Kettingbeding/Kettevereinbarung

09-01-2016 12:40

Op het forum vermeldt A. v/d S. dat het kettingbeding niet is overgegaan. Dit omdat de bungaloweigenaren geen BELANG hadden bij de overdrachten.
In de zitting op 7 januari heeft de Rechter dit gelijk ontkracht. Natuurlijk was A. v/d geen partij bij de overdrachten. Hij had geen invloed op de teksten in de overeenkomsten. Maar dit betekent niet dat het kettingbeding dan vervalt.

U moet het zien zoals het gaat bij bijvoorbeeld een verzekering

U heeft een verzekering bij Partij A. U betaalt aan Partij A. Vervolgens krijgt u een brief dat Partij A alle verzekeringen aan Partij B heeft overgedragen. U bent daarin geen partij en heeft daarin geen BELANG. Echter u dient nu uw verzekeringspremie te betalen aan Partij B.

Op het park is dit net zo gebeurd. A. A. v/d S. begrijpt dit niet, of wil dit niet begrijpen.

Auf das Forum erwähnt A. v/d S., der die Kettevereinbarung nicht übergeben wurde. Dies ist da die Besitzer kein BELANG an die Transfers hatte.
In einer Sitzung am 7. Januar hat der Richter dieses Meinung falsch erklart. Natürlich war es A. v/d S. keine Partei auf die Übertragungen. Er hatte keinen Einfluss auf die Texte in den Abkommen. Dies bedeutet nicht das dann das Kettevereinbarung erlischt.

Du musst es sehen, wie es kommt, z. B. in eine Versicherung.
Sie haben eine Versicherung von Partei A.Sie zahlen zu Party A. Dann erhalten Sie einem Brief, dass Partei A, die alle Versicherungen an B  übertragen hat.. Sie sind keine keine Partei in diese. Und kein BELANG. Jedoch haben Sie nun Ihre Versicherungsprämie zu zahlen, an die Partei B.

Auf dem Park ist das einfach so passiert. A. v/d S. versteht dies nicht, oder mogte das nicht verstehen.

 

Terug