Index

Hieronder treft u onze berekeningswijze aan van de index voor de Parkbijdrage.
Deze wordt ieder jaar in overleg met het CBS kortgesloten.
De parkbijdrage 2021 wordt verhoogd, zie onderstaande berekeningswijze
 
  1. Berekening Index voor PB 2021 op basis van de beheerovereenkomst CPI

CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2020  :     126,73

______________________________________________  = verhoging + 1,7%

CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2019:       124,64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1. Berekening index PB 2021 op basis van de akte: CAO-loonindex, sector particuliere bedrijven

CAOloon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2020:   118,8

___________________________________________________   = verhoging + 3%

CAO loon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2019   115,3