Energiewetten

15-02-2013 17:57

Energiewetten

De energiesector heeft te maken met eigen wetten. Naast Europese richtlijnen en verordeningen zijn er de Nederlandse wetten: de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet onafhankelijk netbeheer, en in de nabije toekomst ook de Warmtewet. Daarnaast is er de secundaire wetgeving.

Elektriciteitswet 1998

De Elektriciteitswet 1998 vormt een belangrijke basis voor de vrije markt in de sector energie. Met de invoering van de wet konden verschillende producenten en leveranciers stroom aanbieden. Consumenten kunnen nu zelf hun aanbieder kiezen. In de sector energie bestaat een tweedeling: er is een net dat wordt beheerd door netbeheerders en er zijn energiebedrijven die stroom leveren.

Voor volledige informatie kunt u op de volgende link klikken: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/geldigheidsdatum_17-02-2013

 

Terug