9-2-21 21:00uur: Algehele stroomstoring in Dirkshorn.

9-2-21 21.00Uhr:  Allgemeiner Stromausfall in Dirkshorn.

------------------------------------------------------------------------ 

15/12/2020

 

I.v.m. de huidige afgekondigde lock-down, is onze receptie gesloten.

Telefonische zijn wij wel bereikbaar, tijdens kantooruren

Van 28 t/m 31 december beperkte bereikbaarheid 00 31 (0) 224 – 85 03 10

----------------------------------

Aufgrund der aktuell angekündigten Sperrung ist unser Empfang geschlossen.

Sie können uns während der Bürozeiten telefonisch erreichen.

Eingeschränkter Zugang vom 28. bis 31. Dezember

00 31 (0) 224 – 85 03 10

 

 

 

29/10/2020 15:10 uur

 

U kunt de gasvoorziening weer gebruiken. 

Sie können Ihre Gasversorgung wieder benutzen.

 

CORONA NIEUWS

1 April 2020: Laatste nieuws omtrent Corona aangaande de recreatiebedrijven:

Park de Horn volgt de richtlijnen van het RIVM en de lokale overheid op de voet.

Tot en met 28 April 2020 kunt u in ieder geval gebruik maken van uw vakantieverblijf. Het park is open.

Echter het dringende advies van de overheid is om tijdens de Paasvakantie thuis te blijven, en geen plannen te maken voor de meivakantie.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laten wij u het zo spoedig mogelijk weten.

Voor iedereen geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar het park. Blijf dan thuis.

Dit geldt ook voor uw gezinsleden. U neemt zelf de verantwoordelijkheid voor uw komst ja of nee.

Vermijd het contact met andere gasten en/of medewerkers zo veel mogelijk.

Laten wij op elkaar letten en elkaar aanspreken indien dat noodzakelijk is.

-------------------------------------------------------------------------

1. April 2020: Neueste Nachrichten zu Corona bezüglich der Freizeitunternehmen:

Park de Horn folgt genau den Richtlinien des RIVM und der lokalen Regierung.

Bis zum 28. April 2020 können Sie zumindest Ihre Urlaubsunterkunft nutzen. Der Park ist geöffnet.

Der dringende Rat der Regierung ist jedoch, während der Osterferien zu Hause zu bleiben und keine Pläne für die Maiferien zu machen.

Wenn es neue Entwicklungen gibt, werden wir Sie so schnell wie möglich informieren.

Für alle: Wenn Sie Fieber haben oder erkältet sind, kommen Sie nicht in den Park. Dann bleib zu Hause.

Dies gilt auch für Ihre Familienmitglieder. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihre Ankunft ja oder nein.

Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Gästen und / oder Mitarbeitern so weit wie möglich.

Lassen Sie uns bei Bedarf zuschauen und miteinander sprechen.

 
 

20-3-2020

Geachte eigenaar,

Op ons verzoek gaat PWN (leverancier water) een reparatie doen aan de hoofdwatermeter.

Dit betekent dat maandag 23 maart een gedeelte van de dag het water is afgesloten.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Onze excuses voor het ongemak.

-----------------------------------------------------------------------

Sehr geehrter Besitzer,

Auf unsere Anfrage hin repariert PWN (Wasserversorger) den Hauptwasserzähler.

Dies bedeutet, dass am Montag, dem 23. März, das Wasser für einen Teil des Tages geschlossen ist.

Unvorhergesehene Umstände vorbehalten.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

 

 

 

13-3-2020

In verband met het aansluiten van de energievoorzieningen op ons nieuwe netwerk zullen een drietal aanpassingen worden gedaan.

Dit betekent:

Propaangas:       Vrijdag 13 maart zal in de loop van de dag het propaangas voor 2 uur worden afgesloten.

Water:                 Maandag 16 maart zal van 10.00 – 15.00uur het water worden afgesloten.

Elektra                 Dinsdag 17 maart zal in de loop van deze dag, 2 uur de stroom van het park af worden geschakeld.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden

Onze excuses voor de overlast.

----------------------------------------------------------------------

Im Zusammenhang mit dem Anschluss der Energieversorgung an unser neues Netzwerk werden drei Anpassungen vorgenommen.                                                              

Dies bedeutet:

Propangas:         Am Freitag, den 13. März, ist das Propangas tagsüber für 2 Stunden geschlossen.

Wasser:               Montag, 16. März, das Wasser ist von 10 bis 15 Uhr geschlossen.

Strom                   Dienstag, 17. März, tagsüber, 2 Stunden, wird die Stromversorgung des Parks abgeschaltet.

Unvorhergesehene Umstände vorbehalten

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

26-2-2020

Onderstaand bericht kregen wij van Ziggo (leverancier van ons signaal):

  1. Op 27 februari 2020 onderhoud Internet en kabelTV

Wij werken de hele dag in de buurt van Park De Horn 1 te Dirkshorn aan onderhoud van het netwerk. We vervangen dan bijvoorbeeld oude kabels.         
Tijdens het onderhoud kan tv, internet of telefoon van Ziggo af en toe uitvallen. We snappen best dat dat vervelend is. Maar daarna is ons netwerk weer helemaal klaar voor de toekomst. En u hoeft zelf niets te doen, ook niet aanwezig te zijn.

  1. 24 maart 2020: geen analoog signaal meer

Zoals eerder aangekondigd stopt  per 24 maart 2020 met de levering van het analoge TV-signaal. U kunt vanaf dat moment alleen het digitale signaal ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben die folgende Nachricht von Ziggo (lieferant signal) erhalten:

 

1)         Wartung von Internet und Kabelfernsehen am 27. Februar 2020

Wir arbeiten den ganzen Tag in der Nähe des Park De Horn 1 in Dirkshorn an der Wartung des Netzwerks. Zum Beispiel ersetzen wir alte Kabel.

Während der Wartung können gelegentlich TV, Internet oder Telefon von Ziggo ausfallen. Wir verstehen, dass es nervt. Danach ist unser Netzwerk vollständig für die Zukunft gerüstet. Und Sie müssen nichts selbst tun, nicht einmal anwesend sein.

 

2)         24. März 2020: kein analoges Signal mehr

Wie bereits angekündigt, wird  das analoge TV-Signal am 24. März 2020 nicht mehr geliefert. Ab diesem Moment können Sie nur noch das digitale Signal empfangen.

 

 

 

 

 

6-2-2020 14:24uur

U kunt de gasvoorziening weer gebruiken. Sie können Ihre Gasversorgung wieder benutzen.
---------------------------------------------------------------------

 

 

Update 13-1-2020    

Hierbij delen wij u mede dat vanaf dit moment de stroomvoorziening weer operationeel is.

KabelTV en internet is inmiddels gerealiseerd.

---------------------------------------------------

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass ab diesem Moment die Stromversorgung wieder betriebsbereit ist.

Kabelfernsehen und Internet funktioniert wieder.

 

Update 26-12-2019

Geachte eigenaren,
Morgenmiddag (vrijdagmiddag) verwachten wij dat de werkzaamheden, voor het herstellen van de stroomvoorziening, klaar zullen zijn.
 

Sehr geehrter Eigentumer,
morgen Nachmittag (Freitag), erwarten wir das die Arbeit, für die Wiederherstellung von dem Stromversorgung, bereit sind.

 

 

Update 25-12-2019

Geachte eigenaren, 

Gisteravond (kerstavond) zijn bij de stenen bungalows 2 stroomkasten verbrand. De politie heeft vastgesteld dat het om brandstichting gaat. Vandaag is een klein gedeelte, van de stenen bungalows, weer voorzien van stroom. Wij werken eraan om de overige bungalows ook zo snel moglijk weer van stroom te voorzien. 

 

 Sehr geehrter Eigentumers, 

 gestern Abend (Heiligabend) sind bei den Steinbungalows zwei Schaltschränke verbrannt. Die Polizei hat festgestellt , dass es Brandstiftung ist. Heute ist ein kleiner Teil der Steinbungalows, wieder mit Strom versorgt geworden. Wir arbeiten die übrigen Bungalows so schnell wie moglijk Strom zu versorgen.

 

 

 

update 24-12-2019

Op dinsdag 24 december zijn 2 stroomkasten bij de stenen bungalows verbrand. Hierdoor hebben de stenen bungalows geen electriciteit van het park. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. Zo spoedig mogelijk zal de stroomvoorziening weer worden hersteld.

 

 Am Dienstag, dem 24. Dezember sind zwei Schaltschränke bei den Steinbungalows verbrannt. Dieser Stein Bungalows haben dadurch keinen Strom vom Park. Arson ist nicht von der Polizei ausgeschlossen. So bald wie möglich wird die Stromversorgung wieder wiederher gestellt.

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Park De Horn. 

Deze website dient om u te informeren over de ontwikkelingen op ons Park.

Klik op: Nieuws  2018/19 / Neues 2018/19  en u ziet alle nieuwsbericht.

Willkommen auf der Webseite von Park De Horn.

Diese Website informiert Sie über die Entwicklungen in unserem Park.

Klick auf: Nieuws 2018/19 / Neues 2018/19 für alle Nachrichten.

Lid Recron/Mitglied Recron

 

meer weer