

- sorteer uw afval op de correcte wijze