Juridisch

07-01-2016 18:22

Nederlands:

Vandaag heeft er een rechtszaak plaatsgevonden tegen 6 bungaloweigenaren. Enkele bungaloweigenaren willen niet betalen. Ze betwisten wie de parkbeheerder is. De rechter meldde dat de uitleg van A. v/d S. over de kettingbedingen in de koopaktes niet in orde was. Samen met de Rechter werden de aktes, waarin staat hoe de overdrachten van de Algemene Delen en de Facturen heeft plaats gevonden, doorgenomen.  In het vonnis van 18 februari is hierover ook al beslist dat Lecc Exploitatie de Horn BV het park exploiteert. Vonnis volgt op 24 februari.
 
Vorige week is Jan Leijen door A. v/d S. geslagen en bedreigd. Jan zat in zijn auto toen de deur werd opengetrokken. Jan werd door A. v/d S. bedreigd. Toen Jan de politie wilde bellen werd de telefoon uit zijn handen geslagen, daarna werd Jan ook geslagen. Meerdere getuigen zagen wat er gebeurde. Politie heeft de zaak in onderzoek.
 
Nog voor de kerstdagen is het gebouw op het kampeerterrein (achter de was-unit) uitgebrand. Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat de brand is aangestoken. Bewijsmaterialen zijn meegenomen. Dader(s) worden gezocht.
 
Deutsch:
Heute gibt es ein Gerichtstermin stattgefunden gegen 6 Bungalow-Besitzer. Einige Bungalow-Besitzer wollen nicht bezahlen. Sie streiten wie der Parkverwalter ist.. Die Richter berichtet, dass die Erklärung von A. v/d S. über die KetteBedingungen in den Verkaufvereinbarungen falsch war. Zusammen mit der Richter waren die Handlungen, die besagt, wie der Übergang von den Allgemeinen Grunden und die Rechnungen von der VVE ubertragen sind, gepruft.  Im Urteil vom 18 Februar ist auch schon entschieden, dass Lecc Exploitatie de Horn GmbH der Verwalter ist. Urteil folgt am 24. Februar.
 
Letzte Woche, ist Jan Leijen durch A. v/d S. geschlagen und bedroht werden. Jan saß in seinem Auto, wenn die Tür offen gezogen wurde. Jan wurde durch Van der Ster bedroht. Wenn Jan war der Polizei anrufte werde das Telefon aus seinen Händen geschlagen, dann fiel auch schlug an Jan. Mehrere Zeugen sahen, was geschehen war. Polizei brachte die Angelegenheit in der Forschung.
 
Noch vor Weihnachten Saison ist das Gebäude auf dem Campingplatz (hinter der Waschraum) ausgebrannt. Kriminaltechnische Forschung hat gezeigt, dass das Feuer gezündet wird. Beweis Materiallen dafür sind enthalten. Täter (s) werden gesucht.

Terug