Index

Hieronder treft u onze berekeningswijze aan van de index voor de Parkbijdrage.
Deze wordt ieder jaar in overleg met het CBS kortgesloten.
De parkbijdrage 2020 wordt met 2,5% verhoogd, zie onderstaande berekeningswijze
 
  1. Berekening Index voor PB 2020 op basis van de beheerovereenkomst CPI

CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2019  :     124,64

______________________________________________  = verhoging + 2,5%

CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2018:       121,59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1. Berekening index PB 2020 op basis van de akte: CAO-loonindex, sector particuliere bedrijven

CAOloon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2019:   115,1

___________________________________________________   = verhoging + 2,5%

CAO loon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2018   112,3